Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Henvisning til Lungekræftpakken

Gældende for patienter der primært håndteres af regionens sygehus afdelinger

 

 

 

 

 

Lungemedicinsk afdeling Aalborg Universitetshospital har hovedansvaret for lungecancer udredningen i Region Nordjylland men visiteringen til udredningsprogrammet er et multidisciplinært foretagende med deltagelse af lungemedicinere, thoraxkirurger, radiologer, eventuelt nuklearmedicinere og på sigt onkologer.

Visitering foretages derfor på en MDT konference benævnt ”akut lungecancer konference” der foregår alle hverdage kl. 08.45 på radiologisk afdeling Aalborg UH syd

Patienter der mistænkes for lungecancer skal derfor henvises til ”akut lungecancer konference” og ikke henvises direkte til Lungemedicinsk afdeling

 

A. Ved mistanke om lungecancer gør stamafdelingen følgende

 

 • • Rtg. Thorax bestilles ved den lokale Radiologiske afdeling – anfør obs. lungekræft.

 • • Såfremt der er mistanke om lungecancer på rtg. af thorax bestiller stamafdelingen CT af thorax/øvre abdomen med kontrast der udføres indenfor 1-2 hverdage i henhold til ”Lungekræftpakken”.

 • • Såfremt mistanke om lungecancer opstår på *andre billeddiagnostiske undersøgelser bestiller stamafdelingen ligeledes CT af thorax/øvre abdomen med kontrast der så udføres indenfor 1-2 hverdage i henhold til ”Lungekræftpakken”.

 • • * Idet andre billeddiagnostiske undersøgelser som f.eks. CT – urografi, CT – KAG, CT af abdomen og nedre thorax, CT af thorax på lungeemboli protokol ikke er fyldestgørende nok til visitering til et lungekræft udredningsprogram. Et lungekræft udredningsprogram kræver at der er skannet fra halsroden til og med nyrerne med iv. kontrast (fuld diagnostisk CT af thorax og øvre abdomen).

 • • Hvis den pågældende CT er uden mistanke om malign sygdom i thorax er vurdering af undersøgelsen på ”akut lungecancer konference” ikke nødvendig med mindre der har været hæmoptyse. Bagateller kan eventuelt diskuteres internt mellem radiologer.

 • • Men såfremt den pågældende CT ønskes vurderet bør den være aktuel, hvilket ideelt vil sige at undersøgelsen er udført indenfor de seneste 1-2 hverdage. Fremsendelse af flere uger gamle undersøgelser er ikke acceptabelt og er undersøgelsen> 1 måned gammel må ny CT foretages hvis den ønskes vurderet i lungekræftpakken.

 • • Det påhviler den henvisende afdeling at informere patienten om at der tilrådes henvisning til en fuld diagnostisk CT af thorax og øvre abdomen mhp. bedømmelse i lungekræftpakken.

 • • Når der foreligger en aktuel CT scanning af thorax/øvre abdomen der rejser mistanke om lungecancer gøres følgende:

 • Stamafdelingen opretter en elektronisk rekvisition i NordEPJ således at undersøgelsen ses på ”akut lungecancer konference” på førstkommende hverdag.

 • I NordEPJ: Vælges menupunkterne Henvisning, Opret henvisning og Røntgenkonference. Relevante data indtastes og under ”ophængning ved konference for afd.” skrives ”akut lungecancer konference”.

 • • Stamafdelingerne modtager besked om udfaldet af den akutte lungecancer konference på et konference notat som vedhæftes den oprindelige CT-beskrivelse. Kan således ses i EasyViz.

 

 

 • • Det påhviler den henvisende afdeling at informere patienten om resultatet af ”akut lungecancer konference”

 

B. Ved normalt rtg. af thorax men fortsat væsentlig klinisk mistanke om lungecancer gøres følgende

 

 • • Patienten henvises til lungemedicinsk afd. Aalborg UH med henblik på stillingtagen til CT-skanning og bronkoskopi.

 

 

C. Ved normalt rtg. thorax og hæmoptyse gøres følgende

 • • Patienten henvises til lungemedicinsk afd. Aalborg UH med henblik på CT-skanning og bronkoskopi (hæmoptyse pakke).