Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Andre aneurismer

 

Formål

Retningslinje for udredning og behandling af aneurismer, bortset fra aorta- og iliacaaneurismer.

 

Definition af begreber

Andre aneurismer er her defineret som aneurismer lokaliseret til arterier i ekstremiteterne og hals samt aneurismedannelse i de større splanchnicus arterier (a. hepatica, a. renalis, a. mesenterica superior og lignende).

Aneurisme defineres ved udvidelse af karrets normale diameter med 50 %.

Ægte aneurisme indeholder alle karvæggens lag.

I et pseudoaneurisme består væggen af bindevæv. Opstår typisk i sammensyningen mellem kar og kunststof protese. Afgrænset blodansamling omkring karlæsion med eller uden aktiv blødning f.eks. efter punktur af en arterie betegnes også pseudoaneurisme. 

Aneurismer kan være asymptomatiske eller symptomatiske, herunder både rumperede og ikke- rumperede.

 

Beskrivelse

Der kan opstå aneurismedannelse i alle kar. Langt hyppigst er det abdominale aortaaneurisme og iliacaaneurismer. Dernæst a. poplitea og a. femoralis aneurismer. Andre aneurismer ses sjældent.

 

Aneurismer lokaliseret til ekstremiteter

Giver symptomer enten lokalt ved tryk på omgivelserne, eller perifert ved iskæmi på grund af trombosering eller embolisering af vægtromber. Det er sjældent, at der opstår ruptur.

  • • Ved tryk på omgivelserne opstår der typisk tiltagende ubehag/smerter, evt. hævelse.

  • • Klinisk findes pulserende udfyldning. Ultralydsskanning/MR-skanning/CT-angiografi kan verificere aneurismedannelsen. Pt. henvises til Karkirurgisk Afdeling for elektiv udredning/behandling.

  • • Ved akutte symptomer med perifer iskæmi pga. trombosering af aneurismet/perifer embolisering, skal patienten henvises til akut vurdering ved karkirurg. Dette gælder også ved ruptur, hvor symptomerne dels skyldes varierende grad af perifer iskæmi, dels akut opstået lokal smerte/hævelse.

 

Aneurisme i Splanchnicus-arterier  

Giver sjældent symptomer før ruptur. De erkendes oftest tilfældigt under udredning med CT-skanning/MR-skanning af abdomen.

Pt. henvises til Karkirurgisk Afd. med henblik på elektiv udredning, evt. behandling. Ved akutte symptomer (ruptur) er der tale om livstruende tilstand, vagthavende karkirurg kontaktes med henblik på videre behandling.

 

Udredning

Generelt er aneurismer mindre tilbøjelige til ruptur jo længere perifert de forekommer.

Derimod stiger hyppigheden af embolier udgået fra eventuelle vægtromber i aneurismet jo længere perifert aneurismet forekommer.

Udredning foregår vha. CT-angiografi/ultralydsskanning, evt. MR-angiografi, som fremstiller aneurismet, evt. vægtromber/evt. ruptur.

Ultralydskanning er operatørafhængig og giver ikke samme oplysninger om tilstødende kar, men er udmærket til løbende vækst kontrol.

CT-angiografi/MR-angiografi giver foruden oplysninger om aneurismet også oplysninger om perifere kar, hvilket har betydning for planlægning af operationen.

 

Behandling.

Splanchnicus aneurismer behandles enten endovaskulært med indlæggelse af en endoprotese eller kirurgisk med bypass og udtømning af aneurismet.

Perifere aneurismer behandles med lokal eksklusion af aneurismet med kunststof eller venebypass, og hvis muligt rømning af aneurismet evt. afligering proksimalt samt centralt for aneurismet for at forhindre fortsat embolisering herfra samt yderligere vækst af aneurismet.

Hvis muligt, kan man også her i specielle tilfælde anvende endovaskulær behandling.

 

Referencer

Rutherford, Vascular surgery 5th ed. W.B. Saunders Company