Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Actiq ”Fentanyl slikkepind”

Formål

At smertedække børn i alderen ca. 3-12 år (15–40 kg), som skal udsættes for en kortvarig smertevoldende procedure i skadestuen. Fx lokalanæstesi, suturering, reponering, fiksering. 

Definition af begreber

Actiq slikkepind er en Fentanyl tablet med hindbærsmag i forskellige doser, påsat en pind.

 

Vejledende dosering, Ortopædkirurgi Farsø:

200 mikrogram: børn 15 – 25 kg

 

400 mikrogram: børn 26 - 40 kg

Kontraindikationer

Må ikke anvendes ved:

Påvirket almentilstand, kranietraume, cyanotisk hjertesygdom.

Ansvar

Læger og sygeplejersker, der arbejder i skadestuen, er ansvarlige for, at instruksen overholdes.

Afdelingsledelsen for operationsgangen er ansvarlig for, at instruksen vedligeholdes.

Beskrivelse

Kan anvendes til ikke-fastende børn.

Anvendelse

”Slikkepinden” placeres i siden af munden og bevæges mod slimhinden i konstante gnidende bevægelser, mens der samtidig suges på pinden.

Der må ikke bides eller tygges i slikkepinden (mindre effekt).

Når den anvendes på den korrekte måde er indholdet optaget på 15 min.

Den smertevoldende procedure kan påbegyndes 20 – 40 min. efter påbegyndt sugning/gnidning.

Sygepleje

Skal overvåges af en sygeplejerske. Ved mundtørhed kan mund eller ”pind” skylles i koldt vand.

Klinisk observation af barnet, herunder specielt bevidsthedsniveauet. Pulsoxymeter påsættes med henblik på iltmætning. Find kapsel frem med henblik på eventuel opkastning.

 

Bivirkninger

Kvalme og/eller opkastninger

Hudkløe

Eufori

Respirations påvirkning stigende til respirationsstop

Sygepleje ved bivirkninger

Hvis der optræder kraftige bivirkninger, skal pinden fjernes fra munden.
Falder iltmætningen gives nasal ilt tilskud 2 l/min. (klip iltkateteret mindre). Om nødvendigt sikre frie luftveje.

Anæstesi sygeplejersken tilkaldes ved alvorligere respirationspåvirkning:

  • • Eventuel assisteret ventilation

  • • Anlægge venflon med henblik på eventuel inj. Narcanti 0,01 mg/kg intravenøst

Udskrivelse

Barnet kan hjemsendes 1½ time efter påbegyndt Actiq-behandling – forudsat tydelig aftagende opioid påvirkning.

Ved indlæggelse observeres barnet konstant indtil tydelig aftagende opioid påvirkning

Referencer

Lægemiddelkataloget – Dansk Lægemiddel information A/S – Actiq (Cephalon)

Instruks skadestuen ASS v. Claus Bredahl, Anæstesioverlæge

Informationsmateriale Swedish Orphan A/S