Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Titel

Fysioterapeutisk intervention til indlagte patienter opereret med albue release

 

Formål

At beskrive den fysioterapeutiske intervention efter en albue-release operation med henblik på at:

 • sikre, at de fysioterapeutiske ydelser er præget af kvalitet og sammenhæng

 • sikre ensartede fysioterapeutiske ydelser til målgruppen

 • sikre, at alle fysioterapeuter på O4, Sygehus Himmerland i Farsø har kendskab til fremgangsmåden for, indholdet af og rammerne for behandlingen af patienter efter en albue release operation.

 

 

Definition af begreber

Kinetec (CPM) maskine: Maskine der passivt bevæger albueleddet igennem

 

CPM: Continuous Passive Movement

 

Albue-release regime: Patienten har begrænset funktion i den opererede albue, men må aktivt bruge armen i det omfang det er muligt indenfor smertegrænsen. Patienten må de første 2 måneder ikke udsætte albue for hård fysisk belastning.

 

Træning: Patienten vejledes 2 gange dagligt af fysioterapeut med henblik på brugen af kinetec maskine samt instruktion i øvelsesterapi.

Træningen består under indlæggelsen primært af passiv bevægeligheds træning på CPM maskine, som trænes 4-6 gange/døgn af 20-45 min. varighed. Det er væsentligt at patienten er så godt smertedækket som muligt for at opnå størst mulig effekt af bevægelighedstræningen. Der trænes til smertegrænsen

Patienten instrueres i øvelser ud fra øvelsesprogrammet med henblik på smertebehandling, ødemprofylakse og bevægelighedstræning. Patienten er indlagt indtil han/hun er tilstrækkelig smertedækket og kan mestre at selvtræne. Patienten er instrueret i hjemmeøvelser som skal udføres minimum 4-6x dagligt med 2x10 gentagelser.

 

VIPS: Velvære, integritet, profylakse, sikkerhed. Sygejournal der anvendtes på ortopædkirurgisk sengeafdeling O4 på Farsø sygehus.

 

Clinical suite: Elektronisk journalsystem der afløser tidligere journalsystem herunder VIPS.

 

Specialiseret genoptræningsplan: Individuelle genoptræningsplan til patienter der har et lægefaglig begrundet behov for genoptræning efter udskrivelse fra sygehus. Udarbejdes af fysioterapeuter. Genoptræning forgår på nærmeste sygehus.

 

Almen genoptræningsplan: Individuel genoptræningsplan til patienter der har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning efter udskrivelse fra sygehus. Udarbejdes af fysioterapeuter. Genoptræning foregår i kommunalt regi

 

Beskrivelse

Patientgruppe

Instruksen retter sig imod patienter med manglende/nedsat bevægelighed i albueleddet indlagt og opereret på ortopædkirurgisk afdeling O4, Sygehus Himmerland, Farsø.

 

Fysioterapeutisk undersøgelse

Formålet med den fysioterapeutiske undersøgelse er at vurdere patientens helbredstilstand specielt med fokus på smerte, hævelse og bevægelighed i albueleddet samt vurdering af patientens funktionsniveau.

Indhold

Der tages udgangspunkt i ”Den fysioterapeutiske undersøgelse” med fokus på følgende.

I anamnesen klarlægges

 • Beskrivelse af smerter

 • Tidligere funktions-/ aktivitetsniveau

 • Sociale forhold

 • Patientens forventninger til og mål med behandlingen

 • Post operative tilstand

 

Inspektion

 • Bevidsthedsniveau

 • Vegetative reaktioner, eksempelvis hudens farve, svedsekretion, kvalme og svimmelhed.

 • Hævelse og hæmatomer

 • Muskelfylde

 • Ernæringstilstand

 

Funktionsundersøgelse

 • Patientens evne til at forflytte sig ind og ud af sengen

 • Patientens nuværende funktionsniveau evt. ganghjælpemiddel

 

Ledbevægelighedundersøgelse

 • Passiv bevægelighed i albueleddet herunder bevægeudslagets størrelse

Endvidere vurderes

 • Patientens ressourcer og samarbejdsevner

 

Konklusion

Der konkluderes på undersøgelserne, og på baggrund heraf tilrettelægges den individuelle fysioterapeutiske intervention.

 

Fysioterapeutisk behandling

Formålet med den fysioterapeutiske behandling er:

 • At forebygge postoperative gener og komplikationer

 • At patienten er velinstrueret i og kan mestre albue-release regimet og træningsprogrammet.

 • At sikre at patienten bevarer og forbedrer bevægeligheden over albuen

 • At sikre, at patienten lærer teknikker til at kontrollere evt. ødem

 • At sikre, hensigtsmæssig generel forflytningsteknik

 • At sikre at den fysioterapeutiske indsats dokumenteres i VIPS og på behandlingskort

 • At sikre sig at patienten er sufficient smertedækket ellers tages kontakt til en sygeplejerske eller læge.

 • Patienten kan være indlagt i op til 1-5 dage eller udskrives på operationsdagen, alt efter hvad lægen vurderer.

 • På operationsdagen skal den ansvarlige fysioterapeut tage kontakt pr. mail til det trænende sygehus og varsko om den kommende patient, da denne gerne skal opstarte specialiseret genoptræning indenfor 5 hverdage efter udskrivelsen.

 • Der skal udfærdiges en specialiseret genoptræningsplan til det trænende sygehus.

 

Fysioterapeuten dokumenterer sin undersøgelse og behandling i Clinical Suite, herunder hvilke type øvelser patienten er instrueret i samt intensitet.

 

Efter udskrivelse:

Patienten træner specialiseret på nærmeste sygehus. Når der er opnået en tilfredsstillende bevægelighed overgår patienten evt. til almen genoptræning i egen kommune.

 

Referencer:

http://e-dok.rm.dk/e-dok/e_760119.nsf/UI2/A9C8A1693660A08FC12576D40032AF4C?OpenDocument

Pjece: Træningsprogram Albue-releaseoperation, Ortopædkirurgien, Region Nordjylland.

http://www.aalborgsygehus.rn.dk/Afdelinger/Hoved-+Orto-+Hjertecenter/Afdelinger/Ortopaedkirurgiske+afdelinger/