Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Halscyster og fistler

Mediane halscyster og fistler1

Laterale halscyster og fistler2

Mediane halscyster og fistler

Baggrund

 • • Hyppigste form for medfødt cyste på hals. Oftest i eller tæt på midtlinjen af halsen

 • • Præsenterer sig hyppigst hos børn

 • • Oprindelse i persisterende ductus thyroglossus, lokalisation kan være fra foramen coecum til gl. thyroidea

 • • Hyppigste lokalisation i relation til os hyoideum, enten lige kaudalt for os hyoideum (61 %) eller lige kranielt for os hyoideum (24 %)

 • • Mulighed for ektopisk thyroideavæv skal haves in mente da dette i sjældne tilfælde kan præsentere patientens eneste thyroideavæv

 • • 1-2 % af mediane halscyster viser sig at være ektopisk beliggende thyroidea væv

 • • Fistler har oftest en ydre åbning mellem jugulum og os hyoideum

Differentialdiagnoser

 • • Ektopisk thyroideavæv, dermoidcyste, lymfeknude, lipom, hypertrofisk lobus pyramidalis, cancer

Undersøgelser

 • • Ultralyd af cyste og gl. thyroidea. Er det ikke muligt at fremstille normal lejret gl. thyroidea ved UL skal der foretages thyroidea scintigrafi

 • • Normalt thyroideavæv skal være påvist før OP

 • • Ved tvivl, stor cyste eller voksen patient da FNA, men cysten bør ikke tømmes helt (letter operationen)

 • • Ved klinik og UL foreneligt med median halscyste er FNA ikke nødvendig, da operation er mindre kompliceret ved en væskefyldt ikke-inficeret cyste

Behandling

 • • Pga. infektionsrisiko er der som udgangspunkt operationsindikation

 • • Af anæstesimæssige årsager kan der dog ventes til patienten er fyldt 2 år

 • • Ved tidligere infektion er recidivraten forøget

 • • Ved ekstirpation medtages midterste 1/3 af os hyoideum (Sistrunk operation)

 • • Ved fistler kan anvendes metylenblåt

 • • Der planlægges altid indlæggelse på NHH

Laterale halscyster og fistler

Baggrund

Kongenit udviklingsanomali fra brankialbuer, furer og gange. Hyppigst fra 2. brankialfure. Symptomdebut som regel tidlig voksenalder, evt. i forbindelse med øvre luftvejsinfektion.

Differentialdiagnoser

Lymfeknude (benign og malign), laryngocele, vaskulær anomali, lymfangiom, dermoidcyste og tumor i nederste parotispol.

Lokalisation

Hyppigst profund for eller lige foran m. sternokleidomastoideus. Cyste som regel opadtil på hals, mens fistel er mere sjælden og fistelåbningens placering er mere variabel langs sternokleidens forkant.

Udredningen forud for extirpation afhænger af alder:

For alle gælder:

ØNH undersøgelse inkl. visualisering af pharynx og larynx ved indirekte laryngoskopi eller fiberskopi.

FNA fra cyste, gerne UL-vejledt med henblik på solid komponent i cysten

Er ØNH undersøgelse og FNA uden tegn på malignitet kan cysten extirperes (patienter under 40 år)

Derudover gælder for patienter 40 år og ældre:

 • • PET/CT skanning forud for operation

 • • Er ØNH undersøgelse, FNA og PET/CT uden tegn på malignitet kan cysten extirperes.

Ved ikke konklusiv FNA med suspekte eller atypiske celler extirperes cysten og sendes til frys (ikke afhængig af alder). Afhængig af frys evt. multiskopi i samme operation.

 

Forløb: Der planlægges altid indlæggelse på NHH