Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Neonatal indlæggelsesjournal – lægeinstruks

 

Formål:

Patientjournalen er det vigtigste redskab i registrering af patientdata, skal understøtte den kliniske beslutningsproces og fremme kontinuitet i patientforløbet.

 

Journalerne dikteres af lægerne og ajourføres løbende af sekretærerne(i akutte situationer i vagttid kan der være behov for at lægen selv skriver journalen, herunder ved behov for akut overflytning til andre afdelinger).

 

Allergi/intolerance dokumenters af lægen i elektronisk journalsystem(også ved ”ingen allergi”)

 

Oplysninger i patientjournalen må ikke slettes eller gøres ulæselige. Er det nødvendigt at rette eller tilføje i patientjournalen, skal det ske på en sådan måde, at den oprindelige tekst bevares. Desuden skal det fremgå hvem der har foretaget rettelsen eller tilføjelsen og hvornår.

Beskrivelse:

Anamnese:

 • • Nyfødtes navn og CRP-nr.

 • • Dato og klokkeslæt

 • • Indledning (obs. diagnose)

 • • Dispositioner, især allergi.

 • • Allergi/intolerance (i elektronisk ”cave” rubrik)

 • • Graviditet, evt. medicin, rygning, alkohol, andet misbrug, infektioner, andre komplikationer.

 • • Fødsel (fødselstype, varighed), fostervand (mængde, farve, tidspunkt for vandafgang)

 • • Aktuelt

 • • Evt. medicinafstemning (navn, styrke, dosis)

 • • Socialt

Objektivt:

 • • Vægt, længde, hovedomfang, abdominalomfang

 • • Temperatur, evt, puls, respiration, BT og sat. O2

 • • Cranium

 • • Øjne

 • • Cavum oris

 • • Ører

 • • Collum

 • • St.p et c.

 • • Abdomen

 • • Genitalia

 • • Femoralispulse

 • • Ortolani

 • • Columna

 • • Ekstremiteter

 • • Hud.

Vurdering og foreløbig diagnose (senest ved næste dags gennemgang).

 

Behandlingsplan (indenfor 24 timer) med undersøgelser, observation, ordinationer (Lægemiddelnavn, dosis og styrke).

 

Optegnelse af vækstkurven.

Forældre information og accept.

 

Pædiatrisk epikrise – dikteres samtidig med udskrivelse.

 • • A og B diagnoser

 • • Årsag til indlæggelse

 • • Objektive fund (specielt patologiske)

 • • Foretagne undersøgelser og fund (røntgen, blodprøver m.m.) samt behandling

 • • Medicinafstemning (navn, styrke, dosis, behandlingsvarighed).

 • • Fælles medicinkort afstemmes hvis barnet får medicin og FMK er oprettet

 • • Fremtidig plan.

 • • Forældre information og accept.