Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Arbejdsopgaver i forbindelse med ECT-behandling

Afgang fra Hjørring1

Dagens program1

Apparatur1

Medicin1

Generel oprydning og opfyldning2

Retur i Hjørring2

Registrering i DAD42

Afgang fra Hjørring

Husk egen medicinskabsnøgle. Der er en ekstra i aflåst skuffe på ECT-sygeplejerskens kontor.

Medicin medbringes fra Hjørring ud fra opfyldningsliste (ligger i sportstasken) – se bilag ”ECT Brønderslev – opfyldningsskema til Assistancebord”.

Obs. begrænset holdbarhed på Thiopental.

Dagens program

gennemgåes med ECT-personale. Gemmes til registrering af fremmøde og tages med retur til sekretærerne i Hjørring.

Apparatur

Skop tændes

Laryngoskoper kontrolleres

To-and-fro-system og sug afprøves på behandlingsstuen

Husk O2-tilledning er fra O2-bomber, så spar på det. ”Sluk” imellem hver patient.

To-and-fro-system aftørres mellem hver patient. Maske og filter skiftes mellem hver patient.

Medicin

1 mg Atropin optrækkes

Pento, Suxa og NaCl klargøres med spikes

Medicin trækkes op, når patienten er på behandlingsstuen. Ordinationen er i ECT- journalen, som patienten/personalet medbringer.

Træk kun den ordinerede mængde medicin op.

 

Præparat

Optrækkes i

 

Thiopental

20 ml sprøjte

 

Propofol

20 ml sprøjte

(bruges sjældent, da patienten kramper dårligere)

Etomidat

10 ml sprøjte

 

Suxamethon

2 ml sprøjte

 

NaCl

10 ml sprøjte

 

 

Det aftales indbyrdes mellem anæstesisygeplejerske/-læge hvem der lægger venflon/trækker medicin op og ventilerer.

ECT- sygeplejersken har dialog med/ansvar for patienten angående ID, faste, allergi.

Overvågningsudstyr påsættes efter aftale med ECT- sygeplejerske.

Før ECT-behandling hyperventileres patienten (= faldende krampetærskel giver bedre kramper).

Efter ECT-behandling: Når patienten har fri respiration, evt. ved hjælp af tungeholder og eleveret hovedgærde køres patienten på opvågningsafdelingen.

Generel oprydning og opfyldning

Kommoden opfyldes ud fra opfyldningsliste.

Medicin medbringes fra Hjørring.

Tjek om der skal bestilles depotvarer

ECT- sygeplejerske bestiller.

  • BEMÆRK: Der kan gå op til 14 dage fra bestilling til levering, så bestil i god tid.

Snavsede masker og to-and-fro-system tages med til Hjørring og vaskes.

Inden ”afgang” – tjek opvågningsstuen om OK at forlade afdelingen.

Anæstesilæge bestemmer.

Taxa bestilles i god tid, der kan være op til ½ times ventetid.

Retur i Hjørring

Ventiler vaskes og lægges i ECT-tasken til næste gang.

Registreringsskema afleveres til sekretæren ved afd. N2 i Brønderslev, der scanner skemaet, og sender til vores sekretær (husk af få to eksemplarer af programmet (registreringsskema), 1 til sekretæren og 1 til at gemme til næste gang med information om evt. bivirkninger af behandlingen etc.

Registrering i DAD4

  • • Det ”gamle DAD4” er det der skal bruges – log on med personlig kode (ikke fælles log on)

  • • Under tilsyn: P for afd. psyk.

  • • Start-slut: I alt 45 minutter standard – 15 minutter behandling, 30 minutter opvågning. Sidste patienten: 15 minutter behandling -+ 45 minutter til opvågning.

  • • Kode ECT: BRXA11

  • • Udskrives til sengeafdeling.

  • • Under anæstetist skrives både læge og sygeplejerske

Bemærk: øverst i skemaet kan tidligere værdier hentes. Husk at ændre datoer og tidspunkt samt anæstetister.