Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præterme veer - modne forhold - Sygeplejestandard (G)

Beskrivelse

Se relation: ”Aflastning i graviditeten ved truende præterm fødsel, kort cervix, PPROM”

 

Ved indlæggelsen

Oftest foretaget på Fødegang/Fødemodtagelse:

 • • Blodprøver efter ordination (Type skal foreligge i ProSang)

 • • Ved samtidig vandafgang: hb, CRP og leukocytter.

 • • TOKS

 • • Urin stixes for albumin, blod, sukker, nitrit og leukocytter.
  Urin sendes til dyrkning og resistens ved + leucocytter i stix.

 • • Ved samtidig vandafgang: Podes fra cervix og vagina for hæmolytiske streptokokker

 • • Ved ≥25 uger køres kardiografi.

 • • Hvis kvinden er rhesus negativ: Screentest og fostertype uge 25. Se relation ”Rhesusprofylakse”

 • • Podning for fibronektintest foretages 24 timer efter vaginalscanning/eksploration og foretages på Fødegangen. Undtagelsesvis kan testen udføres i sengeafsnittet.

 

Overflyttes til Obstetrisk Sengeafsnit, når veer er ophørt eller mindsket

 • • Efter ordination - Betamethason inj. – se relation ”Betamethason- behandling

 • • Ultralydsskanning bestilles.

 • • Efter ordination: Antibiotika behandling iværksættes efter svar på fibronektintest

 • • Efter ordination: behandling med vaginaltablet Lutinus iværksættes – kan gives x 2 eller begge tabletter x 1

 • • Ved præterme veer hos gravide med høj risiko for præterm fødsel: indledes antibiotisk behandling.

 • • TOKS

 • • Tryksårsscreening

 

De efterfølgende dage

 • • Kvinden har t.l. med vask og toiletbesøg eller let e.l. efter ordination.

 • • Ved hindeblære i vagina måles temperatur rektal x 2 dagligt.

 • • Infektionstal x 2 uge eller efter ordination.

 • • TOKS min x 2 daglig.

 • • Daglig tryksårsscreening

 

Indlæggelsessamtale inden for det første døgn

 • • Sygeplejeanamnese

 • • Sygeplejestatus - spørge ind til samt dokumentere alle statusområder

 • • Hvis patienten ikke tidligere har fået udleveret pjece ” Indlæggelse ved afkortet livmoderhals” , da udlevere – se referencer

 • • Udlevere pjece: ”Velkommen til Sengeafsnit for Gynækologi og Graviditet”, selvdeklaration samt spørgeskema

 • • Informerer om t.l. med vask og toiletbesøg.

 • • Væskeindgift på 2-2½ liter daglig

 • • Evt. ultralyd med henblik på cervikale forhold.

 • • Evt. Bethamethason.

 • • Udlevere og gennemgå folder: ”Fysisk aktivitet for dig, der er sengeliggende” – se referencer


Efter ordination
Arrangere samtale med pædiater og besøg på Pædiatrisk afsnit 13.
Sygeplejerske/jordemoder udfylder dagseddel til obstetrisk morgenkonference kl. ca. 8.30 (Fødegangen ringer). Problematik og stuegangsbehov angives.
Lommeseddel med evt afskryds for stuegang bringes med elevator til morgenkonference på fødegang.

Hver onsdag

 • • Urinstix for albumin og sukker, vægt.


Ved udskrivelse

 • • Urinstix for albumin og sukker, vægt.

 • • Evt. ekstra kontroller

 • • Evt. vejledes kvinden i selvadministration af Fragmin. Fragmin og kanylebøtte udleveres.


Symptomer, som giver anledning til handling

 • • Veer uge 24+0 – 26+0:
  Jordemoder tilkaldes med henblik på vurdering af veer.
  Ved regulære veer tilkaldes vagthavende med henblik på overflytning til Fødegangen til tokolytisk behandling.

 • • Veer uge 26+0 – 34+0:
  Jordemoder tilkaldes med henblik på vurdering af veerne.
  Ved regulære veer tilkaldes vagthavende med henblik på plan: Afvente spontant forløb/evt. sectio/evt. tokolytisk behandling.

 

Hvis kvinden skønnes at være i fødsel

Overflytning til Fødegangen.

Ved barnets fødsel tilkaldes yderligere:

 • • Uge 22+0 – 25+6:: Fødegangsvagt og Neonatalvagt.

 • • Uge 26+0 – 31+6:: Fødegangsvagt og neonatalvagt, anæstesilæge og anæstesi sygeplejerske

 • • Uge 32+0 – 34+0: Fødegangsvagt.

 

Referencer

Pjece:

 • • ”Indlæggelse ved afkortet livmoderhals” - ID-nr. KBUA01-312

 • • ”Fysisk aktivitet for dig, der er sengeliggende” - ID-nr. AKUA11-114