Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Betamethason-behandling

 

 

Baggrund
Antenatal Betamethasonbehandling givet ved truende præterm fødsel før GA 34+0, reducerer risikoen for alvorlige neonatale komplikationer som død, RDS, NEC, intraventrikulær blødning og sepsis med 30-50 %. Virkningen af Betamethason er bedst ved fødsel indenfor 1-7 døgn, der ses dog positiv effekt hos barnet allerede indenfor 3 timer. Den positive effekt ved Betamethason ses både hos singletons og gemelli.

Der er ingen tegn på at Betamethasonbehandling øger risikoen for endometrit eller chorioamnionitis.


Indikation

Ved truende præmatur fødsel gives Betamethason i henhold til GA:
GA <
23+0:  Betamethason gives ikke.

GA 23+0 til GA 23+5: Betamethason gives, hvis forældrene ønsker dette – efter rådgivning fra   neonatolog.

GA 23+5 til GA 34+0:Betamethason gives.

GA>34+0: Betamethason ikke indiceret.

Dosis

Initial behandling:

Betamethason 12 mg i.m med 24 timers interval (i alt 24 mg).

Fuld effekt efter 48 timer.

Hvis fødslen er nært forestående, skal 2. dosis ikke fremrykkes.

Begyndende effekt allerede 3 timer efter første dosis.

 

Rescue-behandling:

Gentagelse af Betamethason, hos pt. som tidligere har fået initial behandling.

Det kan overvejes at behandle med rescue Betamethason ved truende for tidlig fødsel før uge 33 + 6 forudsat:

1. At der er givet Betamethason 1 gang tidligere mindst 14 dage før og inden GA 30 + 0.

2. At fødslen ikke er umiddelbart forestående og ikke forventes inden for 24 timer.

3. Herunder specifikt at orificium er <3 cm dilateret.

4. At der ikke er mistanke om korioamnionit.

Dosis Betamethason: 12 mg i.m. med 24 timers interval (i alt 24 mg).

 

Betamethason behandling og diabetes

Under Betamethasonbehandling påvirkes glukosemetabolismen kraftigt, og BS vil være højere end normalt. Gravide med diabetes skal derfor altid indlægges til observation under Betapredbehandling. Hos gravide med insulinkrævende diabetes forventes akut stigning i insulinbehov og dermed risiko for hyperglykæmi og ketoacidose. Indlæggelsen foregår derfor under et ketoacidoselignende regime.

 

Betamethasonbehandling af gravide med insulinkrævende diabetes

Se instruks Diabetes mellitus og graviditet.


Betamethason behandling af gravide med diæt behandlet GDM og ikke- insulinbehandlet type 2 diabetes
Se instruks
Gestationel diabetes mellitus.

 

Referencer

DSOG: Antenatal Corticosteroid (Opdateret 2018)

https://static1.squarespace.com/static/5467abcce4b056d72594db79/t/5b2c00e58a922dcc15584250/1529610473136/180621+Antenatal_corticosteroid_2018_final.pdf