Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Navlekateter

Formål

 • • At få adgang til vene eller arterie med større volumen end et perifert kar

Definition af begreber

NAK – Navle Arterie Kateter

NVK – Navle Vene Kateter

Beskrivelse

 • • Kuvøse gøres klar.

 • • Udstyr til proceduren findes i Akutbordet på neo.

 • • Rullebord afdækkes med steril engangsafdækning og dækkes op med følgende fra navlevenebakken (findes på både PÆD og FØ)

 • • 3-vejs hane

 • • Instrumenter til navlevenekateter – bemærk dato for sterilisation

 • • Sterilt hulstykke

 • • Steril sutur

 • • Sterile krøller

 • • engangsskalpel

 • • 5 ml sprøjte

 • • Rød kanyle

 • • Kateter 3,5 eller 4,0 afhængig af barnets størrelse

 • • Tegaderm transparent plaster

 • • Følgende er klar på et andet rullebord:

 • • NaCl isotonisk

 • • Mediswabs

 • • Klorhexidinsprit 0,5 %

 • • Sterile handsker – i passende størrelse

 • • Drop gøres klar med den ordinerede infusionsvæske, der minimum skal løbe med 2 ml/time for at have tilstrækkeligt flow

 • • barnet flyttes i den åbne kuvøse og tilsluttes monitor – puls, respiration, evt. PO2/PCO2

Fremgangsmåde

 • • Under proceduren anvendes steril teknik

 • • HUSK – hele systemet fyldes med iv-væske inden anlæggelse

 • • Lægen afspritter grundigt navleområdet med klorhexidin x 3, og der afdækkes med sterilt hulstykke

 • • Lægen placerer kateteret og fikserer det med sutur. Kateteret lejres cirkelformet 1 – 2 gange inden det fikseres med transparent plaster

 • • Kateterets beliggenhed kontrolleres med røntgenoversigt over abdomen

 • • Ved NAK observeres misfarvning af ekstremitet. Særligt under anlæggelse, men i øvrigt mane kateteret ligger (tromboserisiko)

 • • Ved anlæggelse af NAK med invasiv blodtryksmåling, har transportholdet det specifikke udstyr med til dette.

Oprydning

 • • Instrumenterne samles i kapsel i skyllerummet, vaskes i opvaskemaskine og steriliseres på STC

 • • Engangsartikler kasseres

 • • Bordene afsprittes med hospitalssprit

 • • navlevenebakken fyldes op

Pleje

 • • Barnet skal observeres i kuvøse

 • • Barnet lejres på ryggen i to timer efter kateteranlæggelse for at observere evt. blødning

 • • Der udføres altid håndhygiejne før og efter al håndtering af kateter

 • • Almindelig droppleje (se Intravaskulære katetre) – dog observeres specielt blødnings- og infektionstegn. Infektionstegn konfereres med læge

 • • Kateteret fjernes principielt, når der ikke mere er brug for det. Om nødvendigt kan NAK forblive in situ i op til 14 dage

Fjernelse af kateter

 • • Inden fjernelse af kateteret desinficeres huden omkring indstiksstedet med klorhexidinsprit 0,5 %, hvorefter kateteret fjernes aseptisk

 • • Ved tegn på septikæmi skal kateterspidsen sendes til dyrkning. Ca 3 cm af kateterspidsen afklippes med steril saks, ned i sterilt spidsglas tilsat få dråber sterilt vand

 • • Fjernelse af kateter foretages af læge eller sygeplejerske. Ved NAK skal der efterfølgende komprimeres i 5 – 10 minutter og barnet observeres tæt i de næste timer for blødning. Må ikke lejres på maven

 • • NAK fjernes i 3 etaper. et lille stykke ad gangen efterfulgt af en lille pause, så arterien kan lukke sig. Remedier: lille sutursæt, sterile handsker samt tør steril forbinding, der må fjernes efter 24 timer

Referencer

PRI-instruks fra infektionshygiejnen, Region Nordjylland Intravaskulære katetre

PRI-instruks fra Børneafdelingen, Aalborg Sygehus Umbilikalt navlearterie og venekateter

PRI-instruks fra neonatalafsnit 12 og 13, Aalborg Sygehus Navlekateter/sygepleje