Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Behandlingsplan TUI-P

 

Formål

At forbedre afløbet fra urinblæren gennem urinrøret.

 

Definition af begreber

TUI er Transurethral Incision gennem Prostata.

 

Beskrivelse

Koder

KED32 TUI-P

BJAZ00 catheterisatio vesicae urinariae

 

Patienten identificeres med navn og CPR-nummer og har givet informeret samtykke i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning.

 

Operationsbeskrivelse

I ....................... anæstesi glider resektoskopet let ind under synets hjælp. Der foreligger en ............... bagre kant/lille hyperplasi.

Der skiftes til spidskniv og der gøres incision kl. 4 og/eller kl. 8 fra ostierne og ned til kolliklen ud i det periprostatiske væv.

Hæmostase sikres med kuglebrænder.

Der anlægges 2 / 3-vejs Foley-kateter nr. 18 / 22 med ........ ml i ballonen.

Skylledrop etableres.

 

Plan

Fjernelse af skyl i aften / morgen tidlig.

Fjernelse af kateter i aften / morgen tidlig.

Patienten kan udskrives efter spontan, acceptabel vandladning og måling af residualurin.

Ambulant flowkontrol om 5 måneder.

 

Diagnose(r)

 

Dato/læge__________________________________________

 

Referencer

 

 

 

 

 

 

Campell: Urology.