Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Nitrogenoxid (NO)-behandling

 

(inhaleret NO = iNO med SLE 5000 respiratorer)

Teoretisk baggrund:

 

NO produceres naturligt i endothelet og diffunderer ud i de glatte muskelceller i lungearteriolerne, hvor det har en afgørende betydning for lungekarrenes vasodilatation. Når NO inhaleres, diffunderer det fra alveolerne til modstandskarrene. NO bindes til hæmoglobin, hvorved det inaktiveres og derfor ikke påvirker systemkredsløbet. Ved inaktivering dannes methæmoglobin. NO kan ved høje O2–koncentrationer omdannes til NO2. NO2 kan ved kontakt med vand omdannes til salpetersyre.

Indikationer

Persisterende pulmonal hypertension hos nyfødte (PPHN) eller klinisk mistanke herom hos børn med en gestationsalder >34 uger. Typisk eksempel er meconium-aspirations-syndrom (MAS), men også ved hypoxi pga. sepsis/pneumoni, og evt. svær RDS kan NO bedre oxygeneringen. Diagnosen PPHN bør om muligt stilles ved ekkokardiografi.

Tilslutning:

Der anvendes INOmaxDSir bestående af (800 ppm) to flasker og en monitoreringsenhed. Anvendes kun til intuberede børn.

Injektormodulet (doserer og måler iltprocent) påsættes fugterens indgangsstuds (enheden tåler ikke fugtet luft) OBS: Luftstrømmen følger pilens retning!

Prøveslangen monteres vha. luervinkel på det ekstra indsatte T-stykke: T-stykket isættes slangesættet ved sidne af T-stykket med patienttemperaturføleren. Afstand mellem prøve T´et og patient Y´et skal være 15-30 cm. Afstand mellem injektormodul og prøve T´et skal være mindst 60 cm.

Der foretages kalibrering og udluftning af INOmaxDSir inden opstart.

Der åbnes for den ene flaske af flaskerne (valgfrit, men kun den ene!). Først når den er tom åbnes den anden og der bestilles ny flaske til udskiftning af den tomme flaske via portøren.

Dosering:

Der startes med 20 ppm (parts per million). Dosis reduceres om muligt efter klinisk respons. Under udtrapning reduceres langsomt med fx 2 ppm hver 2. time. Effekten af ændringer viser sig oftest i løbet af få minutter.
Selve indstillingen foregår generelt ved, at man markerer og derved aktiverer, hvad man ønsker at indstille på skærmen ved at trykke på NO-diagrammet i nederste venstre hjørne på skærmen. Derefter drejes på kontrolhjulet (6) indtil ønskede dosis er markeret i NO-diagrammet. Bekræft indstillingen ved endnu et tryk på kontrolhjulet (6). Ændring af NO-dosis foregår ligeledes ved at aktivere NO-diagrammet ved at trykke på ikonet og indstille den ønskede dosis ved at dreje på kontrolhjulet (6) indtil den ønskede dosis er opnået. Tryk igen på kontrolhjulet (6) for at bekræfte den nye indstilling.

Monitorering:

Under inhalationsbehandling monitoreres iltprocent, NO og NO2

Alarmgrænser:

Ilt og NO sættes til +/- 5 % af ønsket værdi og NO2 til 5 ppm.

 

Kalibrering

Udføres rutinemæssigt x 1/mdr. af teknisk ansvarlig sygeplejerske.

1

2

3

9

6

8

7

5

4

DM.C.0006

 

 

 

  1. 1. Indgang til prøveslange

  2. 2. strøm-indikator

  3. 3. Skærm

  4. 4. Alarmhøjtaler (under forsidemærkat)

  5. 5. Backup-kontakt

  6. 6. Kontrolhjul

  7. 7. Udgang til injektormodul slange

  8. 8. Indgang til injektormodul kabel

  9. 9. Flaske til vandlås