Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Nitrogenoxid (NO)-behandling

(inhaleret NO = iNO med SLE 5000 respiratorer)

Teoretisk baggrund:

 

NO produceres naturligt i endothelet og diffunderer ud i de glatte muskelceller i lungearteriolerne, hvor det har en afgørende betydning for lungekarrenes vasodilatation. Når NO inhaleres, diffunderer det fra alveolerne til modstandskarrene. NO bindes til hæmoglobin, hvorved det inaktiveres og derfor ikke påvirker systemkredsløbet. Ved inaktivering dannes methæmoglobin. NO kan ved høje O2–koncentrationer omdannes til NO2. NO2 kan ved kontakt med vand omdannes til salpetersyre.

Indikationer

Persisterende pulmonal hypertension hos nyfødte (PPHN) eller klinisk mistanke herom hos børn med en gestationsalder >34 uger. Typisk eksempel er meconium-aspirations-syndrom (MAS), men også ved hypoxi pga. sepsis/pneumoni, og evt. svær RDS kan NO bedre oxygeneringen. Diagnosen PPHN bør om muligt stilles ved ekkokardiografi.

Anvendes kun til intuberede børn.

Test før start:

Ved opstart foretager apparatet en udluftning og test (cylindre, Back-up, batteri, intern test, effektivitetstest). Følg anvisning på touch-skærmen.

Maske ventilation med NO:

Efter test af” Back-up systemet” kan der maske-ventileres mens apparatet færdig-testes.

OBS: jo højere flow, jo lavere NO-koncentration.

Ved flasker med 850 PPM, vil det optimale flow vil være 8 liter, da dette giver NO med 20 PPM.

Tilslutning:

Der anvendes ”Sokinox” bestående af to flasker (800 ppm) samt en monitoreringsenhed.

Der åbnes for den ene flaske (valgfrit, men kun den ene!). Først når flasken er tom, åbnes den anden flaske, og den tomme flaske lukkes.

På ”Columna” bestilles ny flaske til udskiftning af den tomme flaske. Tag trykket af den tomme flaske, inden portøren skifter den tomme flaske ud.

Injektormodulet (doserer og måler iltprocent) påsættes fugterens indgangsstuds (enheden tåler ikke fugtet luft) OBS: Luftstrømmen følger pilens retning!

Prøveslangen monteres vha. luer-vinkel på det ekstra indsatte T-stykke: T-stykket isættes slangesættet ved siden af T-stykket med patienttemperatur-føleren.

Afstand mellem prøve T´et og patient Y´et skal være 15-30 cm. Afstand mellem injektormodul og prøve T´et skal være mindst 60 cm.

Dosering:

Der startes med 20 ppm (parts per million). Dosis reduceres om muligt efter klinisk respons. Under udtrapning reduceres langsomt med fx 2 ppm hver 2. time. Effekten af ændringer viser sig oftest i løbet af få minutter.
Opstart behandling ved at trykke ”Start behandling” og derefter trykke på ”indstil NO”. Herved fremkommer en ny ”boks” med ”+/-”, og du trykker på ”+/-”, indtil den ønskede dosis Bekræft dosis ved tryk på ”fluebenet”.

Ændring af dosis foregår ved at trykke på ”indstil NO”, trykke på ”+/-”, som kommer i en lille ”boks”, indstil ønskede dosis og bekræft ændrede dosis ved tryk på ”fluebenet”.

Monitorering:

Under inhalationsbehandling monitoreres iltprocent, NO og NO2

Alarmgrænser:

Ilt og NO sættes til +/- 5 % af ønsket værdi og NO2 til 5 ppm.

Kalibrering

Udføres rutinemæssigt hver 3. måned af teknisk ansvarlig sygeplejerske.

 

 

Picture 159849

 1. 1. O2 flow-meter

 2. 2. Skala for NO-koncentration

 3. 3. Backup tænd/sluk

 4. 4. Instruction to power on to purge NO2

 5. 5. Skala for O2-flow

 6. 6. Flow indikator for NO

 7. 7. Knap til indstilling af Back-Up O2-flow. Indikator for niveauet mellem O2/NO.

 8. 8. Backup levering til ventilationssæt

 9. 9. USB port

 10. 10. Tilkobling til måler-slange for målt NO-indgift

 11. 11. Udluftningsventil for No-slanger

 12. 12. O2- tilslutning til Back-up

 13. 13. Indikatorlys for strøm tilsluttet

 14. 14. Tilslutning strøm-kabel

 15. 15. Tænd/sluk-knap

 16. 16. RS-232 konnektor for PDMS kabel

 17. 17. RS-232 konnektor (for nuværende inaktiv)

 18. 18. Gas kabel NO-flasker

 19. 19. Serie-nummer mærkat

 20. 20. Ekstern 12 V DC indgang

 21. 21. Vandfælde

 22. 22. Tilslutning måleslange for NO

 23. 23. Slange til indgift af NO

 24. 24. Flow sensor tilkobling

 25. 25. Touch screen display/skærm

Alarm for blokering

Der kan ses problemer med at NO-apparatet alarmerer for ”blokering” af NO-dosering eller flowsensorslange.

Problemet kan ses ved HFO ved behov for høje respiratorindstillinger, meget leak og meget sekret.

Problemet skydes at der kan komme ”bias flow” som forstyrrer NO-apparatet. Barnet får den ønskede NO, men det kan give alarmer.

Problemet med alarmerne kan løses ved at gøre følgende:

På skærmen trykkes på FLOW (autosense), så folder den sig ud, og giver mulighed for i stedet for FLOW auto sense, at vælge FLOW konstant hastighed, så trykker man på den og vælger så hastigheden af flow selv. Den kan man se på respiratoren med SIPPV. Ved HFO er det 7 liter/minuttet. Så kan man indstille NO apparatets flow, så det kommer til at passe.

Billede 1