Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sterilt larynxsug – sygepleje

 

Beskrivelse1

Forberedelse1

Remedier:1

Særlige forholdsregler for onkologiske børn:1

Prøvetagning:1

Oprydning:2

Prøvetagning og forsendelse:2

Formål2

Referencer2

Beskrivelse

Forberedelse

 • • Informere barnet[1] og forældrene om indikation for prøvetagning, hvordan og om hvornår svar kan forventes.

 • • Remedier klargøres.

 

Remedier:

 • • 1 sterilt trachealsugesæt.

 • • Afhængigt af barnets størrelse, 1 sugekateter nr. 6 (grønt) eller nr. 8 (blåt).

 • • 10 ml. sterilt vand. Sterilt vand kan bruges til alle diagnostiske undersøgelser af larynxsekret.

 • • Rene handsker. Evt. sterile handsker, hvis det er svært at undgå at berøre den nederste del af sugekateteret.

 • • 1 person til at assistere.

 

Særlige forholdsregler for onkologiske børn:

Ved procedurer, hvor der er risiko for at lædere slimhinden, skal thrombocyttallet være > 20.

 

Prøvetagning:

For at undgå forvekslingsfejl, identificeres barnet før prøvetagning, ved kontrol af barnets identifikationsarmbånd eller ved forældrenes identifikation.

 • • Hvis patienten har meget sekret i de øvre luftveje, er det en fordel, at suge dette væk med et andet sugekateter før prøvetagning. Dette for at undgå forurening af prøvematerialet.

 • • Suget tændes og afprøves, max. 200 mm Hg.

 • • Remedierne åbnes sterilt.

 • • Ampullen med sterilt vand åbnes.

 • • Handskerne tages på.

 • • Trachealsugesættet og sugekateteret samles sterilt og hjælperen tilkobler sugeslangen.

 • • Barnet lejres på ryggen eller sidder hos en af forældrene.

 • • Hjælperen støtter/fastholder barnets hoved og hænder.

 • • Sugekateret føres, uden sug, gennem næsen eller munden til hoste/opkastfornemmelse fremkaldes.

 • • Der suges ved at påsætte en finger på hullet på trachealsugesættet.

 • • Sugningen afsluttes.

 • • Suge katetret trækkes tilbage uden sug, mens sugesættet holdes lodret.

 • • Der suges lidt sterilt vand op i glasset og proppen skrues på.

 

Oprydning:

 • • Engangsmaterialet kasseres.

 • • I Børnemodtagelsen og i dagafsnittet skiftes sugeslanger, sugepose og connectorer efter prøvetagning.

 • • Hos indlagte børn, som har behov for sugning udover prøvetagningen, se: Sugning af luftveje.

 

Prøvetagning og forsendelse:

Se: Nedre luftvejssekret: dyrkning og resistens

 

Formål

 • • At undersøge larynxsekret for bakterier, til udredning for pneumoni.

 • • At sikre grundlag for korrekte og sikre undersøgelsesresultater

Referencer

 1. 1. IHR, Sugning af luftveje

 2. 2. Aalborg Universitetshospital, KMA, Mette Mølvadgaard, molekylærbiolog, Cand. Scient.

 3. 3. Kliniske procedurer. En opslagsbog. Jacob Rosenberg (red.). FADL´s Forlag, 2009.

 

[1] Svarende til barnets alder