Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anvendelse af Hill-Rom® intensivseng

Anvendelse af Hill-Rom® intensivseng1

Nulstilling1

Vejning/vægt1

Low Air Loss2

Rotationsfunktion2

Optirest-funktion2

Hælaflastning2

Max Inflate-funktion2

Boost-funktion2

Vendeassistance3

Stolefunktion3

Mobilisering til sengekant3

Røntgenmarkering3

Ved hjertestop3

Blå pumpepedal3

Bremsepedal3

Kørsel med Hill-Rom®-sengen3

Rengøring4

Aalborg Universitetshospital, Afsnit Syd4

Aalborg Universitetshospital Afsnit Nord4

Generelt4

Formål4

 

Anvendelse af Hill-Rom® intensivseng

Nulstilling

Det er vigtigt at nulstille sengen, inden patienten lægges deri, for at få korrekte værdier ved vejning.

Sengen nulstilles med

  • • sengeplade

  • • hvidt lagen

  • • hovedpude og dynebetræk

Alternativt kan bruges vægt-klods, hvis en sådan haves i afdelingen.

Vejning/vægt

Når patienten skal vejes, er det vigtigt, at der udover patienten, kun ligger de ting i sengen, som den er nulstillet med, altså

  • • sengeplade

  • • hvidt lagen

  • • hovedpude og dynebetræk

Vær opmærksom på, at timediuresesæt, dræn, afføringsposer mv. hænger på holderne lige under sengehestene. Der må ikke hænge ting på holderne ved fodenden, når der vejes, da vægten sidder på sengerammen.

 

Sengen kan kapere en totalvægt på 227 kg. Hvis en patient vejer eks. 175-200 kg, kan totalvægten nemt nærme sig maksimalgrænsen, idet sengeplade, bleer, linned osv. også vejer. Sengen vil her alarmere, hvis personalet eksempelvis læner sig ind over sengen. Den samlede vægt kan reduceres ved f.eks. at tage sengepladen af og begrænse udstyr i sengen.

 

Ved anvendelse af sengecykel MOTOmed®, må patientens vægt ikke overstige 135 kg.

Low Air Loss

Sengen har et Low Air Loss modul- er placeret bag hovedgavlen. Vær opmærksom på at modulet sidder i sengen når den tages i brug.

Denne funktion betyder, at der hele tiden cirkulerer luft under patienten, således at huden holdes tør og friktionen dermed nedsættes. For at få optimal udnyttelse af denne funktion, er det vigtigt, at der ligger så få lag under patienten som muligt, helst kun det hvide lagen.

Ved små tynde patienter, når sengecyklen benyttes, eller ved benamputerede patienter, kan der opstå luftpuder, specielt i fodenden, som gør, at patientens ben falder ud af sengen. Dette kan kun afhjælpes ved at tage Low Air Loss modulet ud af sengen: Fjern hovedgavlen og tag modulet ud.

Rotationsfunktion

Sengen har et rotationsmodul, som er placeret bag hovedgavlen.

Kan med fordel benyttes til

  • • svært lungesyge patienter, som ikke kan vendes pga. lav saturation

  • • cirkulatorisk ustabile patienter, der ikke tåler vending

  • • patienter med CPS/Impella eller til

  • • patienter, der skal vendes oftere end hver anden time.

Til de svært lungesyge, cirkulatorisk ustabile og/eller tungt sederede patienter, kan man anvende funktionen ”Rotationstræning”, der starter rotationen op gradvist med 50 % af det ønskede antal grader, og herefter øger rotationen med 10% i timen af hensyn til patienttilvænning.

Man kan også manuelt øge rotationsprocenten med f. eks.5 % hver 3.-5. minut, og undervejs observere patientens reaktion.

100 % rotation ~40 graders vending

90 % rotation ~36 graders vending

80 % rotation~32 graders vending

For hver 10 % der øges eller reduceres, drejes patienten med 4 grader mere eller mindre.

Det er vigtigt, at patienterne, hvis deres tilstand tillader det, fortsat repositioneres manuelt hver 2.-3. time, da rotation alene ikke forebygger tryksår.

Optirest-funktion

Ventilerer bryst-, sæde-, og lår-regionen med masserende, bølgeagtige bevægelser. Dette er en wellness-funktion, men vær opmærksom på, at ikke alle patienter føler det behageligt. Der er ingen trykaflastende effekt er i denne funktion.

Hælaflastning

For at forebygge tryk på patientens hæle, vil sengen automatisk lukke luften ud af nederste celle i madrassen. For at få gavn af denne funktion, er det vigtigt, at sengens fodende er kørt helt op, så hælene er lejret over den tømte celle.

Max Inflate-funktion

Madrassen pustes op og bliver hård.

Denne funktion kan med fordel benyttes før omlejring, nedre hygiejne, sårskift og lignende. Efter repositionering slås ”Max Inflate” fra igen (gøres ved at indstille madrassen til ”Normal”) inden hovedgærdet eleveres, for at undgå, at patienten ikke glider ned i fodenden af sengen.

”Max inflate”-funktionen slår automatisk fra og går tilbage til normal indstilling efter ½ time.

Boost-funktion

Madrassen pustes op og bliver hård, samtidig retter den sig ud og kører i let Trendelenburgs leje. Denne funktion gør med et enkelt tryk patienten klar til lejring, fx. længere opad i sengen.

