Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Trachealsug – sygepleje

 

  

Formål:  
At beskrive hvorledes trachealsug udføres så proceduren bliver så korrekt og skånsomt som muligt under hensynstagen til barnets alder. 

 

Patientgruppe/Patientforløb/Anden målgruppe: 

Patientgruppe/Patientforløb/Anden målgruppe 

Børn og unge 

 • • Der ses akut og har symptomer på nedre luftvejsinfektion

 • • Der er i et forløb i BCLA - Børne Center for Lunge og Allergi og Børne Center for Cystisk Fibrose (Skejby). 

 • • Der er immunsupprimerede. 

 • • Kroniske syge lungebørn, der skal suges i forbindelse med udredning eller opstart af antibiotisk behandling. 

 

I det følgende benævnes barnet eller den unge patient; 'barnet'. Forælder eller omsorgsperson, der ledsager barnet; 'forældre'. 
 

Definition af begreber: 

Trachealsug: sug med et sugekatheter som føres gennem næsen ned i den øverste del af luftrøret Epiglottis. 

 

Fremgangsmåde: 

Prøven kan tages både akut eller planlagt i Børne- og Ungemodtagelsen eller i dag-og døgnafsnittet. Prøven kan tages enten via trachealsug eller hvor barnet selv hoster ekspektorat op. 

 

De planlagte sug skal tilstræbes at udføres på stue 1 i dagafsnittet og mellem kl. 6.00-8.00.  

 

Hvis de kroniske syge lungebørn er akut syge, skal de selvfølgelig ses akut. Hvis dette ikke er tilfældet er det bedst, at de kommer planlagt.  

 

Den ordinerende læge sættes på som godkender ved bestilling, således at svaret går til en læge. 

 

Forberedelse af barnet og hjælp til barnets mestring: 

Ingen små børn kan lide at blive suget! Det gør som regel ikke ondt, men det er ubehageligt. Tilmed føles det slemt at blive holdt fast af stærke voksne, når man er lille og allermest har lyst til at stikke af. 

Barnet bliver bange/utryg, vred og stritter imod og ”suget” vil ofte være en stor udfordring for både barn og forældre. Barnet har brug for at forældrene udviser ro og støtte undervejs, samt brug for tid til at reagere og komme sig bagefter.  

  

Derfor skal barnet informeres om proceduren og forældrene skal informeres om, hvordan de bedst støtter barnet under proceduren.  

Der skal findes frem og gøres klar til at suge, inden barnet kommer på stuen, da det at finde frem, kan medvirke til utryghed hos barnet.  

Hvordan man støtter sit barn til at sidde mest hensigtsmæssigt, kan gøres på flere måder: 

 

 • • Det nyfødte barns (op til 1 år) hovedstilling skal holdes i neutral position. Dette gøres nemmest i liggende stilling.  

 • • Med det mindre barn kan forældrene sidde med barnet på skødet, hvor barnets ben kan låses mellem forældrenes lår. Barnets arm kan placeres om bag ryggen på den forældre som har barnet på skødet. Der kan være brug for en ekstra person på stuen til at støtte barnets hoved i en let bagoverbøjet position.  

 • • Det lidt større barn kan sidde på forældrenes skød med ryggen mod forældrenes bryst og lægge hovedet på forælderens skulder. Barnet kan også sidde selv, og forældrene kan holde i hånd. 

 

 

Sygeplejersken afgør sammen med forældrene, om der er behov for assistance af en sygeplejerske mere.  

Medinddragelse før og under proceduren er vigtig, både i forhold til barn og forældre. Dette kan være omkring valg af næsebor, information om hvordan vi suger og hvor længe.  Informationen skal tilpasses barnets alder.   

Det lille barn må gerne bruge sutten under proceduren og der kan med fordel gives sukkervand til barnet under 6 måneder. 

Som led i barnets mestring kan man med fordel suge dukken, der er i den nederste skuffe i “suge”bordet, bruge pixibog om Angus eller se film om hvordan sugeproceduren foregår. Der findes tre videoer for proceduren: http://www.auh.dk/om-auh/afdelinger/borneafdeling-a/center-for-cystisk-fibrose/aflevering-af-slimprove/ 

 

Hvis det er svært for barnet, kan man evt. bruge lattergas. Se særskilt instruks om lattergas.  

