Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kemikalier og isotoper – håndtering, opbevaring og bortskaffelse

Beskrivelse

Håndtering:

Kemikalier og isotoper leveres til teknisk afdeling.

Opbevaring:

Kemikalier og isotoper opbevares i teknisk afdeling i aflåst rum indtil det bortskaffes.

De opbevares i egnede lukkede beholdere.

Bortskaffelse:

Teknisk Afdeling sørger for bortskaffelse af kemikalier og isotoper gennem ekstern leverandør.

 

Formål

At sikre ansvarlighed i forhold til arbejdsmiljø og miljø ved sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemikalier og isotoper.

 

Referencer

Infektionshygiejnen, Affaldshåndtering, Retningslinje nr. 9.1

DDKM 1.8.3 – Håndtering af affald.