Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fysioterapi til børn med Plexus brachialis parese (Duchenne Erbs parese/ Klumpkes parese)

 

Beskrivelse

Patientgruppe

Nyfødte børn med diagnosen plexus brachialis parese henvist umiddelbart efter fødslen eller fra børneambulatoriet, Regionshospitalet Nordjylland, Hjørring.

 

Barnet er kendetegnet ved følgende:

Barnets arm ligger slapt ind til kroppen med indad roteret skulder, ekstenderet albue, proneret underarm samt ofte flekteret håndled. Moro refleks er ophævet. Der kan være føleudfald over skulderrundingen og på underarmens radiale side.

 

Overordnet fremgangsmåde:

Når mistanken om Plexus brachialis parese er stillet på børneafdelingen på Hjørring Sygehus, henvises barnet til vurdering hos børnefysioterapeuterne. Se flowchart, bilag 1.

Den fysioterapeutiske behandling påbegyndes så snart henvisningen er modtaget i Fysio- og Ergoterapien

Henvises barnet fra ambulatoriet indkaldes det hurtigst muligt.

Den daglige behandling efter barnets udskrivelse varetages hurtigst muligt af barnets forældre.

Barnet følges regelmæssigt af fysioterapeuten under behandlingsforløbet og ved kontrol hos børnelæge og fysioterapeut.

Ved fuld restituering afsluttes barnet. I modsat fald henvises barnet af de pædiatriske læger til speciallæge.

Se flowchart, bilag 1.

Den fysioterapeutiske intervention

Formål

At opretholde normal muskellængde og stimulere aktive bevægelser i den afficerede skulder og arm, for at opnå en så normal udvikling som muligt.

 

Før patientkontakt:

Specielle journaloplysninger og oplysninger fra tværfaglige samarbejdspartnere.

 • • Fødselsforløb

 • • Årsagen til senere opstået parese (f.eks efter ulykke)

 

Fysioterapeutisk undersøgelse:

Formålet med den fysioterapeutiske undersøgelse er at vurdere omfanget af paresen i den afficerede arm og om der er clavicula fraktur på samme side.

 

Anamnese:

 • • Fødselsforløb

 • • Barnest trivsel

 

Inspektion

Observer hele tiden den afficerede arm i forhold til den anden arm.

 • • Hvordan ligger barnets arme i forhold til hinanden?

 • • Hvordan er barnets spontane bevægelser, registrer sideforskel?

 

Palpation

 • • Begge arme, skuldre og clavicula - registrer sideforskel og smerter.

 • • Sensibilitetsudfald

 

Funktionsundersøgelse

 • • Passiv fri bevægelighed i skulderled?

 • • Hvilke muskler har nedsat eller ingen funktion?

 • • Muskeltonus og muskelstyrke.

 • • Undersøg de post-natale reflekser for armene.

 

Konklusion

Konklusionen skal afdække omfanget af den primære skades omfang. Ved børn som bliver henvist senere, skal det fremgår, hvordan det evt. har påvirket barnets generelle motoriske udvikling.

 

Indhold i den fysioterapeutiske indsats

Behandling igangsættes med fokus på de relevante fund fra undersøgelsen. Se bilag 2.

 

Det vil ofte handle om:

 • • Lejring af den afficerede arm.

 • • Vedligeholdelse af bevægelighed.

 • • Facilitere de naturlige bevægelsesmønstre svarende til barnets alder.

 • • Instruktion af forældrene i lejring og øvelser.

 

Fysioterapeuten viser først forældrene, hvordan behandlingen af barnet udføres. Derefter

gennemfører forældrene behandlingen under fysioterapeutens supervision. Det er vigtigt, at forældrene føler sig trygge og kan udføre de øvelser, som de skal gøre med barnet.

Fysioterapeuten følger barnet regelmæssigt under behandlingsforløbet og ved kontrol hos børnelæge og fysioterapeut.

Er der hos barnet, efter 2-3 uger, fortsat mistanke om Plexus læsion, henvises barnet til Plexuscentret ved Odense Universitetshospital. Se flowchart, bilag 1. Herefter vil børneterapeuten modtage en specialiseret genoptræningsplan med henblik på træning af barnet.

 

Definition af begreber

Plexus brachialis neuropati

Er oftest forårsaget af traumer. Det kliniske sygdomsbillede inddeles i to syndromer, ”øvre og nedre plexus brachialis læsion”. Øvre ses ved læsion af C5 og C6 (Duchenne Erbs parese) og nedre ses ved C8-Th1 (Klumpkes parese).

 

 

Plexus brachialis parese

Oftest en fødselstraumatisk læsion af øvre plexus brachialis med lammelse af skulderens bevægelser og albuens supination. Den kan dog også forekomme efter traumer. (Duchenne Erbs.)

I alvorligere tilfælde skades også nedre dele af plexus, og da er yderligere underarmens og håndens muskulatur paretisk, og griberefleksen er ophævet (2). Samtidig kan der forekomme affektion af truncus sympatikus, der forårsager ipsilateralt ”Horners syndrom”. Sensorisk udfald på underarms og hånds ulnare side samt på 4. og 5. finger ses ofte. (Klumpkes parese).

 

Horners syndrom

Er en forsnævring af pupillen med formindsket øjenlågsspalte og enoftalmus (tilbagesynken af øjet i øjenhulen) og skyldes lidelse af halssympaticus ganglion stellatum svarende til C8 – Th1.

 

Formål

At beskrive den fysioterapeutiske intervention i forbindelse med behandling af børn med plexus brachialis parese med henblik på at:

 • • Sikre at børn og forældre oplever ensartethed, kvalitet og sammenhæng i det fysioterapeutiske tilbud.

 • • Sikre kvaliteten af den fysioterapeutiske intervention.

 • • Fysioterapeuten kender til indholdet i, fremgangsmåden og rammerne for den fysioterapeutiske intervention til børn med plexus brachialis parese.

 

Referencer

 1. 1. Lene Løchte, Winnie Hessing: Fysioterapi til Plexus Brachialis Neuropati, Duchenne Erbs Parese, med anvendelse af orrthoser. Nyt om forskning nr.(11)1: 4-10, 2002

 2. 2. Rootwelt T, Kjoos RR, Stiris TA, and Whitwlaw A: Pleaus brachialis - skader hos nyfødte. Tidsskrift Noske Lægeforening 1996;20(116):2445 -8

 3. 3. Paulsen OB; Boysen GM; Krarup C; Knudsen GM; Sørensen BS. Neurologi. Lorentzen I, Bendixen G, and Hansen NE. Medicinsk kompendium. 15 ed. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 1999. p. 2491

 4. 4. Brown KLB. Review of Obstetrical Palsies, Nonoperativ treatment. Clinics I plastic surgery 1984: 11(1), 181-5

 5. 5. Laurent JP, Lee RT. Birth related Upper Brachial Plexus Injuries in Infants: Operativ and Non-operativ approaches. J Clin Neurol 1994;9(1994): 111-7