Vendeassistance

Med funktionen vendeassistance vil de fleste ikke-bariatriske patienter kunne vendes uden portørhjælp. Træk patienten i lagnet over mod modsatte side, end den, han skal vendes til. Tryk herefter på vendeassistance til den ønskede side, støt patienten, mens sengen vender, og tryk derefter ”Max inflate”. Læg støtte i ryggen, og tryk herefter normalindstilling. Patienten er nu vendt og lejret.

Stolefunktion

Benyttes til patienter, som endnu ikke kan komme i Cirrus- eller lænestol, eller som supplement til denne mobilisering.

 

For at sikre optimal siddekomfort, er det er vigtigt, at patienten trækkes godt op i hovedenden af sengen, inden der trykkes på knappen stolefunktion.

Hvis patienten skal helt op i 90 graders bøjning i både ryg og ben, tages fodenden af sengen. Hold knappen til stolefunktion inde, og sengen kører i position, så patienten kan nå jorden med fødderne. Fra denne position kan patienten også mobiliseres til stående.

Mobilisering til sengekant

Lås knæløfte funktionen, vend patienten om på siden og træk ved hjælp af lagnet patienten ud til sengekanten. Tryk på ”Seat deflate”, patientens ben drejes nu ud over sengekanten, samtidig med at hovedgærdet eleveres.

Røntgenmarkering

De fleste senge har lagen med hvide pilemarkeringer i hovedenden af madrassen (på siderne), der indikerer lomme med lynlås, hvor røntgenpladen kan skubbes ind. Lommen er lavet, så pladen let glider ind.

Ved hjertestop

Pedal mærket ”Nød” kan bruges ved hjertestop. Hvis pedalen trykkes ned, kører sengen hurtigt i plan position (vær opmærksom på tubeplacering og -sikkerhed), og madrassen overgår til maks.opblæsning. Hovedgavlen kan tages af, og bruges som hjertebræt ved massage. Trykkes pedalen opad, vil sengen køre i Trendelenburg-position.

Blå pumpepedal

Sengen skal altid stå til strøm for at luftregulering, og diverse andre funktioner er aktive.

Hvis ikke man har mulighed for at få sengen til strøm, kan sengens position fortsat ændres. Sengen kan køre ned som normalt, men hvis seng eller hovedgærde skal eleveres, pumpes på den blå pedal, samtidigt med at funktionsknappen holdes inde.

Bremsepedal

Har 3 positioner/funktioner: Brems: tryk på rød markering. Neutral: pedalen står vandret, sengen er nu ulåst og kan flyttes, men motor til kørsel er ikke aktiveret. Styring: tryk på grøn markering. Hvis strømmen koHbles fra, er motoren til kørsel nu aktiv.

Kørsel med Hill-Rom®-sengen

Ved transport af patient i Hill-Rom® intensivseng, anvendes Intelli-Drive® transportsystemet.

Dette er en motor indbygget i sengen, som tillader plejepersonalet at køre med sengen med minimal kraft.

Sengen gøres klar til kørsel således:

Sengeheste slås op, og sengens hovedgærde justeres, så der er uhindret udsyn hen over.

Sengen kobles fra strøm, og bremsepedalen indstilles til styring ved at trykke ned på grøn markering.

Tryk på mindst én af aktiveringskontakterne på styringshåndtag, dette aktiverer drivhjulet.

Tryk transporthåndtagene fremad eller tilbage, i den retning du ønsker at køre sengen.

Jo hårdere du trykker, jo hurtigere vil sengen bevæge sig.

Hvis du reducerer trykket på transportgrebene, vil sengen sagtne farten, hvis du slipper aktiveringskontakterne, vil sengen standse.

Rengøring 

Aalborg Universitetshospital, Afsnit Syd

Ved brug af seng <24 timer af patient, der ikke regnes for smittebærende, kan sengen vaskes af i afsnittet. Vask af hjul og understel undlades, såfremt der ikke er synlig forurening. Sengene skal dog køres til grundig rengøring i sengeredningen hver 5. dag. Logbog over rengøring af den enkelte seng skal føres i afsnittet.

Ved brug af seng >24 timer, køres sengen til grundig rengøring i sengeredningen efter brug. Synlig forurening skal vaskes af, inden sengen køres i sengeredningen.

Portør bestilles og denne kører sengen i sengeredningen og retur efter endt rengøring.

Aalborg Universitetshospital Afsnit Nord

Sengen vaskes af i afsnittet. Ved brug af seng <24 timer af patient, der ikke regnes for smittebærende, kan vask af hjul og understel undlades, såfremt der ikke er synlig forurening.

Generelt

Ved smittebærende patient: se vejledning fra Infektionshygiejnen angående valg af rengøringsmiddel.

Generelle smitteforebyggende forholdsregler, Infektionshygiejnen:

Generelle smitteforebyggende forholdsregler (3.2)

Isolation på enestue (4.1.2)

Formål

At sikre kendskab til funktioner og anvendelse af Hill-Rom® intensivseng med det sigte at optimere lejring, sikkerhed, komfort og pleje af intensive patienter, samt at mindske personalets fysiske belastning ved forflytning og mobilisering.