Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Urinprøvetagning

Formål

 • • At personalet I Børn og Unge afsnittet er bekendt med retningslinjerne for urinprøvetagning hos børn

Definition af begreber

 • • U-stix: Ved hjælp af stix undersøger Klinisk Biokemisk Afdeling (LAB) urinen for leukocytter, glukose, nitrit (bakterier), albumin, ketonstoffer og erytrocytter

 • • Urindyrkning: Kvantitativ aerob dyrkning i 1 døgn med efterfølgende identifikation og følsomhedsbestemmelse (resistensbestemmelse) af bakterier, som forekommer i betydende mængde, eller som af anden grund skønnes at have klinisk betydning

 • • Midtstråleurin: For at undgå forurenende bakterier i urinprøven skal den første urin i vandladningen ikke medtages

 • • Blærepunktur: Ved små børn (< 1 år) kan suprapubisk blærepunktur vælges for at sikre en ikke kontamineret urinprøve eller ved mistanke om falsk positivt svar

Beskrivelse

 • • Forældrene og evt. barnet forberedes på, hvad der skal ske, og hvorfor vi skal undersøge barnets urin

Fremgangsmåde

 • • Urinprøven opsamles i et rent plasticbæger. Bægerets indvendige side må ikke berøres

 • • Barnet afvaskes efter de almindelig gældende hygiejniske principper med skumvaskeklude, vand og sæbe (+ blåt stykke i sengen ved små børn)

 • • Forældrene informeres om, at det skal være en midtstråleurin

 • • Det kan være meget besværligt at få en midtstråleurin fra på de små børn, og det kræver ofte tålmodighed og tid. Blebørn tisser ofte lige efter, at de har spist/drukket og lige når de vågner op fra en lur. Små børn/blebørn lægge på puslepladsen eller i sengen uden ble (med blåt stykke under) og bægeret holdes klar

 • • Børn der ikke anvender ble længere kan med hjælp fra forældrene tisse på potte eller toilettet. Bægeret stikkes ind i strålen, når den første urin er løbet ud (anvend evt. handsker) og husk afvaskning inden

 • • Forældrene hjælper med at tage prøven fra. Ved små børn, hvor det kan være mere vanskeligt, kan det være nødvendigt, at vi hjælper/støtter forældrene

 • • Nogle gange kan man fremme tissetrangen ved at lade vandet løbe, vaske barnet med lunkent vand på området og tilbyde rigeligt med væske

 • • Når prøven er taget, trækkes/hældes urinen op i prøveglas. Undgå at berøre bægeret indvendigt. Selvom der kun er ordineret U-stix kan det være en god idé også at tage fra til urindyrkning. Glasset mærkes da med patientlabel påført dato. Husk at kassere urinen, hvis den ikke skal bruges

 • • Urinprøverne opbevares på køl. U-stix skal aflevere på LAB indenfor 1 time efter udtagning. Prøven afleveres på LAB og sættes i skabet. Prøver til urindyrkning og KMA rekvisitionen afleveres i køleskabet på LAB, hverdage inden 10.45 og weekend inden 10.30

 • • Til U-stix skal der anvendes minimum 10 ml (kan om nødvendigt udføres med 5 ml, men det er besværligt for LAB). I EPJ bestilles rekvisition under LABKA, og prøveglasset mærkes med stregkodelabel.

 • • Til urindyrkning skal der anvendes de grønne urinmonovetter med borsyre, hvis der er over 7 ml urin. Hvis der er mellem 7-4 ml urin anvendes de små grønne urinmonovetter med borsyre. Hvis der er under 4 ml urin, anvendes de gule urinmonovetter-. Når vi sender under 4 ml afsted, kontaktes KMA altid.

 • • I EPJ bestilles rekvisition under KMA svar(rekv., og prøveglasset mærkes med stregkodelabel.

 • • Dokumentation: Udførelse af proceduren og afsendelse af prøvematerialet dokumenteres i sygeplejejournalen på undersøgelsesarket med dato og signatur

 • • Se link Blærepunktur på Børneafdelingen

Referencer

Laboratorievejledningen, Region Nordjylland, Klinisk Mikrobiologi: Urindyrkning

Laboratorievejledningen, Region Nordjyllans, Klinisk Biokemisk Afdeling: Urinstix