Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Diagnostisk lumbalpunktur på børn

Indikation1

Kontraindikation (relative)1

Teknik1

Komplikationer2

Hygiejne2

Informeret samtykke2

Formål2

Definition af begreber2

Referencer3

Beskrivelse

Nærværende dokument indeholder vejledning angående udtagning af CSV med henblik på videre diagnostik hos børn.

Indikation

Mistanke om neuroinfektion, subaraknoidalblødning, cancersygdom, immunologisk betinget CNS- sygdom med videre.

Kontraindikation (relative)

Koagulopati (INR bør være under 1,5 - thrombocyttal over 50109).

Mistanke om bakteriel hudinfektion i indstiksområde.

Forhøjet intrakranielt tryk.

Teknik

Patienten i sideleje eller siddende stilling. Lænden kyfoseres maksimalt. Patienten støttes/fastholdes evt. af sygeplejerske. Generel anæstesi/sedation i nødvendigt omfang.

Steril teknik med brug af sterile handsker.

Punktursted vælges under L3-niveau.

Desinfektion med Klorhexidinsprit 0,5 % med indtørring mellem de to påføringer. Steril afdækning.

Evt. lokalanæstesi subkutant svarende til indstikssted.

En 25 G, 22 G, eller ved mistanke om purulent spinalvæske, 20 G kanyle indføres subaraknoidalt. Til mindre børn anvendes korte spinalkanyler (40 mm).

Når cerebrospinalvæsken drypper ud måles evt. tryk med stigrør, herefter udtages spinalvæsken i tre glas:

  • • Glas nr. 1.: Widalglas med rødt skruelåg. Sendes til Klinisk Mikrobiologisk til dyrkning og resistens (påsæt den store stegkode fra LABKA-seddel)

  • • Glas nr. 2.: Rør med falsk bund. Sendes til Klinisk Biokemisk afd. ASS til celletælling, protein og glukosebestemmelse (påsæt den store stregkode fra KMA-seddel)

  • • Glas nr. 3.: Widalglas med rødt skruelåg. Sendes til Klinisk Mikrobiologisk afd. ASN, som opbevarer det i en uge til evt. Yderligere undersøgelse (ikke i vores eget køleskab, (påsæt stregkode fra LABKA-seddel)

Spinalkanylen fjernes herefter, huden afvaskes med Klorhexidinsprit 0,5 % og indstiksstedet dækkes med meporeplaster.

Til samtidig bestemmelse af blodglukose tilkaldes bioanalytiker, alternativt bestemmes blodglukose ved hjælp af ABL-800.

Komplikationer

Hovedpine er beskrevet hos ca. 40 % efter durapunktur. Iflg. Ebinger et al (se referencer nedenfor) havde kun ca. 25 % af disse klassiske tegn på at hovedpinen var relateret til punkturen med postural forværring. Hos alle børnene svandt symptomerne indenfor den første uge (middel 2 dage). Behandlingsmuligheder til den pædiatriske population er i store træk ubeskrevne. Epidural blood patch er en mulighed, men er kun kasuistisk beskrevet. Hvis man vælger denne terapiform injiceres autologt blod i dosis 0,3 ml/kg epiduralt i niveau svarende til tidligere subaraknoidalt indstik. Behandlingen bør kun overvejes hvis generne er af sådan en karakter, at barnet er invalideret heraf.

Koffein-citrat til behandling af PDPH hos den pædiatriske population er ikke velundersøgt. Behandlingen kan dog betragtes som uskadelig.

Smerter/ømhed svarende til punktursted.

Nakke-rygstivhed kan forekomme ved blodtilblanding i spinalrummet (sjældent).

Kompression af spinalnerver med neurologiske udfald er ekstremt sjældent, og kun set ved større blødning (koagulopati).

Inkarcerationstilfælde er beskrevet op til 12 timer efter punktur (ekstremt sjældent).

Hygiejne

Der anvendes steril teknik med brug af sterile handsker. Brug af visir eller briller vurderes i forhold til risiko for stænk og sprøjt.

Informeret samtykke

Patienten/pårørende skal om muligt informeres om teknik og eventuelle alvorlige konsekvenser.

I situationer, hvor øjeblikkelig handling er påkrævet for patientens overlevelse, eller for at forbedre patientens chance for overlevelse, eller for et væsentligt bedre resultat af behandlingen, og patienten midlertidigt eller varigt mangler evnen til at give informeret samtykke, kan behandlingen/ proceduren gennemføres uden samtykke.

Dato for proceduren og samtykke skal dokumenteres i journal eller relevante skemaer som for eksempel anæstesiskema og så videre.

Formål

Udtagelse af cerebrospinalvæske til mikrobiologisk, klinisk-kemisk, immunologisk eller cytopatologisk undersøgelse.

Definition af begreber

 

PDPH

PostDural Puncture Headache

INR

International Normalized Ratio

CSV

CerebroSpinalVæske

CNS

CentralNerveSystemet

Referencer

Friedrich Ebinger, Christina Kosel, Joachim Pietz and Dietz Rating. Headache and Backache after Lumbar Puncture in Children and Adolescents: A Prospective Study. Pediatrics 2004;113;1588-1592.