Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rekvisition og prøvetagning til diagnostisk undersøgelse

 

Formål

Personalet håndterer og rekvirerer prøvemateriale korrekt og sikkert. Dermed sikres korrekt diagnostik til den enkelte patient. 

 

Definition af begreber

PAI = Patologisk Anatomisk Institut.

 

Beskrivelse

Information til patient

Ved vågne patienter informeres patienten under undersøgelse om, at der tages prøver.

Efter undersøgelse informeres patienten om formål for prøvetagning og tidshorisont for svar på prøver.

Forsendelse af prøvemateriale til patologisk undersøgelse

Alle prøver markeres med patient label.

Alle prøver markeres med anatomisk område og side, hvis dette er aktuelt.

Alle prøver markeres med dato.

Alle prøver markeres med stregkode.

Lægen udfylder elektronisk skema til PAI.

Ved tarmoperationer udfyldes specialskema og sendes med præparat til PAI. Tarmpræparat opklippes Resektaterne opklippes ind til 2 cm oralt og analt for tumoren. Man bør aldrig klippe i en resektionsflade eller gennem den tumorbærende del af resektatet. Spørg lægen om tilladelse.

Ikke fikserede præparater sendes straks til PAI (Telefonisk kontakt så personalet er klar på PAI).

Hulorganer opklippes inden fiksering med buffetformalin. Spørg lægen om tilladelse.

Biopsier ved endoskopier lægges på millimeter papir, derefter i præparatglas som fyldes med buffetformalin fra lukket system.

Alle præparater kontrolseddel i bog. (skyllerum stue C.)

OBS: Der skal anvendes en tilpas stor bøtte, så præparatet kan ligge frit. Præparater skal altid være dækket helt af buffetformalin. Hvis nødvendigt må personale fra Endo-amb. komme på OP og bruge stinkskab til præparering og få tilpas størrelse bøtte.

Ophældning af formialin på præparater skal altid foregå i stinkskab, idet dampene fra formalin er kræftfremkaldende.

Præparater til præp-foto (tørt)

Se ovenstående.

Lægen har udfyldt elektronisk henvisning til røntgenafdeling.

Røntgenafdelingen og PAI adviseres telefonisk af plejepersonale.

Portør bringer præparat i røntgen og derefter til PAI.

 

Præparat til cytologi undersøgelse (Gynækologisk undersøgelse, børstebiopsi (ERCP) og acitesvæske)

Gynækologisk undersøgelse

Objektglas (matteret ende m. blyant) anføres patients navn, cpr.nr og dato.

Plastetui markeres med patients label, anatomisk område, dato og stregkode.

Rekvisition sendes elektronisk af læge til PAI.

Børstesekret udstryges nærmest matteret rude.

Portiosekret (auro-spatel) udstryges modsat.

Sekret fikseres med fixeringsspray. Lufttørres inden lukning af plastetui.

Kontrolseddel i bog. (skyllerum stue C).

Børstebiopsi (ERCP)

Objektglas (matteret ende) anføres cpr.nr. og dato.

Plastetui markeres som ovenfor anført.

Sekret udstryges på glasset.

Børsten klippes af og placeres i lille præparatglas.

Plastetui lukkes.

Lægen udfylder elektronisk rekvisition til PAI.

Præparat sendes straks på PAI.

Acitesvæske

Væske i dunk/spand markeres efter ovenstående, sendes straks til PAI.

Udenfor åbningstid:

Under 2 liter sendes alt til PAI.

Over 2 liter skal væsken stå 30 min., hvorefter det øverste hældes fra og ca. 1 liter af bundfaldet sendes til PAI næste dag. Opbevares i køleskab på Gynækologisk operationsgang.

Sæt seddel på kurv (skyllerum stue C) så portørerne gøres opmærksomme.

Muskelbiopsi

Biopsi markeres efter ovenstående samt klokkeslæt.

Biopsi fugtes med saltvand.

Afsendes inden 1 time.

Patologisk afdeling Ålborg nord kontaktes.

Kørselskontor kontaktes med hastetransport af prøve.

 

Tyndtarmsbiopsi (disakkaridase enzym bestemmelsen (børn):

Se PRI-dokument ”Tyndtarmsbiopsi ved børn”.

 

Tyndtarmsbiopsi ved voksne:

Sendes som vanligt til PAI. Der noteres, at det er undersøgelse for coeliaki.

 

 

Podninger til Statens Serum Institut

Podning for chlamydia

Prøvetagningssæt til chlamydia

Glas markeres efter ovenstående.

Rekvisitionsseddel udfyldes.

Vatpind bruges til cervix.

Vatpind piskes i væsken i glasset ca.15 sek. og presses mod kanten når den tages op.

Vatpind smides ud.

Podes der fra urethra skal der bruges 2 glas.

Tynd metal vatpind bruges til urethra.

Fremgangsmåde som ovenfor.

Glas sættes i køleskab på gynækologisk operationsgang.

Kontrolseddel i bog (stue C).

Podning for GK, D+R og Anaerob + arobe bakterier

Stuarts medium.

Kulpodepinde.

Rekvisitionsseddel udfyldes

Glas markeres efter ovenstående.

Kontrolseddel i bog (Stue C).

Glas sættes i køleskab på gynækologisk operationsgangen.

Væv til undersøgelse for anaerob + arobe bakterier

Sendes tørt til Statens serum Institut.

Prøven markeres efter ovenstående.

Rekvisitionsseddel udfyldes.

Kørselskontor kontaktes om hastetransport af præparat.

Statens serum institut kontaktes.

Referencer:

Statens serum institut

Patologisk institut, Sygehus Vendsyssel

Laboratorievejledning

DCCG retningslinje