Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 

 

Vaginal hysterektomi - sygeplejeinstruks

Formål

Sygeplejeinstruks vedrørende information til, samt præ- og postoperativ pleje af patient indlagt til vaginal hysterectomi.

Definition af begreber

Vaginal hysterectomi: Fjernelse af livmoderen gennem skeden.

Beskrivelse

Forundersøgelse

Foregår i forundersøgelsesambulatoriet

Information om

 • • Indgreb

 • • Narkose og faste

 • • Udlevere patientvejledning

 • • KAD, eventuel meche

 • • Lange støttestrømper inden opr.

 • • Ophold på opvågning efter operation

 • • Saftevand 2 timer før OP

 • • Personlig hygiejne præoperativt (bad, % neglelak, % makeup, % smykker)

 • • Indlæggelsesforløb, forventet udskrivelse samme dag

 • • Smerter og smertestillende medicin efter standard – opfordrer pt. til at købe smertestillende medicin

 • • Tromboseprofylakse ved pt > 18 år

 • • Mobilisering

 • • Medbringe eventuel eget medicin

 • • Mødetid i dagkirurgisk afsnit

Handlinger

 • • Oprette standardplan ”forundersøgelse- forbehandling” og udføre interventionerne

 • • Bestille blodprøver efter standard

 • • Bestille fys – bækkenbundsøvelser og respirationsøvelser, skrive mødetid og sted på henvisningen så vidt muligt

 • • Journalskrivning

 • • Narkosetilsyn

 

 

Ved evt. indlæggelse på afd. D efter operationen

 • • Modtage patienten fra opvågning

 • • Tilse patienten (almen tilstand, samt spørge ind til smerter –NRS score og kvalme)

 • • TOKS

 • • Observere vaginal blødning, drop, KAD

 • • Eventuel give O2 efter ordination fra narkosen

 • • Udlevere smertestillende medicin efter skema

 • • Observere effekten af smertebehandling – NRS score

 • • Give tromboseprofylakse kl. ca. 20.00 hvis pt. > 18 år (efter ordination)

 • • TOKS score patienten – dokumenteres i CCS

 • • Påbegynde mobilisering i løbet af aftenen

 • • Hvis ikke andet er ordineret, da fjerne KAD, meche og eventuel dræn så hurtigst som muligt, og senest næste morgen

 • • Udlevere tbl. Magnesia 1g

1. dag efter operationen

 • • TOKS score patienten – dokumenteres i CCS

 • • Fjerne KAD, meche og eventuel dræn, hvis dette ikke er fjernet

 • • Tilbyde hjælp til personlig hygiejne

 • • Opfordre og støtte til mobilisering

 • • Udlevere skemamedicin i doseringsæske

 • • Støtte patienten i at få eventuelle spørgsmål besvaret til stuegang

 • • Tilbyde samtale med læge eventuelt sammen med pårørende

 • • Observere vandladning, vær opmærksom på eventuel residualurin. Hvis der også er opereret for cystocele scannes patienten efter 1. vandladning – residualurin skal være <100ml

 • • Observere flatus, afføring

 • • Udlevere tbl. Magnesia 1g x2 til der er afføring

Udskrivelse

Information om

 • • Løfteforbud max. 5-10 kg

 • • Undgå hård fysisk aktivitet i 2-4 uger

 • • Blødning/udflåd kan forventes i 2 uger

 • • Undgå brug af tampon

 • • Samleje kan genoptages efter 4 uger

 • • Forebyggelse af obstipation

 • • Undlad karbad og svømning så længe der er blødning

 • • Sygemelding 2-4 uger afhængig af fysisk belastning på arbejdet

 • • Eventuel sygemelding hos egen læge

 

Fjernelse af livmoderen gennem skeden - pt. vejledning

Smertebehandling i forbindelse med operation