Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vagtarbejde sygeplejerske gyn.

 

Formål

Formålet med indførelse af retningslinien, er at sikre kontinuitet og kvalitet i det daglige arbejde, samt sørge for at ansvaret er placeret, så alle ved hvem der skal sørge for hvad.

 

Beskrivelse

Vagten træffes på telefon 21520 og går også med kode 416.

Møder kl. 15.00 - 22.30 med normal arbejdsdag, derefter rådighed fra vagtværelse nr. 4,

(3.sal bag mammaescreeningsventeværelset) fra kl. 22.30 – 07.30. (Telefon 21979)

Weekend og helligdage er der døgnvagt med rådighed fra vagtværelse fra kl. 7.30 – 7.30 næste dag. I døgnvagter testes autoclave 2 og evt. 3 om morgenen. Medicinkøleskabstemperaturen aflæses og føres på skema på køleskabsdøren.

Ud over dette, udføres ingen faste opgaver, kun det akutte.

 

Vagtarbejde i hverdagsvagter :

 • • modtage rapport i kommandocentralen. Evt. afløse på operationsstuerne og gøre dagsprogram færdig. I kalenderen noteres sluttidspunkt for dagsprogrammet samt evt. akutte patienter i løbet af vagten.

 • • Booke subakutte patienter til næste dag (se bookingregler i flipover i kommandocentralen)

 • • oprydning og pakning af instrumenter

 • • klargøring af operationsstuerne til næste dag

 • • skrive sygeplejejournaler efter opslag i clinical suite

 • • kontrollere at der er stillet frem til første operation næste dag

 • • hvis der ikke er tid til at løse ovennævnte opgaver inden kl. 22.30, lægges besked til dagvagterne om ikke udførte opgaver, og lørdags-/søndagsvagterne gør det til mandag

 

Stue 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 :

 • • klargøre sectioberedskab på stue 1

 • • klargøre sug og diatermi

 • • fylde NaCl i varmeskabene på stue 5, indsovningsrum stue 1 + 2, varmeskab ved køleskabet mellem stue 1 og 2, og kontrollere dato på det NaCl der allerede ligger i varmeskabene.

 • • fylde op med tæpper i varmeskabet ved stue 5

 • • sørge for at alle møbler er på plads på de rigtige stuer (er markeret med farve)

 • • sætte OP-lejer til opladning på stue 5 og stue 6

 

 

Stue 7 :

 • • opredning af leje

 • • benholdere placeres, 1 på lejet og 1 på stativ

 • • elbord oplades

 

”Sannes” elbord :

 • • oplades på gangen ved Birthes kontor.

 

 

Referencer

IKAS. Den Danske Kvalitetsmodel, 2009; 1.2.5.