Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

PRI-dokumenter- instruks for udarbejdelse og redigering i Børneafdelingen, Aalborg UH

Udarbejdelse af PRI-dokumenter i Børneafdelingen

Når der opstår et behov for at udarbejde et PRI-dokument, kan der tages kontakt til afdelingens kvalitetskonsulenter. Kvalitetskonsulenterne kan hjælpe med at afklare krav til dokumenter (egenskaber, opbygning, høringsfaser mm.)

 

Krav til egenskaber i dokumenter

Faglig ansvarlig:

De fagligt ansvarlige står inde for, at dokumentet er i overensstemmelse med bedst tilgængelig evidens på området og følger anerkendte kriterier for god klinisk praksis (gælder for kliniske retningslinjer og instrukser).

Børneafdelingens ledende overlæge eller de relevante specialeansvarlige læger eller de afsnitsledende sygeplejersker noteres som fagligt ansvarlige for børneafdelingens PRI-dokumenter, i dokumentets ”egenskaber”.

 

Udarbejdet af:

Den samlede arbejdsgruppe, som har stået for udarbejdelsen af det fælles regionale retningsgivende dokument, noteres som forfatter til dokumentet. Dette kan ske enten ved navns nævnelse af de enkelte medlemmer eller ved at skrive gruppens navn, alle værdier hentes via Outlook.

 

Godkender:

Den ledende overlæge godkender PRI- dokumentet med mindre, der er aftalt andet.

Godkendelse af de lægefaglige dokumenter kan uddelegeres til de specialeansvarlige overlæger, og godkendelse af de sygeplejefaglige kan uddelegeres til de afsnitsledende sygeplejersker.

 

Revisionsansvarlig:

Revisionsansvarlig er Børneafdelingens Pri-postkasse. Priredaktørerne har overblikket over hvilke PRI-dokumenter som snarligt skal revideres.

 

Ansvarlig for ajourføring

Det skal løbende vurderes om ny tilgængelig evidens og lignende giver anledning til ajourføring af eksisterende PRI-dokumenter før næste ordinære revisionsdato. Dette ansvar ligger hos de speciale ansvarlige læger/sygeplejersker i forening med kvalitetskonsulenterne. .

Det er ledelsen I Børneafdelingen som er ansvarlig for at dokumentet kendes og anvendes af alle relevante fagpersoner. Ansvaret kan delegeres til kvalitetskonsulenterne..

 

Høringsflow

 1. 1. Efter at en arbejdsgruppe har færdigudarbejdet et forslag til et PRI-dokument fremsender kvalitetskonsulenterne dokumentet i høring I 14 dage til de relevante afsnit/fagpersoner.

 2. 2. Kvalitetskonsulenterne modtager høringssvar og fremsender disse til arbejdsgruppen, der har udarbejdet det pågældende dokument.

 3. 3. Arbejdsgruppen forholder sig til de indkomne høringssvar og reviderer eventuelt dokumentet. Hvis der er tale om større og indholdsmæssige ændringer, der væsentligt ændrer dokumentet, gennemføres en fornyet høring i 14 dage, som beskrevet ovenfor.

Godkendelsesflow

Efter færdiggørelse af et PRI-dokument fremsender PRI-redaktørerne dette til godkendelse hos de relevante personer.

 

Kvalitetsovervågning

 • • Alle dokumenter gennemgås af den fagligt ansvarlige mindst hvert 3. år

 • • Ved ændringer i eksisterende dokumenter noteres i højre side af PRI-dokumentet, hvilke rettelser, der er foretaget. (for at lette gennemlæsning).

 • • Rettelser af ubetydelig karakter eks. stavefejl, tilretning af overskrift osv. benævnes: Redaktionelle ændringer for at lette godkenderens arbejde.

 • • Alle ansatte er forpligtiget til at kontakte nærmeste leder, hvis et dokument ikke lever op til den gængse praksis

 • • Hvis sundhedsfagligt personale opdager at der mangler relevante PRI-dokumenter, eller at der skal ske ændringer i eksisterende dokumenter, kan der rettes henvendelse til AKK-gruppen.

 

Formål

 • • At sikre at Børneafdelingens dokumenter er tilgængelige, opdaterede og godkendte af relevante personer og at dokumenterne entydig kan identificeres, og at udgåede dokumenter kan genfindes i arkiveringsperioden.

 

Referencer

 1. 1. Politik for styring og håndtering af retningsgivende dokumenter sygehusvæsenet i Region Nordjylland.

 2. 2. Krav og ansvar i forhold til retningsgivende dokumenter i sygehusvæsenet i Region Nordjylland