Efter proceduren er det vigtig at rose barnet konstruktivt. Forældrene trøster barnet, og der gives en belønning som er i en af skufferne i “suge”bordet. 

Det er vigtigt at afslutte proceduren ordentligt så børn og forældre går herfra med den bedst mulige oplevelse. 

 

Hvor dybt skal sugeslangen ned?: 

Trachealsug - længde fra næse til epiglottis i forhold til optimal TS svar. 

År  

Næse-Epiglottis Afstand (cm)* 

9,5 

10 

11 

11,5 

11,5 

12 

12,5 

12,5 

> 10 

13 

  

udarbejdet af Louise Østergaard Andersen, Hanne Vebert Olesen, Anne Helene Spannow, Sune Rubak. Børne Center for Lunge- og Allergisygdomme på Aarhus Universitetshospital, Skejby, Danmark. Trachealsug - algoritme for dybden af sug.pdf 

 

* Afstand ”Næse-Epiglottis” = dybden der skal suges fra. 

 

Trachealsug: 

Remedier:

 • • 1 sterilt trachealsugesæt.

 • • Afhængigt af barnets størrelse, 1 sugekateter nr. 6 (grønt) eller nr. 8 (blåt).

 • • 10 ml. NaCl. NaCl kan bruges til alle diagnostiske undersøgelser af larynxsekret.

 • • Rene handsker. Evt. sterile handsker, hvis det er svært at undgå at berøre den nederste del af sugekateteret.

 • • 1 person til at assistere.

 

Delene til suget samles og klargøres som vist på billedet. 
 

 Billede 2

 

  

Anvend sug størrelse CH 06 

 

 • • Tænd for suget ca. -0,3x100 kPa. 

 • • Sugekateter fyldes med NaCl ca. 1-2 ml - dette letter nedføring af kateter 

 • • Tage handsker på. 

 • • Barnets hoved bøjes bagover ca. 30 gr. Barnet under 1 år lejres i neutralt hovedleje.  

 • • Sugekateteret føres ind i det valgte næsebor via svælget ned til øverste del af trachea jf. ovenstående skema. Ved overgangen til trachea mærkes modstand og ofte fremkaldes hosterefleks automatisk, ellers bed barnet om at hoste således skabes fri adgang til at føre slange lidt længere ned i trachea. 

 • • Luk for luftindtag med tommelfinger, hvorved der suges. Tæl til det antal, I har aftalt (ca. 3-4 sek). 

 • • Åbn igen for luftindtag og træk sugekateteret op. Der skal ikke suges på vej op for undgå forurening med næse og mundhulebakterier. 

 • • Sugekateteret føres ned i NaCl, hvorved der suges ca. 2-3 ml. til skyl af trachealsekret over i prøveglasset. 

 • • Sæt prop på prøveglasset. 

 • • Påsæt labels fra PTB. 
   

Billede 2

 

 

Herefter skiftes sugepose og sugeslange. 
 

Særlige forholdsregler for onkologiske børn:

Ved procedurer, hvor der er risiko for at lædere slimhinden, skal thrombocyttallet være > 20.

 

Oprydning:

 • • Engangsmaterialet kasseres.

 • • I Børnemodtagelsen og i dagafsnittet skiftes sugeslanger, sugepose og connectorer efter prøvetagning.

 

Ekspektorat: 

 • • Barnet og forældre informeres om proceduren. 

 • • Ekspektorat fra de nedre luftveje ved ophostning. Man kan evt. bruge stød teknik eller få barnet til at hoppe eller løbe hvorved sekret kan løsnes. 

 • • Ekspektorat hostes op og ud i ekspektorat bæger som efterfølgende påsættes PTB og sendes til KMA. 

Dokumentation: 

Hvis der under proceduren erfares særlig behov, udfordringer eller gode tiltag, er det vigtigt, at dette dokumenteres i EPJ, så dette kan benyttes næste gang barnet kommer til sugning. 

 

Prøvetagning og forsendelse:

Se: Nedre luftvejssekret: dyrkning og resistens