Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Henvisning til Lungekræftpakken

 

 

 

Gældende for patienter der primært håndteres af regionens sygehus afdelinger!

 

Lungemedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital har hovedansvaret for lungecancer udredningen i Region Nordjylland men visiteringen til udredningsprogrammet er et multidisciplinært foretagende med deltagelse af lungemedicinere og radiologer.

Visitering foretages derfor på en MDT-konference benævnt ”Akut Lungecancer Konference” der foregår alle hverdage kl. 09.00 på Radiologisk Afdeling Aalborg UH, SYD

Patienter der mistænkes for lungecancer skal derfor henvises til ”Akut Lungecancer Konference” og ikke henvises direkte til Lungemedicinsk Afdeling

 

Ved mistanke om lungecancer gør stamafdelingen følgende

 

 • • Såfremt der er mistanke om lungecancer bestiller stamafdelingen CT af thorax/øvre abdomen med kontrast der udføres indenfor 1-2 hverdage i henhold til ”Lungekræftpakken”.

 • • Såfremt mistanke om lungecancer opstår på *andre billeddiagnostiske undersøgelser bestiller stamafdelingen ligeledes CT af thorax/øvre abdomen med kontrast der så udføres indenfor 1-2 hverdage i henhold til ”Lungekræftpakken”.

 • • * Idet andre billeddiagnostiske undersøgelser som f.eks. CT – urografi, CT – KAG, CT af abdomen og nedre thorax, CT af thorax på lungeemboli protokol ikke er fyldestgørende nok til visitering til et lungekræftudredningsprogram. Et lungekræftudredningsprogram kræver at der er skannet fra halsroden til og med nyrerne med iv. kontrast (fuld diagnostisk CT af thorax og øvre abdomen).

 • • Hvis den pågældende CT er uden mistanke om malign sygdom i thorax er vurdering af undersøgelsen på ”akut lungecancer konference” ikke nødvendig medmindre der har været Hæmoptyse. Bagateller kan eventuelt diskuteres internt mellem radiologer.

  • • Men såfremt den pågældende CT ønskes vurderet bør den være aktuel, hvilket ideelt vil sige at undersøgelsen er udført indenfor de seneste 1-2 hverdage. Fremsendelse af flere uger gamle undersøgelser er ikke acceptabelt og er undersøgelsen> 1 måned gammel må ny CT foretages hvis den ønskes vurderet i lungekræftpakken.

  • • Det påhviler den henvisende afdeling at informere patienten om at der tilrådes henvisning til en fuld diagnostisk CT af thorax og øvre abdomen mhp. bedømmelse i lungekræftpakken.

  • • Når der foreligger en aktuel CT-scanning af thorax/øvre abdomen der rejser mistanke om lungecancer gøres følgende:

 • Stamafdelingen opretter en elektronisk rekvisition i NordEPJ således at undersøgelsen ses på ”Akut Lungecancer Konference” på førstkommende hverdag. (se venligst bilag 1)

 • I NordEPJ: Vælges menupunkterne Henvisning, Opret henvisning og Røntgenkonference. Relevante data indtastes og under ”ophængning ved konference for afd.” skrives ”Akut Lungecancer Konference”.

  • • Stamafdelingerne modtager besked om udfaldet af den akutte lungecancer konference på et konferencenotat som vedhæftes den oprindelige CT-beskrivelse. Kan således ses i EasyViz og i NordEPJ.

  • • Det påhviler den henvisende afdeling at informere patienten om resultatet af ”Akut Lungecancer Konference”

 

Henvisningen til lungekræftpakkeforløbet skal indeholde

 

 • • Anamnese: inkl. Respiratoriske symptomer

 • • Rygeanamnese/Pakkeår

 • • Tidl. cancersygdom/ Komorbiditeter

 • • Almen tilstand (performance status)

 • • At patient er informeret og accepterer udredning i kræftpakkeforløb

 • • AK beh./ Medicin