Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vaginal hysterectomi - sygeplejeinstruks

Formål

Sygeplejeinstruks vedrørende information til, samt præ- og postoperativ pleje af patient indlagt til vaginal hysterectomi.

Definition af begreber

Vaginal hysterectomi: Fjernelse af livmoderen gennem skeden.

Beskrivelse

Forundersøgelse

Foregår i forundersøgelsesambulatoriet

Information om

 • • Indgreb og udlevering af patientvejledning

 • • KAD, eventuel meche og dræn

 • • Narkose og faste samt udlevering af patientvejledning

 • • Saftevand 2 timer før OP

 • • Lange støttestrømper inden OP

 • • Ophold på opvågning efter operation

 • • Operationstøj samt identifikationsarmbånd

 • • Personlig hygiejne præoperativt (bad, % neglelak, % makeup, % smykker)

 • • Indlæggelsesforløb (indlæggelsestid 1-2 døgn)

 • • Smerter og smertestillende medicin efter standard – opfordre pt. til at købe smertestillende medicin og evt. Magnesia i håndkøb

 • • Tromboseprofylakse ved pt. > 18 år

 • • Mobilisation – starter på operationsdagen

 • • Proteindrik + tyggegummi

 • • Udlevering af klyx (tages aftenen før operation)

 • • Medbringe eventuel eget medicin

 • • Eventuel undersøgelse af operatøren på operationsdagen

 • • Mødetid på sengeafdelingen

Handlinger

 • • Eget telefonnummer samt 2 pårørendes telefonnumre lægges i CCS

 • • Måle højde, vægt, BT, puls og urinstix som lægges ind i CCS

 • • Blodprøver tages efter standard

 • • Kramscreening

 • • Udfylde samtykke til videregivelse af pt. oplysninger i CCS

 • • Narkosetilsyn

 • • Journalskrivning ved forvagt

 • • Bestille fys – bækkenbundstræning + resp. Øvelser

 

Dagen før indgreb

Handlinger

 • • Sygeplejerske i afdelingen gør journalen klar

 • • Oprette standardplaner ’Dagen for indgrebet’ og ’Screeninger’

 • • Bestille Bac-test til operationsdagen

 

Operationsdagen

Før operationen

 • • Anvise stue og seng (navn på sengen)

 • • Dropstativ på og grønt stykke i sengen

 • • TOKS (evt. skrive tp. og BT på narkose tjeklisten)

 • • Give ID armbånd på – dokumenteres i CCS

 • • Saftevand 2 timer før OP

 • • Lange støttestrømper inden OP

 • • Vær opmærksom på at patienten har talt med operatøren

 • • Assistere ved eventuel undersøgelse

 • • Tildele kontaktperson – udlevere kontaktkort – dokumentere i CCS

 • • Tryksårsscreening og ernæringsscreening af patienten

 • • Give patienten ordineret smertestillende og eventuel præmedicin (skrives på narkose tjeklisten)

 • • Gøre papirer klar som skal sendes med på op

Efter operationen

 • • Modtage patienten fra opvågning

 • • Tilse patienten (almen tilstand, samt spørge ind til smerter –NRS score og kvalme)

 • • TOKS

 • • Observere vaginal blødning, drop, KAD

 • • Eventuel give O2 efter ordination fra narkosen

 • • Tilbyde drikkevarer og senere mad

 • • Tilbyde tyggegummi + proteindrik

 • • Tilse patienten jævnligt afhængig af tilstand

 • • Udlevere smertestillende medicin efter skema – doseringsæske og medicinliste skal opbevares i medicinrummet

 • • Observere effekten af smertebehandling – NRS score

 • • Give tromboseprofylakse kl. ca. 20.00 hvis pt. > 18 år (efter ordination)

 • • TOKS score patienten – dokumenteres i CCS

 • • Påbegynde mobilisation i løbet af aftenen

 • • Hvis ikke andet er ordineret, da fjerne KAD, meche og eventuel dræn så hurtigst som muligt, og senest næste morgen

 • • Udlevere tbl. Magnesia 1g

 

1. dag efter operationen

 • • TOKS score patienten – dokumenteres i CCS

 • • Servere morgenmad

 • • Fjerne KAD, meche og eventuel dræn, hvis dette ikke er fjernet

 • • Tilbyde hjælp til personlig hygiejne

 • • Opfordre og støtte til mobilisation

 • • Udlevere tyggegummi + proteindrik

 • • Udlevere skemamedicin i doseringsæske

 • • VAS score

 • • Støtte patienten i at få eventuelle spørgsmål besvaret til stuegang

 • • Tilbyde samtale med læge eventuelt sammen med pårørende

 • • Observere vandladning, vær opmærksom på eventuel residualurin. Hvis der også er opereret for cystocele scannes patienten efter 1. vandladning – residualurin skal være <100ml

 • • Observere flatus, afføring

 • • Udlevere tbl. Magnesia 1g x2 til der er afføring

Udskrivelse

Information om

 • • Løfteforbud max. 5-10 kg

 • • Blødning fra vagina kan forventes i 2 uger

 • • Undgå brug af tampon

 • • Samleje frarådes i 4 uger

 • • Vigtigheden af at genoptage seksuelt samliv efter 4 uger for at forebygge at skeden bliver for snæver på grund af arvæv – hvis der samtidig er opereret for nedsynkning

 • • Forebyggelse af obstipation

 • • Undlade karbad og svømning i 4 uger

 • • Sygemelding 2-4 uger

 • • Eventuel sygemelding hos egen læge

 • • Eventuel mikroskopisvar efter 3 uger ved egen læge eller kontakt fra sygehuset

Handlinger

 • • Udlevere Duga-baseskema nr. 3A til patienten (skal medbringes ved ambulant kontrol) (ved nedsynkning)

 • • Bestille og udlevere ambulant tid hos operatøren efter 3 måneder (ved nedsynkning)

 • • Fysioterapeuten aftaler og bestiller ambulant bækkenbundstræning (ved nedsynkning)

Referencer

Sygehus Thy-Mors - Operation for nedsynkning af underlivet

Duga-base

Anæstesien - Faste og bedøvelse

Smertebehandling i forbindelse med operation