Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præterme veer - modne forhold - Sygeplejestandard (G)

Beskrivelse

Se relation: ”Truende præterm fødsel før uge 37 og 0 dage”

 

Modtagelse

Patienten modtages på Fødegangen/Fødemodtagelsen hvor journal optages og diverse blodprøver og

undersøgelser foretages. Evt er tokolyse givet – se relation ”Tokolytisk behandling”. Indlægges på Senge

afsnit for Gynækologi og Graviditet når veer er ophørt eller mindsket.

 

Indlæggelse på Sengeafsnit for Gynækologi og Graviditet

 • • Tjek at der er foreligger blodtype

 • • Efter ordination - Betamethason inj. – se relation ”Betamethason- behandling – Betapreddækning dokumenteres i EPJ

 • • Tjek at der i journaloptag er lagt plan for næste ultralyds- samt collumskanning (tider ses som booking aktiviteter i EPJ) og for niveau af evt aflastning

 • • Efter ordination: Antibiotika behandling iværksættes – se relation Gruppe B streptokokker og graviditet

 • • Efter ordination: Neuroprotektion med Magnesiumsulfat. Behandling opstartes på Fødegang, fortsættes evt på Sengeafsnit for Gynækologi og Graviditet – se relation MgSO4 som neuroprotektion ved præterm fødsel

 • • Efter ordination: Behandling med vaginaltablet Lutinus iværksættes – 200 mg vaginaltablet gives før sengetid. Ved synlige hinder gives disse rektalt.

 • • TOKS indenfor 2 timer fra ankomst - ved synlige hinder måles temperatur rektalt.

 • • Tryksårsscreening

 

Indlæggelsessamtale

 • • Sygeplejeanamnese

 • • Sygeplejestatus - spørge ind til samt dokumentere statusområder

 • • Udlevere pjece ”Indlæggelse ved afkortet livmoderhals” se Patientinformation

 • • Udlevere plastiklomme inkl.: ”Velkommen til Sengeafsnit for Gynækologi og Graviditet” samt spørgeskema – pt udfylder selvdeklaration

 • • Informere om niveau for evt aflastning. Se plan i journal samt relation: ”Truende præterm fødsel før uge 37 og 0 dage”

 • • Ved streng aflastning – tilladelse til mad, bad og toilet:

 • Udlevere og gennemgå folder: ”Fysisk aktivitet for dig, der er sengeliggende” – se Patientinformation

 • Obs ordination af TED-strømper, fragmin og kalk samt evt behov for henvisning til fysioterapeut.

 

Under indlæggelsen

 • • TOKS 2 x dgl. Ved synlige hinder måles temperatur rektalt

 • • Plan for evt aflastning revurderes efter 2 døgns indlæggelse i Sengeafsnittet. Dokumenteres som minimum efter hver collumskanning

 • • Ved behov: Arrangere samtale med pædiater og besøg på Neonatalafsnit.

 • • Hver onsdag: patienten vejes og urin stixes. Sendes til d+r ved tegn på infektion.

 • • Opmærksomhed på evt obstipation – ordination af laksantia

 • • Opmærksomhed på kvindens psykiske velbefindende, da indlæggelse på denne indikation kan være psykisk belastende og angstprovokerende for nogle

 

Ved udskrivelse

 • • Tjek at der er lavet plan for evt. ambulante kontroller

 • • Evt. vejledes kvinden i selvadministration af fragmin. Fragmin og kanylebøtte udleveres


Symptomer som giver anledning til handling

 • • Tiltagende kontraktioner, afgang af fostervand eller blødning: kontakt til jordemoder på FØMO for vurdering.

 • • Hvis kvinden skønnes at være i fødsel: udskrives fra Sengeafsnit, indlægges på Fødegangen.

 

Patientinformation

Pjece:

 • • ”Indlæggelse ved afkortet livmoderhals” - ID-nr. KBUA01-312

 • • ”Fysisk aktivitet for dig, der er sengeliggende” - ID-nr. AKUA11-114

 

Baggrundslitteratur: