Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sekretær – Ambulante – Visitation i EasyViz

BDA modtager hovedsageligt udelukkende elektroniske henvisninger fra edifact og webpas. Henvisninger som ikke modtages elektronisk registreres i PAS af lægesekretær, hvorved de kommer frem på visiteringslisten i EazyViz.

Henvisninger oprettes i PAS, lægges under visitationsspor (TUL, TCT, TMR, TGL, TFA, TAA). Husk at få den visiteret/genvisiteret.

 

Alle indkomne henvisninger skal visiteres/genvisiteres af sekretær indtil klokken 15.30.

 

PAS – henvisningspostkassen tømmes løbende gennem hele dagen.

HE, IND (stå på 7603021 i sygehusafdeling)

Tryk H + enter ud for henvisningen

Tryk shift F8 for at læse henvisningen (evt. Page-Down hvis henv. fylder mere end 1 side)

Tryk F1 for at gå retur i HVF-billedet

Udfyld visitator med

 

TUL for ultralyd

 

TCT for CT-scanninger

 

TMR for MR-scanninger

 

TGL for gennemlysninger

 

TFA fælles ambulante røntgenundersøgelser

 

TAA for åben røntgen

 

Tast shift F11 –skriv AFV02LI + henv. Dato + 0000, klokkeslæt.

 

 

Billede 5

 

Enter

Skriv KV i visitationsstatus + enter

Henvisningen ligger nu i Easy-viz til visitation (kan også findes i PAS under HE,GML – gamle henvisninger)

 

Fejl i navn eller cpr i indbakken.

Fejl i navn:

Skriv C ud for henvisningen – for at kalde cpr oplysninger

Tast enter x 2 – for at opdatere navnet i henvisningen i forhold til cpr oplysninger

Tast F1

Skriv G ud for henvisningen – for at gensende henvisningen

Henvisningen visiteres nu som vanlig

 

Fejl i cpr – typisk asylansøgere:

Skriv C – for at kalde cpr oplysninger

Følg instruks for asylansøgere – se nedenfor

Tast F1

Skriv G ud for henvisningen – for at gensende henvisningen

Henvisningen visiteres nu som vanlig

 

Specielt for henvisninger fra Asylcentret:

Der skal foreligge ID-kort på patienter før oprettelse af henvisning både elektronisk og papir. Se instruks Oprettelse og anvendelse af erstatnings-cpr-numre på somatiske sygehuse i Region Nordjylland.

 

 

Easy-viz:

For åben amb. gøres, når patienten møder

 

Gå i HVF, shift F11, skriv AFV02L2, dags dato, 0000 i klokkeslæt

 

Luk henvisningen op

 

Påsæt hvidt flag

 

Lav til akut

 

Vælg standardundersøgelse

 

Tryk accepter

 

Vælg dags dato, kl. 0000”

 

 

 

For røntgenundersøgelser STM Fælles Amb. - eksterne, der skal planlægges i Booking

 

Luk henvisningen op

 

Vælg standardundersøgelse

 

Tryk accepter, undersøgelsen er nu klar til booking i bookingsystemet

 

For røntgenundersøgelser fra skadestuen og ortopædkirurgisk ambulatorium (kun ort.kir. amb. pt. som skal tages samme dag, frem i tiden skal bookes via bookingsystemet, se procedure ovenfor vedr. eksterne)

 

Luk henvisningen op

 

Lav til akut, hvis henvisningen ikke er det i forvejen

 

Vælg standardundersøgelse

 

Tryk accepter

 

Vælg rum og modalitet

 

Book til dags dato kl. 00.00

 

Skriv i receptionsnoten rum 5 skadestue hvis det er pt. fra skadestuen

 

Skriv i receptionsnoten ort. kir. amb. hvis det er pt. fra kirurgisk ambulatorium

 

 

BDA udfører ikke røntgenundersøgelse af:

 

Næser

 

RU knæled på lange plader

 

Os coccygis

 

Skoliose, skal henvises til ortopædkirurgisk afdeling

 

Ansigtsskelet, bihuler, cranie, kæbeled, orbita, sternoklavikulærled – skal lægges til CT-visitering på visitationsspor STM CT

 

Sternum – skal lægevisiteres m.h.p. om det skal være røntgen eller CT

 

Specielt for røntgen af columna på yngre patienter:

Print henvisning

Spørg radiolog om undersøgelsen skal foretages, derefter visiter eller afvis. Hvis den afvises skal der skrives notat til henviser.

Henvisninger på patienter bosiddende i Brovst skal omvisiteres til Hjørring.