Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Koordinerende gangfunktion på Øjenoperationsafsnittet i Aalborg

Formål

Definition af arbejdsopgaver i forbindelse med varetagelse af den koordinerende gangfunktion på operationsafsnittet.

 • • At patient og pårørende føler sig velkommen i Øjenafdeling

 • • At patienten er velforberedt til operationen

 • • At patienten føler sig tryg ved forestående operation

 • • At patienten oplever kontinuitet mellem ambulatorium og operationsafsnit

 • • At patienten føler en tryg og rolig atmosfære der har betydning for hele operationsforløbet

 • • At er bliver fuldt op på god/dårlig oplevelse under operationen, så patienter får en god oplevelse af - og afslutning på forløbet

Beskrivelse

Formiddag

 • • Gå med DECT telefon 6 95 69

 • • Åbne klargøringen og tænde computere på kontor

 • • Gøre dryppevognen klar og tjek holdbarhedsdato på øjendråber

 • • Klargøre og hjemsende ambulante patienter til stuerne hele formiddagen

 • • Identifikation af patient ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer

 • • Operationsøje/side markeres med initialer over det aktuelle øje iflg. Forebyggelse af forveksling ved kirurgiske /invasive indgreb i Øjenafdelingen

 • • Patient spørges om allergi og øjet dryppes efter ”Standarddrypning af øjenpatienter før undersøgelse og operation

 • • Eventuelt bestilling af hjemmesygeplejersker til postoperativ øjendrypning

 • • Eventuelt gives læge ordineret præmedicin eller postoperativ medicin

 • • Dokumenterer i Den elektroniske patientjournal

 • • Være behjælpelig med at svare på eventuelle spørgsmål fra patient og pårørende

 • • Hvis patienterne mangler kontroltider eller er i tvivl om noget ift. deres kontroltider (eller mangel herpå), bedes pt. afklare dette med lægen på stuen.

 • • Sætte sterivarer og instrumenter på plads og fylde op ved vasken (OP-huer, mundbind mm)

 • • Være behjælpelig med at følge patienterne ud igen

 • • Printe operationsprogrammerne ud til næste dag

 • • Gå til frokost når de sidste patienter på formiddagens program er dryppet færdig

 • • Lave eventuelle opgaver på gangfunktionssedlen

Eftermiddag:

  • • Klargøre de første ambulante patienter på eftermiddagsprogrammet

  • • Orienterer sig i den elektroniske patientjournal angående de patienter, der skal opereres næste dag, og skriver relevante oplysninger på operationsprogrammerne

Under gennemlæsningen af den følgende dags operationsprogram kontrolleres følgende:

 • • Patient data på journal og operationsprogram stemmer overens

 • • Allergi noteres på operationsprogrammet, samt øvrige hensyn, diagnoser m.m. Se blandt andet operationssamtale + eventuel notat fra sidste operation og kontrol.

 • • Hvilket øje, der skal opereres, noteres på operationsprogrammet. Er noteret fra sekretær, men det skal stemme overens med elektronisk journal.

 • • Linse dioptri noteres på operationsprogrammet, og der kontrolleres, at special linser (f.eks. torisk linse) forefindes.

 • • Der kontrolleres i Zeiss Forum om IOL måling forefindes

 • • Der kontrolleres om eventuelle anæstesitilsyn er gået

 • • Der kontrolleres om Mitomycin er bestilt

I tilfælde af behov for hjemmesygepleje til hjælp med postoperativ drypning notes dette på operationsprogrammet og bestilles via E-brev. Det noteres desuden i den elektroniske patient journal.

Operationsprogrammet kopieres til opslagstavlen på sygeplejekontoret samt til bakkerne med bilagsmapperne

Eventuelt

 • • Evt. skyllerumsarbejde eller daglige ansvarsområder

 • • Evt. finde frem til næste dags operationer

 • • Evt. afløse på stue 3

 • • Ikke nået opgaver videregives til vagten