Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patientforløb for maksil- og mandibelosteotomi patienter

 

Beskrivelse

Indlæggelsessamtale i Kæbekirurgisk Ambulatorium

 • Modtagelse og patientidentifikation i henhold til retningslinje.

 • Sygeplejersken informerer patienten om dagens program.

 • Kæbekirurgen informerer patienten om det kirurgiske indgreb, risici, ajourfører journalen og afprøver wafer.

 • Sygeplejersken informerer om det præ- og postoperative forløb. Der udleveres Pjece om Mundhygiejne efter operation i munden og Kostvejledning til kæbeopererede patienter, og disse gennemgås meget grundigt.

 • Kæbekirurgen lægger recept på det postoperative analgetica ind på serveren, og sygeplejersken gennemgår smertebehandlingen med patienten.

 • Sygeplejersken udfylder sygeplejejournalen i EPJ og indskriver mål til støttestrømper under cirkulation (DVT-profylakse i henhold til standard). Der udleveres efter kæbekirurgens ordination tabl. Medrol á 32 mg, som patienten indtager aftenen før operationen som start på steroidbehandlingen.

 • Der aftales tid til kontrol sv.t. 7-10 dage efter operationen i Kæbekirurgisk ambulatorium ved den opererende læge. Den grå seddel udfyldes og sættes på spyddet i journalrummet, hvorefter sekretær sender tiden til patienten.

 • Sygeplejersken sender patienten videre til narkosetilsyn.

 • Sygeplejersken giver anæstesien besked om operationsrækkefølgen til næste dag.

 

Indlæggelsesdagen i NHH

Patienter, der er nummer 1 på operationsprogrammet, møder kl. 7.00 og klargøres i H-opvågningen af en sygeplejerske fra NHH. Patienter, der er nummer 2,3,4, møder på Afdeling NHH, 7. sal og klargøres i afdelingen. Alle disse patienter møder fastende, da de skal i generel anæstesi.

Modtagelse og patientidentifikation i henhold til retningslinje.

Præoperativ klargøring af patient

 • Operationstøj og støttestrømper udleveres.

 • Patienten skal være nyvasket og må ikke have sminke, neglelak, piercinger eller eget tøj på.

 • Præoperativ information om det forventede forløb.

 • Præmedicin i henhold til anæstesijournalen.

 • Eventuel udlevering af grønt overtrækstøj til en pårørende, der skal med på operationsstuen i forbindelse med anæstesiens indledning.

 • Når Kæbekirurgisk Afdeling ringer og sender bud efter patienten, forespørges denne om evt. toiletbesøg.

 • Patienten køres til Kæbekirurgisk Operationsgang med portør fra NHH.

 

Modtagelse af patient efter operation og opvågning

 • Opvågningssygeplejerske følger patienten til NHH og giver mundtlig rapport. Der informeres om operations- og opvågningsforløbet, som også er dokumenteret på anæstesiarket.

 • Patienten tilses umiddelbart efter ankomst til NHH, hvor der serveres isvand af tudkop eller plastflaske med grønt sugekateter.

 • Det anbefales, at følgende er til stede på patientens sengebord: Plastflaske med grønt, tilklippet sugekateter med henblik på skylning af patientens mund for gammelt blod og sejt slim. Pose til opkast, cellestof, lille hvid affaldspose og lille spejl.

 

Observation og pleje af patient postoperativt

 • Respiration

Observation af respirationsfrekvens, dybde og eventuelt måling af saturation ved patienter med ilttilskud. Ved respirationsproblemer kontaktes kirurgen indtil kl. 15, efter kl. 15 kontaktes vagthavende tandlæge.

 • Cirkulation

Observation af svimmelhed.

Observation blødning fra mund og næse. Ved blødning anbefales det at patienten får isposer/pakninger på kinderne eller næsen afhængig af blødningens placering. I tilfælde med vedvarende blødning kontaktes tandlægen med henblik på den videre behandling.

Efter maksilosteotomier ordinerer kæbekirurgen sinusregime, hvilket betyder, at patienten ikke må pudse næse eller nyse med lukket mund, idet det kan medføre epistaxis. Ved vedvarende epistaxis kan behandlingen være en næsetamponade, som tandlægen anlægger.

 • Ernæring

Patienten må kun få kold flydende kost på operationsdagen. De første timer i afdelingen tilbydes patienten tynde væsker og han/hun observeres for kvalme og/eller opkastning. Ved opkastning observeres der, om den indeholder frisk eller gammelt blod.

Drop observeres for funktion og indhold og bibeholdes, indtil det vurderes, at patienten kan indtage væske per os. Ved sparsomt væskeindtag kan det blive nødvendigt med supplerende i.v.-væske til første postoperative dag.

Den første postoperative dag må patienten indtage blød kost, gerne proteinrig og energitæt, da ernæringsindtaget ofte er begrænset. Maden må ikke tygges med tænderne men kan findeles på forhånd med en gaffel, eller patienten kan findele maden ved hjælp af, at tungen presses op mod ganen. Der stiles mod et væskeindtag på 2-3 liter. Kostvejledningen er i henhold til Pjecen Kostvejledning til kæbeopererede patienter. Patienten skal indtage blød kost i 6-8 uger.

