Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ultralyd – Suprapubisk blærekateter

 

Indikation:

 • • Til aflastning af nyrer hvis der er hydronefrose- hydroureter pga. infravesikal afløbshindring, og hvor oplægning af KAD ikke er muligt,
   

 • • Hos inkontinens patienter, især ældre, hvor det af praktiske årsager er supra pubisk blære kateter mindst generende i dagligdagen.

 

Forberedelse:

Hvis patienten har KAD- aftales med afdelingen at kateteret afklemmes 1-2 timer før proceduren, ellers kan man med fordel fylde blæren med sterilt saltvand.

Sengeafdelingen bedømmer evt. behovet for smertestillende medicinering.

Forprøve kræves hvis pt. Er i AK behandling.

Antibiotika: Hvis pt. Har tendens til urinvejsinfektion/urosepsis i forbindelse med indgreb.

 

Der stilles frem:

På et ”sterilt bord”

 • • nefrostomi sæt:

 • • i det ene bæger hældes Klorhexidin- sprit(gult)

 • • i det andet bæger: hældes Omnipaque 240 mg I/ml, 50 ml

 • • i kapslen: 500 ml sterilt salt vand, til skylning af remedier

 • • Kateter, størrelsen aftales med lægen (som regel exchange typen, 7 Fr.)

 • • mellemstykke/ connector, dette med 3- vejshanen

 • • leder/ guide wire, aftales med lægen: som regel Amplatz 0,35 mm.

 • • trochar nål: 1,2mm/18 G- 150mm

 • • Ultralyd styr

 • • sterilt cover inkl. sterilt gel,

 • • stort hulstykke

 • • stort sterilt afdækningsstykke

 • • skalpel

 • • mecher

 • • 10 ml sprøjte (til lokal anæstesi)

 • • 20 ml sprøjte x 2 (en til kontrast den anden til vand)

 • • i.v. kanyle(rød) til optræk af lokal anæstesi

 • • i.m. kanyle(den lange) til injicering af lokalanæstesien

Der forefindes ellers: lidocain 1% (trækkes sterilt)- Fixomul til forbinding

 

Proceduren:

 • • Patienten modtages, identificeres, orienteres om undersøgelsen.

 • • Ved ultralyd vurderes forholdende og indstiksstedet markeres, derefter huden afvaskes og afdækkes både med hulstykke og det store afdækningsstykke (afdækningen fra flanken og distalt),

 • • anlæggelse af lokal anæstesi foretages sterilt og under ultralydsvejledning,

 • • Anlæggelse af supra pubisk blære kateter er ved Seldinger teknikken. One step teknikken kan også anvende, men man skal være opmærksom på at blæren er et organ med meget sej væg. One step teknikken kan være traumatisk.

 • • Ved Seldinger teknikken: blæren punkteres ultralydvejledt med 1,2 mm´s nålen, derefter fortages ”mini-cystografi” der bruges som road mapping, guide wiren føres gennem nålen og bør ligge med spidsen langt inde i blæren. Nålen fjernes. Over lederen føres kateteret med skrue bevægelse og kontrolleres under gennemlysning indtil spidsen ligger dybt i blæren, derefter trækkes lederen ud, der trækkes på kateterets snor og spidsen danner en krølle. Billedet bruges som dokumentation.

 • • NB: proceduren fortages under relevant gennemlysning,

 • • Kateteret kobles til mellemstykket og urinposen, indstikstedet dækkes til med mecher og plastret til med Fixomul.

 • • NB: se efter om katetret virker og der ingen kinking er på dettes forløb.

 • • 

Ved supra pubisk kateter skift fra pig-tail til pig-tailkateter:

Patienten møder op direkte på Radiologisk Afdeling, afsnit Nord

 

Der stilles frem som til anlæggelse af supra pubisk kateter, dog ikke:

 • • førekanyle,

 • • Ultralyds remedier.

 • • (ingen grund til lokal anæstesi)

Fremgangsmåden:

 • • proceduren fortages i sterile forhold,

 • • proceduren fortages under relevant gennemlysning,

 • • før start fortages road mapping: ”mini-cystografi”,

 • • over leder fjernes gamle kateter og påsættes det nye.

 

Der skal som minimum foreligge billeddokumentation i PACS for alle patologiske fund.