Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ansættelse af læger til akutlægebilerne

 

Problemstilling

Det skal sikres, at organisationen har en ansættelsespolitik.

 

Målgruppe – modtagelse

Ledere ved Anæstesien Syd, Aalborg Universitetshospital, Ledere ved Klinik Anæstesi, Sygehus Vendsyssel og ledere ved Præhospitalt beredskab.

 

Formål

At sikre, at

  • • Organisationen ansætter personale med relevante kvalifikationer og kompetencer i forhold til opgaverne.

  • • Ansættelser foregår ud fra en fastlagt ansættelsesprocedure.

 

Beskrivelse

Arbejdet som læge ved akutlægebilen i Aalborg er i tidsrummet 08 – 15 en del af tjenesten ved Anæstesien Syd Aalborg Universitetshospital. Fra 15 – 08 er lægen ansat som konsulent i Region Nordjylland og aflønnes særskilt for tjenesten.

 

Der laves et stillingsopslag med med kvalifikationskrav og en stillingsbeskrivelse.

Læger der søger stilling ved akutlægebilen skal sende en skriftlig ansøgning med dokumentation af kvalifikationskravene.

Læger der ansættes ved akutlægebilen i Aalborg, skal være ansat ved Anæstesien Syd, Aalborg Universitetshospital.

De skal være speciallæger i anæstesiologi og i kraft af deres ansættelse ved Anæstesien Syd, har hovedarbejdsstedet sikret sig, at lægerne har de relevante autorisationsbeviser.

 

Ved hver ansættelse nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af en ledende overlæge Anæstesien Syd, Region Nordjyllands præhospitale leder, den daglige leder af akutlægebilen, en repræsentant for lægerne på akutlægebilen og en repræsentant for lægeassistentgruppen.

 

Alle læger der er til ansættelsessamtale får samme dag telefonisk besked om de har fået stillingen eller ej.

 

Arbejdet ved akutlægebilen Sygehus Vendsyssel Hjørring er en del af tjenesten ved ansættelse på anæstesiafdelingen eller ved ansættelse i akutmodtagelsen.

Læger der ansættes ved akutlægebilen ved Sygehus Vendsyssel Hjørring skal være speciallæger i anæstesiologi.

Stillingerne opslås eksternt som speciallægestillinger i anæstesiologi ved anæstesiafdelingen eller ved akutmodtagelsen og lægerne skal sende en skriftlig ansøgning med dokumentation af kvalifikationskravene.

Ved hver ansættelse nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af klinikchefen Anæstesien, Region Nordjyllands præhospitale leder, den daglige leder af akutlægebilen, en repræsentanter for lægerne på akutlægebilen og en repræsentant for lægeassistentgruppen.

 

Alle læger der er til ansættelsessamtale får samme dag telefonisk besked om de har fået stillingen eller ej.

 

 

 

Referencer

Standard nr. 1.4.1, Den Danske Kvalitetsmodel. Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område, 2. version.