Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Nødblod til nyfødte – Transfusion til børn 0-1 måned gamle

 

Nødblod

I akutte tilfælde, hvor svar på BAC-test ikke kan afventes, kan personale fra intensiv, OP og Fødegang hente nødblod i køleskab ved operationsgangen (rum B.03.110 i mellemgangen ind til OP). Ud over nødblod indeholder køleskabet nødblod til nyfødt, akut plasma samt fibrinogen.

 

Kontakt altid og hurtigst muligt Blodtypelaboratoriet, Syd 6-5550 ved afhentning af produkter i køleskabet, da det er vigtigt, at de orienteres, så der kan fyldes op igen.

 

Se instruks : Nord, afhentning af blodprodukter https://pri.rn.dk/Sider/7008.aspx

 

Der er altid nødblod til nyfødt i depotet ved gangen ind til operationsgangen, som kan hentes ved mistanke om transfusionsbehov hos det nyfødte barn. Blodet kan hentes ved behov og behøver således ikke bestilles på forhånd.

 

Følgende tilstande kan være forbundet med transfusionsbehov hos barnet:

  • • 

Akut tvilling-tvilling transfusion ved monokoriske gemelli.

  • • 

Blødning fra vasa praevia.

  • • 

Svær immunisering.

  • • 

Føtomaternel blødning.


Transfusion til børn med alderen 0-1 måned

Hvis der er udleveret nødblod, skal der efterfølgende sendes prøver på mor og barn, Blodbanken udfører efterfølgende BF-test på prøver fra mor og type på prøver fra barn.

Moderen:

  • • 

BF-test, max. 3 døgn gammel. (Blodtypekontrol + Forligelighed = Mor/barn forlig) Mor/barn forlig, Glas mærkes med moderens data. På rekvisitionen oplyses også barnets data.

  • • 

Findes der BAC-test på moderen, max. 3 døgn gammel, må denne anvendes til BF-test.

  • • 

Ved bestilling af blod til tvillinger eller trillinger bestilles BF-test på moderen til hvert barn.

Barnet:

  • • På barnet tages: Blodtype – DAT (Direkte Antiglobulin Test)

Kan evt. tages på ét glas: Se laboratorievejledning.

 

Blodtypebestemmelse udført på navlesnorsblod er ikke gyldig til transfusionsbehandling