Ved ernæringsindtag er det en fordel at patienten sidder ret op, således der er bedre plads og luft til at spise og drikke, da hævelserne i munden og på det omgivende væv kan besværliggøre synkeprocessen de første dage. Patienterne har ofte et stort behov for hjælp/guidning ved væskeindtag, spisesituationen og ved medicinindtag per os.

 • Hud/væv

Alle patienterne bliver hævede både intra- og ekstraoralt, dog er der individuelle forskelle i hævelsernes omfang. Observer hævelsen og misfarvningerne. Ved tiltagende hævelse og/eller hæmatomdannelse tilbydes ispakninger på kinderne. Ved tvivlsspørgsmål kontaktes tandlægen.

Efter maksilosteotomier ordinerer kæbekirurgen sinusregime i de første 3 uger postoperativt og i disse tilfælde må patienten ikke pudse næse og skal nyse med åben mund. Grundet tilstoppet næse skal der om morgenen den første dag udleveres en NaCl-spray til patienten på NHH til rensning af næsen.

Patienterne får steroidbehandling efter fast regime, dette modvirker/mindsker hævelserne. Medicinen er lagt i medicinmodulet af kæbekirurgen, se PRI-dokumentet: Standardordinationer til kæbekirurgiske osteotomier.

Det er vigtigt, at patienterne taler, da brug af muskulaturen er med til at reducere hævelsen og modvirke stive og ømme muskler.

 • Mundpleje

Det er vigtigt at give patienterne information og guidning i tandbørstning og mundpleje samt skylning af klorhexidin postoperativt. De har fået udleveret pjece og grundig information ved indlæggelsessamtalen i Kæbekirurgisk Ambulatorium, men det skal støttes op om, da mange ofte er bange for at udføre det på grund af hævelserne og ubehaget postoperativt. Patienternes mund kan med fordel skylles med vand vha. sugekateter på operationsdagen for at fjerne gammelt blod og sejt slim.

 • Sanser

Føleforstyrrelser på læber og omkring munden forekommer og restituerer langsomt. Der kan gå op til et år før der er normal følelse igen og i enkelte tilfælde får patienten en ændret følelse i et område.

 • Mobilisering

Små korte ture til toilet og måske rundt i afdelingen på operationsdagen. Når patienten er velmobiliseret kan støttestrømperne tages af. På første postoperative dag kan patienten gå korte ture på gangen, men skal huske at hvile sig. Før røntgenkontrollen er det vigtigt, at patienten har været ude af sengen, idet de tre røntgenbilleder tages stående. Under transporten til Kæbekirurgisk Afdeling skal patienterne køres i kørestol, da de ellers kan blive meget svimle og utilpasse.

Patienten må ikke dyrke hård fysisk aktivitet eller kontaktsport i 6-8 uger.

 • Udskillelse

Patienten får anlagt blærekateter under op, dette seponeres i opvågningen, inden patienten kører på afdelingen.

Observation af postoperativ vandladning senest 6 timer efter. Ved manglende vandladning kontaktes tandlægen mhp. tiltag.

 • Smerter

Observation af patient for smerter. Patienten VAS-scores og tilbydes analgetika i henhold til Clinical Suite medicinmodul, hvor kæbekirurgen har ordineret analgetika.

 • Udskrivelse

De fleste patienter udskrives første postoperative dag, dog har enkelte behov for endnu et døgns indlæggelse pga. almentilstanden eller manglende ernæringsindtag.

Den første postoperative dag kommer kæbekirurgen på stuegang på Afdeling NHH. Det er meget vigtigt, at der deltager en sygeplejerske i stuegang, således hun kan informere om patientens tilstand og kan føre eventuelle ordinationer og aftaler videre.

Patienten kaldes ned til Kæbekirurgisk Ambulatorium kl 13.00 til røntgenkontrol og samtale om udskrivelse. Ambulatoriesygeplejerske ringer til NHH og aftaler tidspunkt, og NHH sørger for portør med kørestol.

I ambulatoriet samles der op på patientens mundhygiejne, ernæringsindtag, mobilisering, og der vejledes omkring, hvordan patienten skal forholde sig efter udskrivelsen.

NHH orienteres om plan og udskrivelse, og de udleverer ca. 6 styk tudkopper til patienten.

 

Definition af begreber

Sinusregime: Forholdsregler efter indgreb i sinus involverende sinus maxillaris. Patienten må ikke pudse næse eller nyse med lukket mund i ca. 3 uger postoperativt, idet det kan medføre overtryk i sinus, hvorved der kan opstå epistaxis eller skader i det opererede væv.

VAS-score: Visuel Analog Skala. Patienten angiver på en skala fra 0-10, hvor ingen smerte er 0, og 10 er værst tænkelige smerte. Patientens vurdering på skalaen vil altid være subjektiv, men som udgangspunkt er det acceptabelt med en VAS-score på under 3 i hvile og fra 3-5 ved mobilisering.

Wafer: Plastskinne, der sættes på patientens overtænder for at understøtte sammenbiddet.

 

Formål

At sikre de kæbekirurgiske patienter får et optimalt forløb med høj faglig kvalitet i sygeplejen.