Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kortvarig behandling med aminoglykosid: Gentamicin

Instruksen gælder ikke for

Indikationer for kortvarig behandling

  • • Bred antibiotikadækning ved kombination med et andet antibiotikum (hyppigst et betalaktam).

  • • Gentamicin er 1. valgs aminoglykosid. Tobramycin anvendes ved restordre; samme dosering.

  • • Er endocarditis sandsynlig bør benyttes ”National Behandlingsvejledning” (NBV) på www.cardio.dk (afsnittene 7.1; 7.8; 7.9).

1. dosis er afhængig af vægt

  • • Dosis på 5-6 mg/kg kan tilpasset et helt antal milliliter (dvs. deleligt med 40 mg/mL).

  • • Ved svær overvægt (BMI >25) bør korrigeret kropsvægt (ABW) anvendes til beregningen.

  • • ABW kan beregnes i pro.medicin i afsnittet ”Aminoglykosid til systemisk brug” eller i afsnittet ”Overvægtige”.

40-45 kg

46-50 kg

51-60 kg

61-70 kg

71-80 kg

>80 kg

240 mg

280 mg

320 mg

400 mg

480 mg

520 mg

Dosisinterval bestemt af nyrefunktion (eGFR)

  • • Dosis er den samme som startdosis. eGFR bestemmes dagligt.

eGFR ▷

≥ 60 mL/min

45-59 mL/min

< 45 mL/min

2. dosis

Tidligst efter 16 timer

Tidligst efter 36 timer

Anvend nomogram

3. dosis

Tidligst efter 24 timer

Anvend nomogram

Dosisinterval styret af koncentrationsbestemmelse

  • • Koncentrationsbestemmelsen skal ske mellem 6 og 14 timer efter dosis.

  • • I nomogrammet aflæses dosisintervallet i de tre zoner: Dvs. enten 24, 36 eller 48 timer.

  • • Eksempel: Er plasmakoncentrationen 4 mg/L efter 12 timer, så er det optimale dosisinterval 36 timer (Q36).

 

Nomogram for dosering af gentamicin

 

Ved indikation for fortsat behandling henvises til: Længerevarende behandling med aminoglykosid.

Referencer

Pro.medicin.dk : Aminoglykosider til systemisk brug. Access 20.02.2019.

Carlsen S et al. The effect of short-course gentamicin therapy on kidney function in patients with bacteraemia – a retrospective cohort study. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2018; 37(12):2307-2312.