Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pseudoaneurisme, behandling

 

Definition

Ved et pseudoaneurisme er en del af aneurismevæggen ikke arterievæg, men rester af et hæmatom. Det er ofte traumatisk betinget. En læsion af arterievæggen har medført hæmatomdannelse i bindevævet omkring stedet. På grund af det høje arterietryk og strømninger i aneurismet udvides dette gradvist.

 

Symptomer

Smerter og ubehag på grund af dets rumopfyldende natur.

 

Objektive fund

Pulserende, velafgrænset udfyldning. Der høres ofte systolisk mislyd over aneurismet.

 

Undersøgelse

Ultralydsundersøgelse.

 

Sygepleje

Pseudoaneurisme er ofte forbundet med en del ubehag, ikke mindst smerter, så det er nødvendigt med smertestillende behandling. Ofte med en kombination af perifert virkende (f.eks. Pamol) og stærkere analgetikum som f.eks. morfin.

 

Behandling

Ved mistanke om pesudoaneurisme sættes straks kompression og telemetri på, samt patienten smertedækkes.

Findes der ved ultralydsscanningen et pseudoaneurisme kan dette ofte komprimeres bort. Dette foregår i forlængelse af undersøgelsen, eller ved enten manuel kompression eller evt. med komprimerende forbinding/device f.eks. femostop-bøjle (se instruks). Hvis dette ikke er muligt kan der blive tale om kontakt til karkirurgisk læge med henblik på operativ behandling af defekten i blodkarret.

 

Sengeleje

Straks der er mistanke om pseudoaneurisme etableres kompression og der kontaktes en læge med henblik på at få af- eller bekræftet dette. Patienten skal forholde sig i ro, dvs. i seng (dog med toilettilladelse, hvis de ikke har mulighed for at benytte bækken/kolbe).

 

Ultralydsscanning bestilles af vores læge. Er der tale om pseudoaneurisme forsøger man ofte kompression under undersøgelsen.

 

Kirurgisk intervention

Ved manglende effekt af kompression tilkaldes karkirurgerne med henblik på vurdering/evt. suturering af defekten. Patienten holdes fastende til dette.