Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Condylomata accuminataÆtiologi/epidemiologi
Kondylomer er den kliniske manifestaiton af infektion med visse typer af Human Papilloma Virus (HPV). HPV overføres ved seksuel kontakt. Kan overføres fra hud og slimhinder til hud/slimhinder. Infektionen er oftest 'universel' til stede i hud og slimhinder i genitalia. Den beskyttende effekt af fx kondom er derfor begrænset, da overførsel af virus let kan forekomme fra/til ikke-kondombeskyttede områder.
Tiden fra infektion til forekomsten af kondylomer er oftest nogle få måneder. 'Inkubationstiden' kan dog være adskillige år. Diagnosen stilles oftest i 20-30 års alderen.
Patientens immunfunktion spiller formodentlig en rolle for udviklingen af kondylomer og for omfanget af forandringerne. Tobaksrygning, der nedsætter den lokale immunitet i hud/slimhinder i genitalsfæren kan derfor spille en rolle for infektionens manifestationer. Dog næppe så udtalt som ved prækankroser i vulva/vagina.


Klinikken/diagnosen
Den kliniske diagnose er oftest klar. Multiple, hvidlige, fligede, blomkålsagtige eksofytiske læsioner er det typiske billede. Lokaliseret til hud/slimhinder i vulva, vagina, cervix uteri, perineum og peri-analt. Biopsitagning er som regel ikke indiceret. Ved mere fladeformede læsioner bør der biopteres, da fladeformede kondylomer kan være associerede til prækankroser.
Hyppigste lokalisation er huden i vulva, men øvrige nævnte lokalisationer bør inspiceres omhyggeligt. Anvendes kolposkopi af hud og slimhinder vil man i de fleste tilfælde finde typiske tegn på HPV-infektion i områderne ved siden af kondylomerne.


Behandling
Behandlingen retter sig i de fleste tilfælde mod kondylomelementerne og ikke mod HPV-infektionen (manglende effektive behandlingsmuligheder).

Behandlingen er primært lokal, medicinsk behandling.

 

1.

Podophyllotoksin (Condyline®, Wartec ®):
Virker anti-mitotiske. Anvendes ved påføring på de enkelte elementer og påføres af patienten selv. Kan anvendes på slimhinder (fx distalt i vagina). Påføres 2 gange dagligt i 3 dage. Efter 4 dages pause gentages behandlingen i 3 dage etc.
Behandlingen fortsættes til elementerne er svundet eller i op til 4 uger. Er kontraindiceret under graviditet.

2.

Imiquimod (Aldara®):
Virker anti-virale ved frigivelse af cytokiner lokalt. Påføres af patienten selv. Påføres 3 gange ugentligt (ved sengetid) og fortsættes til synlige elementer er forsvundet, dog højst i 16 uger. Bør ikke anvendes under graviditet.

3.

5-FU (Fluorouracil):
Er en anti-metabolit. Kan anvendes i form af 5% creme (magistrel-ordination). Anvendes af patienten 2-3 gange per uge. Kan anvendes på såvel hud som slimhinder. Opfølgning og kontrol en specialistopgave. Kan medføre kraftig lokal irritation og sårdannelse. Er kontraindiceret under graviditet. Anvendes meget sjældent.De nævnte behandlingsmetoder er ligeværdige med hensyn til succesrater og recidivrater. Andre medicinske behandlinger som fx Interferonbehandling anvendes ikke


Patienter bør have gennemført medicinsk behandling forskriftsmæssigt før eventuel kirurgisk behandling!! Er dette ikke tilfældet, når patienten kommer til vurdering, skal medicinsk behandling opstartes og patienten skal revurderes efter endt medicinsk behandling før eventuel kirurgisk behandling.


Kirurgisk behandling

De kirurgiske behandlingsmetoder er lokalt ablative metoder: Kryoterapi, Laser evaporisation, Elektro-kirurgi og kirurgisk excision.
Metoderne er nogenlunde ligeværdige (se nedenfor)

 

Laserbehandling
Er den anvendte kirurgiske metode i afdelingen. De enkelte elementer evaporeres med delvis de-fokuseret stråle, ca. 10-15W. Elementerne fjernes til hudniveau.
ALDRIG DYBERE!! Dybere evaporering medfører ardannelse og svære postoperative smerter.


Behandlingseffektivitet

Lokal medicinsk behandling (Podophyllotoxin, 5-FU, Imiquimod):

 

Clearance:

60-90%

 

Recidiv:

25-50%

Kirurgisk ablativ behandling:

 

Clearance:

70-95%

 

Recidiv:

25-50%Patientinformation/kontrol
Som det fremgår af behandlingseffekten er risikoen for ufuldstændig clearance af kondylomerne og risikoen for recidiv relativ stor. Det er vigtigt at informere patienterne om disse forhold. Det er vigtigt, at patienten forstår, at relativ hurtig genopblussen af kondylomerne ikke er betinget af mangelfuld behandling, men skyldes fortsat tilstedeværelse af HPV-infektionen.

Er det ikke muligt at fjerne alle kondylomer ved Laserbehandling, skal behandlingen følges op af postoperativ medicinsk behandling.

Kontrollen bør generelt foregå hos egen læge.