Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Uro - Ansvarshavende sygeplejerske uro. dagvagt

 

Beskrivelse

 

Faste opgaver :

 • • gå med telefon 63293

 • • opstart af booking/skærm

 • • uddelegere dagens arbejde

 • • fast dagligt møde med OP-ansvarlig kirurg samt narcose kl. 7.45 i kommandocentralen, og føre rettelser ind i bookingsystemet

 • • Ved aflysning af patient skrives ”AFLYST” i feltet for ”OP bemærkninger”. Husk også at ringe til de implicerede afdelinger med rettelser i forhold til dagens første patient. Vær opmærksom på, at de data der ligger i systemet, er de opdaterede data og ikke nødvendigvis dem der er på de udskrevne lister

 • • Noter under ”OP bemærkninger” om der forventes frys på en patient, skriv ”forventes frys”, eller hvis der forventes ufikseret præparat, skriv ”ufikseret præp.” (dette vil patalogerne anvende i tilrettelæggelsen af deres arbejde, idet de nu har adgang til bookingsystemet)

 • • Foretag endvidere et telefonopkald til patalogerne, og meddel dem mundtligt, hvilke patienter der forventes frys/ufikseret præparat på (dette kun i en periode indtil patalogerne er trygge ved systemet)

 • • ringe til dagkir.afd. 9 + sengeafdeling 10, hvis der er programændringer

 • • klargøre Cleantoppen

 • • aflæse temperatur på termometer i medicinskabet og føre det på listen på medicinskabsdøren

 • • sikre afvikling af dagens program løbende

 • • hvis der kommer akutte patienter i løbet af dagen, bookes disse løbende og ligges ind på en stue fra ”akut visitationslisten”

 • • svare telefon

 • • sikre afvikling af formiddagskaffe og frokost

 • • tavlemøde kl.13.00 med OP-ansvarlig kirurg samt narcose, i kommandocentralen (hvis der er aflysninger, skrives der ”AFLYST” i feltet ”OP bemærkninger”

 • • skrive aflyste patienter i ringbind

 • • planlægge næste dags programafvikling i bookingsystemet, husk at notere operatørens/operatørernes navn i feltet ”operatør”, sætte rækkefølge nr. ud for hver patient, (1-2-3 osv.) og udskriv en sikkerhedskopi/liste af næste dags program

 • • kontroller at stuerne hvor der har været meldt frys/ufikseret præparat på, får afmeldt disse i de tilfælde hvor der alligevel ikke kommer præparat til patalogerne (skrives i feltet ”OP bemærkninger” efter teksten ”forventet frys” hvor der så skrives ”frys aflyst” eller ”ufikseret præparat” hvor der så skrives ”ufikseret præparat aflyst”. (Endvidere skal vi her i starten foretage et telefonopkald til patalogerne hvis vi aflyser, dette igen kun indtil de er trygge ved systemet)

 • • kl. 14.45 afholdes med OP-ansvarlig kirurg samt narcose i kommandocentralen, møde omkring næste dags program, og evt. rettelser føres i bookingsystemet

 • • hvis der er rettelser opdateres de udskrevne sikkerhedskopier/dagsprogramlister

 • • træffe beslutning om evt. overarbejde/afspadsering, i samråd med afd.sygeplejersken

 • • ved akut opstået behov vurderes evt. behov for ekstra indkaldelse af personale, i samråd med afd.sygeplejersken

 • • rapport til vagten kl. 15.00 samt evt. videregive oplysninger, der er givet i forbindelse med morgenrapport

 • • kontrollere (i samråd med teambuilder), at der er skyllevæske og vand i væskeskab på gangen, til brug i vagten

 • • mandag : sporprøver og genstart af computer (fordi uro.computer er nødcomputer)

Formål

Formålet med indførelse af retningslinien, er at sikre kontinuitet og kvalitet i det daglige arbejde, samt sørge for at ansvaret er placeret, så alle ved hvem der skal sørge for hvad.