Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hjælp til vagten - Brug af kontraststoffer til diabetespatienter

 

Forholdsregler ved indgift af kontraststof til diabetikere i behandling med metformin

Forholdsreglerne har til formål at formindske risikoen for lactat-acidose hos ikke-insulin krævende diabetikere efter indgift af kontraststof.

Se-kreatinin skal – forud for indgift af kontraststof til intravenøs brug – måles hos alle diabetiske patienter i behandling med biguanider (metformin Glucophage ®, Orabet ®).

 

Planlagte undersøgelser:

 1. 1. Hvis se-kreatinin er normal kan undersøgelsen gennemføres. Metformin-indtagelse skal stoppes fra undersøgelsestidspunktet og bør ikke genoptages før efter 48 timer og ikke før en se-kreatininundersøgelse har vist fortsat normale værdier.

 2. 2. Hvis nyrefunktionen er nedsat eller ukendt. Indtagelse af metformin skal standses og undersøgelsen udsættes i 48 timer. Metformin-medikationen kan genoptages 48 timer efter undersøgelsen under forudsætning af, at nyrefunktion/se-kreatinin er uændret.

 

Akutte undersøgelser:

 1. 1. Hvis se-kreatinin er normal kan undersøgelsen gennemføres som foreslået ved elektive patienter.

 2. 2. Hvis nyrefunktionen er nedsat eller ukendt. Risiko og udbytte ved anvendelse af intravaskulære kontraststoffer samt anvendelse af alternative undersøgelsesmetoder bør nøje overvejes. Hvis kontraststof-indgift skønnes nødvendig, skal:

 • • Metformin-medikamentering stoppes.

 • • Patienten skal være velhydreret (f.eks. 100 ml/time per os eller intravenøs, fysiologisk saltvand) i 24 timer efter undersøgelsen.

 • • Nyrefunktion (se-kreatinin), se-lactat og blod-pH monitoreres (lactat acidose: pH<7,25 og se-lactat>5 mmol).

 • • Mulige symptomer på lactat acidose (kvalme, opkastninger, somnolens, abdominale smerter, hyperpnø) registreres.

 

Retningslinier ved forebyggelse af generaliserede kontraststofreaktioner

1. Risikofaktorer:

 • • Tidligere kontraststofreaktion – enten moderat (urticaria, bronchospasme, moderat hypotension) eller svær (f.eks. kramper, svær bronkospasme, lungeødem, kardiovaskulær kollaps).

 • • Asthma.

 • • Medicinkrævende allergi.

2. Forebyggelse:

 • • Anvend non-ioniske kontraststoffer.

 • • Forbehandling af højrisiko-patienter:

Corticosteroid: Prednisolon 30 mg per os eller Methylprednisolon 32 mg per os 12 og 2 timer før undersøgelsen ).

Antihistaminer kan anvendes som supplement.

 • • Ved ekstravaskulær administration – hvor absorption eller lækage til det cirkulatoriske system er mulig tages samme forholdsregler som ved intravaskulær administration.

 • • Patienterne observeres 20-30 minutter efter kontraststofinjektion.