Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Paracetamol forgiftning (voksne) – Klinik Medicin, RHN

 

Baggrund

Der indlægges ca. 2000 patienter om året i DK med paracetamol overdosering/forgiftning. Ca. 200 af disse har tegn på leverskade (ALAT-stigning) allerede ved indlæggelsen. Ca. 50 patienter udvikler årligt fulminant leversvigt, og hos 25 patienter skyldes dette Paracetamol-forgiftning.

Følsomhed for en overdosis paracetamol er delvist genetisk bestemt pga. forskelle i aktiviteten i Cytokrom P450 systemet (CYP450IA2, CYP450IIE1 og CYP450IIIA4). Stoffet paracetamol er ugiftigt, men metabolitten NAPQI (N-acetyl-p-benzoquinonimin) er yderst giftig. Ved mistanke om akut forgiftning indlægges patienten, og der iværksættes behandling, jf. nedenstående.

Forgiftningsdosis er: > 6 gram (børn > 125 mg/kg), længerevarende indtagelse af > 4 g/døgn (børn > 90 mg/kg), eller indtagelse af en dosis af denne størrelse hos patienter med alkoholmisbrug, anorexi, anvendelse af enzyminducerende medikamenter (f.eks. fenemal).
 

Behandling

 • • Ved mistanke om forgiftning indledes behandling straks

 • • Ventrikeltømning foretages kun såfremt patienten ankommer < 1 time efter tabletindtagelse

 • • Der gives aktivt kul såfremt patienten ankommer < 4 efter tabletindtagelse

 • • Der iværksættes behandling umiddelbart med N-Acetylcystein (NAC)
   

Blodprøver (ved start og efter 16 timer)

 • • Paracetamol

 • • Hæmoglobin, Leukocytter og Thrombocytter

 • • Natrium, kalium, kreatinin og TCO2

 • • ALAT, Basisk Fosfatase, Bilirubin, Amylase, INR og Glukose
   

NAC behandling

N-Acetylcystein forefindes i en standard blanding på 200 mg/ml og gives som kontinuerlig infusion efter nedenstående skema (voksne)

 

Infusionstid

NAC-koncentrat*)

Blanding med
5% Glukose

Indløbshastighed

Loading

Time 0-4

200 mg/kg = 1 ml/kg
over 4 timer

500 ml 5% Glukose
÷ vol. af NAC-konc.

125 ml/time
i 4 timer

Vedligeholdelse

100 mg/kg = 0,5 ml/kg
over 16 timer

1000 ml 5% Glukose
÷ vol. af NAC-konc.

63 ml/time
i mindst 16 timer

 

*) hedder i Medicinmodulet Acetylcystein SAD, 200 mg/ml, koncentrat til infusionsvæske. Der gives 200 mg/kg over 4 timer, sv.t. 1 ml standard opløsning/kg – f.eks. 70 kg = 70 ml. I vedligeholdelsesregimet gives 100 mg/kg, sv.t. 0,5 ml standard opløsning/kg. NAC doseres efter vægt til 110 kg. Patienter over 110 kg behandles med dosis sv.t, 110 kg.

 

Afslutning af behandling

Stopregel 1:

ALAT < 70 U/L samt P-Paracetamol < 0,150 mmol/L i blodprøve efter 16 timer (efter i alt 20 timers behandling).

Ved fortsat ALAT > 70 og/eller P-Paracetamol > 0,150 mmol/L fortættes vedligeholdelsesbehandling med blodprøvekontrol hver 8. time.

Stopregel 2:

Behandling stoppes ved tre på hinanden faldende INR-værdier og faldende/normal ALAT.
INR-værdier under 1,5 accepteres, idet NAC påvirker INR-analysen.

 

Kontakt til Hepatologisk Afdeling, Rigshospitalet ved:

 • • Hepatocellulær skade (høj og stigende ALAT)

 • • INR > 1,6 – 2,0

 • • Nyrepåvirkning (P-kreatinin) og/eller metabolisk acidose, som ikke kan korrigeres med væsketerapi

 • • Tegn på encefalopati

Telefon, Rigshospitalet: 3545 3545 – Bagvagt: 3545 1032
 

Anafylaktoid reaktion på NAC

Ved udløsning af anafylaktoid reaktion på NAC med urticaria, kløe, rødme og blodtryksfald holdes pause med NAC og der gives:

 • • Antihistamin f.eks. Tavegyl 1-2 mg. i.v.

 • • Methylprednisolon 80 mg i.v.

og NAC kan genoptages efter 10-15 minutter.

 

Såfremt NAC ikke tåles, kan der anvendes L-methionin 2,5 g (udrørt i vand/juice) umiddelbart ved indlæggelse, samt efter hhv. 4, 8 og 12 timer. Der anvendes amme stopperegler.
 

Referencer

Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi (DSGH), Guideline 2013