Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sekretær - KTP-listen, praksis

Procedure over undersøgelser, hvor henvisningen kommer fra praksis, edifact.

 

Billede 16Fig. 1

 

1.

Her kan vælges, hvilken type patienter man vil se på.

2.

Vælg yder

Husk at sige ’N’ til at ville have ’Aflyste’ med.

3.

Medtag kun notater der er godkendte. - J

4.

Find din patient (eller start fra en ende af) og tast ’P’ + <enter>.

5.

Husk at checke Henvisningsnr. da du skal bruge det på billedet ’Booking-procedurer.

 

 

Billede 17Fig. 2

1.

Vælg den booking, der hører til din kontakt – (der kunne sagtens være flere kontakter på ’Booking-procedurer’-billedet). Du kan se hvilken kontakt du skal vælge på Henvisningsnr. (3).

2.

Vær opmærksom på at henvisende instans er en Yder (Ikke sygehus/afd.).

 

Når du har valgt ’din’ kontakt med ’1’ tastes <enter>.

Nu kommer du ind på ’Patientoversigten’.

I nedenstående eksempel er der en indlæggelse på Kir. Gastro. (1).

 

Billede 18

Fig. 3

 

Men da henvisningen er fra en praksis, skal der laves en indskrivning på Røntgenafdelingen.

 

Derfor tastes ’F7’ for at oprette en indskrivning.

Billedet ’OPRET INDSKRIVNING’ fremkommer.

For at oprette indskrivning, skal der tilføjes et ’0’ i Stamafs. – der skal stå 0210 for Thy-Mors

Tast derefter <enter>.

Billede 19

Fig. 4

 

På ’Procedurebilledet’, der nu fremkommer, taster du 10 i ’Besøgsart’ efterfulgt af <enter>.

Billede 20

Fig. 5

 

På HVF-billedet tastes F1.

Billede 22

Fig. 6

 

Henvisningen er nu afsluttet

 

Billede 23

Fig. 7

 

Tast F1 for at gå tilbage på ’Klar til PAS’-listen.

 

Billede 24Fig. 8

 

Tast ’D’ ud for en VILKÅRLIG patient.

Maskinen ’FASTHOLDER’ den patient du er i gang med.

 

Du kommer ind på Diagnosebilledet. Fig. 9

 

Billede 25Fig. 9

 

For at lave ’Udskrivning’ og ’Færdigregistrering’ i ’samme hug’ tastes F21 (shift F9).

 

Billede 26

Efter 2 gange <enter> + F1 kommer du tilbage på ’KLAR TIL PAS’ igen.

 

Der tastes ’N’ ud for en vilkårlig patient (maskinen ’FASTHOLDER’ stadig patienten.)

 

Billede 27Fig. 10

 

Herefter kommer du over på ’NOTATOVERSIGTEN’, hvor du taster ’L’ for at komme over på ’LÆGEBREV’.

 

Billede 28

Fig. 11

 

På fig. 12 tastes ’J' + <enter>. Husk at sætte J hos Henv. Ins. i stedet for egen læge, hvis de er forskellige.

 

Billede 29Fig. 12

 

På fig. 13 kommer der en ’kvittering’ for, hvornår der sidst er afsendt lægebrev.

 

Billede 30Fig. 13

 

OBS

Hvis det er lægevagten, der er henviser

  • • lægevagten skal kun have lægebrev hvis der står J

  • • der skal ikke sendes lægebrev til egen læge

  • • udfyld brev udskr. i DIA med X