Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Registrering og afregning for udenlandske patienter, samt oprettelse af erstatnings-CPR-numre i Børnemodtagelsen.

 

Beskrivelse

Registrering af udenlandske patienter

Infoskrivelse (med landekoder) og blanket findes udprintet i mappen ”Erstatnings-CPR-numre” i kontoret i Børnemodtagelsen.

Eller søg på ”udenlandske patienter” på Personalenet. Obs at det er infoskrivelse og blanket fra 23-07-2015 der er gældende.

 

Hvordan undgås at et barn får flere erstatnings-cpr-numre?

Forældre til børn uden dansk CPR-nummer spørges om barnets fødselsdag og fulde navn. Ved eventuelle sprog barriere kan skema med oversættelser til andre sprog end dansk bruges (se bilag).

Det undersøges i PAS om barnet allerede har et erstatnings-cpr-nummer. Hvis ja, anvendes dette – hvis nej, oprettes et erstatnings-CPR-nummer (se nedenfor).

Ved udskrivelse/afslutning af ambulant undersøgelse medgives forældrene barnets erstatnings-CPR-nummer til brug ved senere henvendelser.

 

Erstatnings-CPR-numre og armbånd

Erstatnings-CPR-numre: Tildeles børn som kan identificeres med fulde navn og fødselsdato, uden dansk CPR-nummer.

Disse børn skal bære HVIDT ARMBÅND

Erstatnings-cpr-numre, oprettes som følgende:

Principper for oprettelse af erstatnings-CPR-nummer

 

1. – 6. ciffer

Fødselsdato

7. ciffer

0 hvis patienten er født i år 1900 – 1999
5 hvis patienten er født i år 1800 – 1899
6 hvis patienten er født efter 1.1.2000

8. ciffer

Forbogstav i patientens efternavn.

9. ciffer

Forbogstav i patientens fornavn

10. ciffer

Lige tal for kvinder (0,2,4,6,8) Ulige tal for mænd (1,3,5,7,9)

 

For oprettelse i PAS: se bilag

Særlige regler ved asylansøgere: Asylansøgeres Id-kortnummer skal indskrives i CPR-oplysningerne i PAS.

Id-kortnummeret indskrives i parentes efter patientens navn i PAS. Om nødvendigt må patientens navn forkortes.

Indtast oplysninger efter retningslinjerne i nedenstående tabel

Navn

Efternavn(e), Fornavn (Id.XXXXXXX)

Adresse

Hvis oplyst, fx Hanstholm Asylcenter

Bopælskommune

0999

Egen læge

Angiv ydernummer, hvis oplyst

 

Hvis barnet ikke er døbt, oprettes erstatningscpr-nummeret med moderens initialer som 8. og 9. ciffer.

 

Midlertidige erstatnings-CPR-numre og armbånd

Midlertidige erstatnings-CPR-numre: Tildeles børn som ikke kan identificeres ved hjælp af pårørende eller andre med personligt kendskab til barnet, eks: dagpleje, lærer, pædagog osv. Eller anvendes når der ikke er forbindelse til patientsystemet.

Kasse med gule labelsark findes i kontoret i Børnemodtagelsen.

Disse børn skal bære RØDT ARMBÅND

For oprettelse af midlertidig – erstatnings-CPR-nummer, se punkt 1.1 i Oprettelse og anvendelse af erstatnings-cpr-numre på somatiske sygehuse i Region Nordjylland

Bemærk: Når barnet er identificeret skal barnet bære både det RØDE og det HVIDE armbånd. Begge armbånd bæres om muligt på samme arm.

Det røde armbånd viser det udskiftede erstatnings-cpr-nummer. Det hvide armbånd viser det ”nye”, gældende cpr-nummer. Dette følges indtil barnets udskrivelse eller i minimum tre dage.

Mht. udskiftning af det midlertidige erstatnings-cpr-nummer i PAS, Medicinmodulet o.a., se ref. 1

 

Afregning for udenlandske patienter

Når udenlandske børn bliver indlagte, skal der udfyldes et oplysningsskema for patienter uden bopæl i Danmark. Desuden skal der tages kopi af barnets (samt evt. en forælders) blå sygesikringsbevis/forsikringspolice. Oplysningsskema + kopi lægges enten ved journalen eller gives direkte til sekretæren.

Oplysningsskemaerne forefindes i Børnemodtagelsen, hvor børnene som oftest ses først.

Sygeplejerskerne i Børnemodtagelsen udleverer skemaet. Ved indlæggelse i døgnafsnittet, tjekkes om skemaet er udfyldt og afleveret. Vær især opmærksom hos børn som er blevet overflyttet fra en anden sengeafdeling direkte til døgnafsnittet.

 

Formål

At sygeplejersker og sekretærer i Børnemodtagelsen kan oprette erstatnings-CPR-numre.

 

Referencer

  1. 1. Oprettelse og anvendelse af erstatnings-cpr-numre på somatiske sygehuse i Region Nordjylland