Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fasteprøve 3 døgn

Indikation1

Kontraindikationer1

Risici1

Fremgangsmåde1

Tolkning2

Formål2

Indikation

Mistanke om hypoglykæmi som årsag til anfaldsfænomener.

Mistanke om insulinom.

Kontraindikationer

Ingen absolutte.

Risici

Hypoglykæmiudløste universelle kramper.

Fremgangsmåde

Prøven foregår under indlæggelse.

Dagen før fasteprøven skal den ansvarlige sygeplejerske melde til Klinisk Biokemisk Afdeling (lokal 64900), at en fasteprøve påbegyndes, og der rekvireres prøveglas (prøveglassene hedder Fluorid-Citrat-EDTA Glukoserør og Serum (Rød4) Med Clot Activator) samt sommerfugl til prøvetagning ved akut afbrydelse af fasteprøven.

Normalt starter fasteprøven efter aftensmaden. Patienten må drikke vand og te ad libitum, og der skal være intravenøs adgang (venflon) under hele undersøgelsen. Såfremt der ikke optræder hypoglykæmi afsluttes undersøgelsen efter 3 døgn, og patienten får aftensmad.

Patienten må ikke forlade afdelingen i løbet af fasteprøven.

Hver morgen kl. 08.00 tages via Klinisk Biokemisk Afdeling faste p-glukose, p-insulin, proinsulin og C-peptid og beta-hydroxysmøre (profil i Labka: Fasteprøve – 3 døgn).

Der måles yderligere p-glukose kl. 11.30 – 16.30 – 21.30 – 02.00 og 04.00 (p-glukose måles på håndholdt apparat af plejepersonalet).

Ved symptomer på hypoglykæmi tilkaldes vagthavende læge straks.

Prøven afbrydes såfremt der findes lavt blodglukose og patienten samtidig har sikre kliniske tegn på neurohypoglykæmi (cerebralt påvirket, f.eks. fjern og omtåget). Via klinisk biokemisk Afdeling bestilles uopsættelig p-glukose, p-insulin, proinsulin og C-peptid og beta-hydroxysmøre (profil i Labka: Fasteprøve – 3 døgn).

Når prøverne er taget fra gives glukose 10%, 100-200 ml i.v., evt. gentaget og patienten opfordres til peroral fødeindtagelse.

Prøven er positiv såfremt:

  1. 1. der findes lavt p-glukose (< 2,2 mmol/l) og

  2. 2. pt. samtidig har kliniske tegn på neurohypoglykæmi, som

  3. 3. forsvinder ved tilførsel af glukose intravenøst

Prøven må ikke afbrydes på grund af lavt blodsukker alene. Ved måling af lave plasma glukoseværdier fortsætter fasteprøven indtil der er sikre kliniske tegn på hypoglykæmi.

Ved afbrydelse af fasteprøven skal vagthavende læge i journalen anføre værdien af p-glukose, observerede hypoglykæmiske tegn, samt virkningen af den tilførte i.v. glukose (Whiple’s triade).

 

Tolkning

Iatrogen hypoglykæmi

Exogen insulin: Højt plasmainsulin, lavt C-peptid og proinsulin

Sulfonylurinstofmisbrug: Højt plasmainsulin og højt C-peptid.

Insulinom

Sensitiviteten for insulinom af en positiv 3-døgnsfasteprøve og plasmaglukose < 2,2 mmol/l er 98%.

Ved insulinom er plasma-insulin, C-peptid og pro-insulin ofte alle forhøjede. Plasma-pro-insulin er næsten altid er forhøjet. Pro-insulin-forhøjelsen er ofte procentuelt højere end plasma-insulin-forhøjelsen. Plasma-insulin, C-peptid og pro-insulinniveauerne kan være normale (højt normale). Der ses ikke nogen stigning i beta-hydroxysmøre (ketonstof) ved insulinom, i modsætning til en faste-induceret stigning i ketonstoffer hos raske.

 

Formål

At undersøge for forekomst af abnorm hypoglykæmi.