Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Dosering af vægtberegnede positivt inotrope/vasoaktive lægemidler til voksne patienter

Beskrivelse1

Beregning algoritme1

Afdelings specifikke beregninger1

Vægtbaseret dosisberegning for overvægtige patienter2

Praktisk anvendelse2

Formål2

Reference3

Beskrivelse

Beregning algoritme

Koncentrationen af aktivt stof i 100 ml eller 50 ml (for visse afdelinger) blanding er beregnet efter patientens vægt således at 1 ml/time af den ovennævnte blanding giver følgende dosering per kg/minut:

Aktivt stof

 

Dosis

Adrenalin

?

0,01 µg/kg/minut

Noradrenalin

?

0,01 µg/kg/minut

Isoprenalin

?

0,01 µg/kg/minut

Dopamin

?

1 µg/kg/minut

Dobutamin

?

1 µg/kg/minut

Nitroglycerin

?

0,1 µg/kg/minut

Nitropress

?

0,1 µg/kg/minut

Eksempel: Dobutamin– programmet finder løsning for følgende ligning:

  • • 1 ml dobutamin blanding skal indeholde = [(1mikrog x patientens vægt x 60)/1000] mg dobutamin således at 1 ml/time på pumpen skal give en dosering på 1 µg/kg/minut dobutamin.

Således vil det være nemt at udføre ”bedside” beregninger fx

  • • 3 µg/kg/minut vil være 3 ml/time for dobutamin

  • • 0,1 µg/kg/minut noradrenalin vil være 10 ml/time osv.

For Simdax og Corotrop blandes en ampul af gangen (vægtuafhængig) på grund af produkternes højre pris og programmet beregner pumpe hastigheden og en bolus-dosering afhængig af patientens vægt.

Afdelings specifikke beregninger

For alle opvågningsafsnit samt anæstesi/intensiv i Anæstesiologisk Afdeling Nord er det muligt at vælge blandingsvolumen på enten 50 eller 100 ml. For alle de øvrige afdelinger er blandingsvolumen 100 ml. Dosering af Simdax og Corotrop infusion er kun muligt hvis man vælger TV-anæstesi / TIA afdelingerne. På TV-anæstesi er der også beregnet dosering af heparin og protamin i forbindelse med kirurgiske procedurer udført med brug af ekstrakorporal cirkulation.

Vægtbaseret dosisberegning for overvægtige patienter

For patienter med BMI >30, kan brugeren vælge en dosering beregnet efter den såkaldte ”adjusted body weight” - ABW med henblik på at undgå overdosering ved overvægtige patienter (se nedenfor). Dette vil måske medføre tilfælde med underdosering, dog mest sandsynligt uden klinisk betydning, fordi dosering af vasoaktive/positivt inotrope midler udføres til effekt (middel arterielt tryk, cardiac index, SVO2 osv.) dvs. med mulighed for hurtig optrapning i tilfælde af manglende effekt.

Udover de overnævnte doseringer, beregner programmet en række parametre, der kan være relevante på en intensiv/anæstesiologisk afdeling:

  • • BSA ? body surface area, Mosteller’s adaptation: √[(højde(cm) x vægt(kg)/3600]

  • • BMI ? body mass index: vægt (kg) / [højde(m)]²

  • • IBW ? ideal body weight, beregnet med Devines estimering: 45,4 + 0,89 x [højde(cm) – 152,4] + 4,5 (4,5 tillægges kun til mænd)

  • • ABW ? adjusted body weight = (vægt (kg) - IBW) x 0,4 + IBW er brugt i den interne algoritme af programmet, hvis patientens BMI > 30 og brugeren vælger optionen. Dermed kan risiko for overdosering minimeres og samtidig korrigeres for øgning af fordelingsvolumen ved svært overvægtige patienter.

  • • LBW ? lean body weight, Janmahasatians estimeringerne:

  • • Mand: 9270 x vægt (kg) / (6680 + 216xBMI)

  • • Kvinde: 9270 x vægt (kg) / (8780 + 244xBMI)

IBW, ABW og LBW beregningerne er kønsspecifikke.

Praktisk anvendelse

Inden brug af den printede seddel, skal man kontrollere, at patientens vægt og køn er korrekt indtastet. Det er op til det enkelte afsnit at vedtage regler for eventuelt dobbelt-tjek-procedure for at undgå forkerte doseringer på grund af indtastningsfejl. Doseringsskemaet anvendes kun til voksne patienter.

Desuden skal man tjekke om styrken / koncentrationen af det lægemiddel, der bliver anvendt, passer med styrken / koncentrationen af lægemidlet fra første kolonne (med titel Farmakon) i tabellen: ”Dosering af vægtberegnede positivt inotrope / vasoaktive lægemidler).

Doseringerne i den sidste kolonne med navn ”Dosis” er kun vejledende. Den ansvarlige læge skal ordinere dosering i patientens anæstesi/observationskema (i mg eller µg/kg/minut).

Udskriften påsættes patientlabel og arkiveres i journal.

Formål

At sikre ensartet dosering af vægtberegnede positivt inotrope og vasoaktive lægemidler på tværs af anæstesiafsnit og intensive afsnit i Region Nordjylland.

Reference

Ali A. El Solh(ed) 2012. Critical care management of the obese patient. Chapter 22: Drug Dosing in the Critically Ill Obese Patient.

Erstad BL. Which weight for weight-based dosage regimens in obese patients? Am J Health Syst Pharm. 2002 Nov 1;59(21):2105-10.

Erstad BL. Dosing of medications in morbidly obese patients in the intensive care unit setting. Intensive Care Med. 2004 Jan;30(1):18-32. Epub 2003 Nov 19.

Honiden S, McArdle JR. Obesity in the intensive care unit. Clin Chest Med. 2009 Sep;30(3):581-99, x.

Lemmens HJ. Perioperative pharmacology in morbid obesity. Curr Opin Anaesthesiol. 2010 Aug;23(4):485-91.

Toller WG, Stranz C. Levosimendan, a new inotropic and vasodilator agent. Anesthesiology. 2006 Mar;104(3):556-69.