Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Urinprøvetagning

Formål

 • • At personalet I Børn og Unge afsnittet er bekendt med retningslinjerne for urinprøvetagning hos børn

Definition af begreber

 • • U-stix: Ved hjælp af stix undersøger Klinisk Biokemisk Afdeling (LAB) urinen for leukocytter, glukose, nitrit (bakterier), albumin, ketonstoffer og erytrocytter

 • • Urindyrkning: Kvantitativ aerob dyrkning i 1 døgn med efterfølgende identifikation og følsomhedsbestemmelse (resistensbestemmelse) af bakterier, som forekommer i betydende mængde, eller som af anden grund skønnes at have klinisk betydning

 • • Midtstråleurin: For at undgå forurenende bakterier i urinprøven skal den første urin i vandladningen ikke medtages

 • • Blærepunktur: Ved små børn (< 1 år) kan suprapubisk blærepunktur vælges for at sikre en ikke kontamineret urinprøve eller ved mistanke om falsk positivt svar

Beskrivelse

 • • Forældrene og evt. barnet forberedes på, hvad der skal ske, og hvorfor vi skal undersøge barnets urin

Fremgangsmåde

 • • Urinprøven opsamles i et rent plasticbæger. Bægerets indvendige side må ikke berøres

 • • Barnet afvaskes efter de almindelig gældende hygiejniske principper med skumvaskeklude, vand og sæbe (+ blåt stykke i sengen ved små børn)

 • • Forældrene informeres om, at det skal være en midtstråleurin

 • • Det kan være meget besværligt at få en midtstråleurin fra på de små børn, og det kræver ofte tålmodighed og tid. Blebørn tisser ofte lige efter, at de har spist/drukket og lige når de vågner op fra en lur. Små børn/blebørn lægges på puslepladsen eller i sengen uden ble (med blåt stykke under) og bægeret holdes klar

 • • Børn der ikke anvender ble længere, kan med hjælp fra forældrene tisse på potte eller toilettet. Bægeret stikkes ind i strålen, når den første urin er løbet ud (anvend evt. handsker) og husk afvaskning inden.

 • • Forældrene hjælper med at tage prøven fra. Ved små børn, hvor det kan være mere vanskeligt, kan det være nødvendigt, at vi hjælper/støtter forældrene

 • • Nogle gange kan man fremme tissetrangen ved at lade vandet løbe, vaske barnet med lunkent vand på området og tilbyde rigeligt med væske.

 • • Når prøven er taget, trækkes/hældes urinen op i prøveglas. Undgå at berøre bægeret indvendigt. Selvom der kun er ordineret U-stix kan det være en god idé også at tage fra til urindyrkning. Glasset mærkes da med patientlabel påført dato. Husk at kassere urinen, hvis den ikke skal bruges

 • • Urinprøverne opbevares på køl. U-stix skal aflevere på LAB indenfor 1 time efter udtagning. Prøven afleveres på LAB og sættes i skabet. Prøver til urindyrkning og KMA-rekvisitionen afleveres også i skab på LAB. LAB sendes urinen til Aalborg hvis den skal dyrkes og resistensbestemmes.

 

 • • Til U-stix skal der anvendes minimum 10 ml (kan om nødvendigt udføres med 5 ml, men det er besværligt for LAB). I EPJ bestilles rekvisition under LABKA, og prøveglasset mærkes med stregkodelabel.

 • • Til urindyrkning skal der anvendes de grønne urinmonovetter med borsyre, hvis der er over 7 ml urin. Hvis der er mellem 7-4 ml urin anvendes de små grønne urinmonovetter med borsyre. Hvis der er under 4 ml urin, anvendes de gule urinmonovetter-. Når vi sender under 4 ml afsted, kontaktes KMA altid.

 • • Urin til metabolisk screening behøver ikke være midtstråle og kan hos spædbørn opsamles ved hjælp af urinpose, der påsættes. Urin til metabolisk screening afleveres også på LAB med følgeseddel til Rigshospitalet. LAB fryser prøven ned og sender den videre.

 • • I EPJ bestilles rekvisition under KMA-svar (rekv., og prøveglasset mærkes med stregkodelabel.

 • • Dokumentation: Udførelse af proceduren og afsendelse af prøvematerialet dokumenteres i sygeplejejournalen på undersøgelsesarket med dato og signatur

Referencer

Laboratorievejledningen, Region Nordjylland, Klinisk Mikrobiologi: Urindyrkning

Laboratorievejledningen, Region Nordjyllands, Klinisk Biokemisk Afdeling: Urinstix