Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anæstesi til hemilaminektomi og lignende operationer af kortere varighed for degenerative ryglidelser

Baggrund

Hemilaminektomi er pladsskabende operation ved spinalstenose og diskusprolaps, hvor lamina fjernes på den ene side.

Forberedelse

Blodprøver: væske- og koagulationstal og hæmoglobin. EKG. Kan undlades ved patienter som i øvrigt er raske.

Præmedicin

Anæstesi

Monitorering

 • • Obligatorisk: EKG, pulsoxymetri, non-invasiv blodtryksmåling, kapnografi, temperaturmåling, train-of-four-måling, samt BIS

 • • Invasiv blodtryksmåling vil sjældent være indiceret

 • • Blærekateter anlægges ved forventet operationsvarighed (knivtid) >2 timer

Luftvejshåndtering

Lejring

 • • Bugleje med armene overhovedet

 • • Hvis luftvejene håndteres med larynxmaske, lejrer patienten sig selv med hovedet sidedrejet på hovedpude, hvorefter anæstesien indledes

 • • Hvis luftvejene håndteres med trakealtube bedøves patienten i rygleje, hvorefter patienten vendes i bugleje med hovedet lejret i ”prone-view”.

Anæstetika

 • • I udgangspunktet total intravenøs anæstesi med Propofol og Remifentanil suppleret med Fentanyl

 • • Hvis særlige forhold taler herfor, kan patienten alternativt bedøves med Sevofluran

 • • Neuromuskulær relaksering med Cisatracurium

 • • Hos kroniske smertepatienter med stort præoperativt opioidforbrug gives ketamininfusion iht. instruksen Perioperativ smertebehandling med Ketamin hos patienter i højdosis opioid behandling i tillæg til præoperativt givet T. metadon.

Behandling af smerter og kvalme

Systemisk smertebehandling

 • • Paracetamol 1 g × 4

 • • Toradol 30 mg iv kan gentages efter 8-12 timer. Aftales med kirurg

 • • Fentanyl og Morfin jf. rammeordinationer

Kvalmestillende behandling

 • • Mod PONV gives profylaktisk 4 mg Dexamethason i.v. i relation til anæstesiindledning samt 4 mg Ondansetron ved afslutning af kirurgi. I øvrigt behandles PONV jf. DASAIMs guidelines.

Referencer

 1. 1. DASAIM’s anæstesiudvalg. Rekommandation for Anæstesi. http://www.dasaim.dk/wp-content/uploads/2017/11/Rekommandation-for-anæstesi-2017.pdf

 2. 2. Andersen H, Engbæk J, Felsby S, et al. Vejledning i Forebyggelse Og Behandling Af Postoperativ Kvalme Og Opkastning. 2021. http://www.dasaim.dk/wp-content/uploads/2018/04/PONV-2016.pdf

 3. 3. Kindler CH, Evgenov O V, Crawford LC, Vazquez R, Lewis JM, Nozari ALA. Anesthesia for Orthopedic Surgery. In: Miller’s Anesthesia. Ninth Edit. Elsevier; 2020:2071–2101.e6. http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-323-59604-6.00064-X

 4. 4. Toftegaard M. Vanlig medicin ved præoperativ faste. https://pri.rn.dk/Sider/21024.aspx

 5. 5. Bredahl C, Berthelsen KG. Perioperativ smertebehandling med Ketamin hos patienter i højdosis opioid behandling. https://pri.rn.dk/Sider/29732.aspx

 6. 6. Sørensen JR. Anæstesiindledning i bugleje ved selvlejring. https://pri.rn.dk/Sider/33547.aspx

 7. 7. López AM, Valero R. Use of supraglottic airway devices in patients positioned other than supine. Trends Anaesth Crit Care. 2012;2(2):65-70. doi:10.1016/j.tacc.2012.02.006

 8. 8. Olsen KS, Petersen JT, Pedersen NA, Rovsing L. Self-positioning followed by induction of anaesthesia and insertion of a laryngeal mask airway versus endotracheal intubation and subsequent positioning for spinal surgery in the prone position. Eur J Anaesthesiol. 2014;31(5):259-265. doi:10.1097/EJA.0000000000000004