Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ambulant sygeplejekonsultation til patient obs. Cancer prostatae

Formål:

  • • at patienten føler sig velinformeret om de planlagte undersøgelser og har mulighed for besvarelse af evt. spørgsmål.

  • • at forebygge smerter og infektion ved at udlevere medicin (analgetika + antibiotika).

 

Beskrivelse:

Alle ptt. til obs. C. Prostata skal visiteres til og bookes i spl.amb. (45 min.) umiddelbart før lægeamb. besøg.

 

Patienten informeres om:

PSA-værdien og grunden til indkaldelse til undersøgelsen.

Anatomien omkring penis, urinrør, prostata og blære.

Hvis der er mikroskopisk eller makroskopisk hæmaturi eller svære vandladningsproblemer informeres der om flex-cystoskopi.

Sikre at patient har det skrevne materiale der er tilsendt med indkaldelsen:

DRE + TRUSP med biopsier gennemgås.

Risiko for blødning fra urinrør, rectum og i sæden.

Risiko for infektion og kontrol af temp.

Vigtigheden af at afholde sig fra alkohol i 3 dage efter biopsi-tagningen (pga. T.Metronidazol).

Vigtigheden af rigelig væskeindtag det 1. døgn efter undersøgelsen.

Kontakt til egen læge/vagtlæge, hvis blødning tager til, eller der kommer temp.forhøjelse over 38˚C.

Vigtigheden af at have en pårørende med til mikroskopisvar.

Patient skal forblive i afdelingen ½ time efter biopsi-tagningen, så vi sikrer, at pt. har det godt. Blødning og fri vandladning observeres.

 

Der skal spørges ind til:

Alment befindende.

Vandladningsgener (herunder hæmaturi/cystit).

Pause med evt. blodfortyndende.

Tidl. ulcus/øget mavesyre (I så fald gives T. Pinex i stedet for T. Ibuprofen, eller efter ordination fra overlæge kan der i visse situationer gives C. Lanzoprasol sammen med T. Ibuprofen).

Der foretages identifikation af patient og medicin (T. Ibuprofen 400 mg + T. Ciprofloxaxin 500 mg + T. Metronidazol 500 mg) udleveres til patienten. Klokkeslæt, dato og initialer skrives på medicinsedlen (Se bilag), som pt. får med hjem i kuvert. I kuverten skal der være indlægssedler på Ibuprofen, Ciprofloxaxin samt Metronidazol, medicin til eftermiddag + aften samt mikroskopi-svartid.

Morgenurin stixes.

Der måles INR på laboratoriet på biopsi-dagen på alle ptt., som vanligvis tager Marevan/Marcoumar og har holdt pause før biopteringen. Patientens på lab. med blodprøveseddel afkrydset for INR + hvid resultat-seddel eller tages i afdelingen.

 

Efter konsultationen:

Lægen, som skal udføre evt. flex-cystoskopi og prostata-biopsi informeres mundtlig om:

Evt.pause AK-beh. og evt. INR-svar.

Urinstix-resultat.

Medicin-givning.

Vandladningsgener/hæmaturi/cystit.

Patientens forventninger til det ambulante besøg + undersøgelser.

Mikroskopi-svartid.

 

Referencer

Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). Patientinformation og kommunikation 2.2.1. Vigtige samtaler med patienten.

Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). Medicinering 2.9.3. Lægemiddeladministration.

http://pri.rn.dk Tværgående instruks sygehus Thy-mors: Patientidentifikation.