Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Nedbrud af natmaskine:

 

Der findes følgende natmaskiner i PD-Ambulatoriet:

 

  • • Baxter homechoise

 

 

Når en patient kontakter afdelingen pga. en defekt natmaskine skal patienten spørges om følgende:

 

  • • Har maskinen været forsøgt genstartet? Hvis nej forsøg da at genstartemaskinen evt. med en ny opsætning. Opstarter maskinen uden fejl kan denne anvendes.

  • • Har slange sættet været opbevaret koldt, prøv da med et nyt tempereret.

  • • Er der nogen systemfejl meldinger?

 

Det bør overvejes om patienten kan køre CAPD indtil Pd-Ambulatoriet igen er åbent.

 

Pt. Spørges derfor om følgende:

  • • Har denne kendskab til manuelle skift / CAPD behandling?

  • • Har patienten væsker i hjemmet og yderligere effekter til denne?

 

Hvis ja kører patienten CAPD indtil Pd-Ambulatoriet kan være behjælpelig.

 

Hvis nej kan det overvejes ud fra hydreringstilstand, restnyrefunktion om patienten er i stand til eventuelt at springe en nat dialyse over?

 

Har patienten akut dialysebehov anmodes patienten om at møde i Pd-Ambulatoriet eller på Nyremedicinsk afsnit 8Ø udenfor ambulatoriets åbningstid. Dvs. aften/nat, weekend og helligdage for at afhente en natmaskine.

 

Kan patienten ikke afhente en maskine overvejes om der køres CAPD indtil næste varelevering eller om maskinen kan sendes til nærliggende sygehus til afhentning hurtigst muligt.

Depotet der sørger for varelevering kan spørges om de har varelevering i området, eller om de kan være behjælpelige på anden måde.

 

Sidste udvej er at natmaskinen sendes med taxa til patienten. Den defekte maskine returneres således i forbindelse med næste varelevering.

 

Pd-Ambulatoriet gennemgår maskinen for fejlalarmer og returnerer maskinen til relevant dialyse firma.