Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hjælpemidler udlånt fra hjælpemiddeldepoter (8.15)

 

 

Generelt

Der er dokumentation for, at sygdomsfremkaldende mikroorganismer kan overleve på overflader, som f.eks. hjælpemidler. For at sikre, at der ikke sker smittespredning, skal hjælpemidler (f.eks. bækkenstol og gangstativ) anvendt på og udlånt fra sygehuset rengøres og eventuelt desinficeres mellem hver patient.

Hjælpemidler med hud-til-hudkontakt rengøres mellem hver patient. Hjælpemidler, hvor der er risiko for forurening med organisk materiale eller risiko for slimhindekontakt, skal rengøres og efterfølgende desinficeres. Hjælpemidler anvendt til isolationspatienter rengøres og desinficeres. For rengøring og desinfektion af hjælpemidler se bilag 1.

Rengøring

Omfatter manuel rengøring med vand og sæbe eller maskinel rengøring i dekontaminator. Hjælpemidler skal fremstå synligt rene og tørre.

Desinfektion

Varmedesinfektion foretrækkes, hvor det er muligt.

Ved behov for kemisk desinfektion kan følgende anvendes

  • • Et spritholdigt middel (fx ethanol 70-85%), som efter påføring efterlades til indtørring

  • • Alternativt kan et klorholdigt middel med koncentration på minimum 1000 ppm klor anvendes. Den desinficerende effekt opnås ved at holde emnerne fugtige i minimum 2-10 minutter (se producentens anvisning)

Transport af hjælpemidler

Rene og urene hjælpemidler holdes adskilte under transport, således at rene hjælpemidler ikke forurenes.

Modtagelse og opbevaring af hjælpemidler

Ved modtagelse af urene hjælpemidler sikres, at de ikke forurener omgivelserne.

Rene hjælpemidler opbevares i rent depot, se bilag 1.

Håndhygiejne

Der udføres, se Håndhygiejne (2.1) før håndtering af rene og efter håndtering af urene hjælpemidler.

Der anvendes éngangshandsker, hvor der er risiko for forurening af hænderne.

Værnemidler

Der anvendes arbejdsdragtbeskyttelse ved risiko for forurening af arbejdsdragten, se Værnemidler (2.2)

Der anvendes maske og beskyttelsesbriller ved risiko for stænk og sprøjt i ansigtet, se Værnemidler (2.2)

Kassation af hjælpemiddel

Et hjælpemiddel kasseres, når det ikke længere kan rengøres og desinficeres

Indkøb af nye hjælpemidler

Ved nyindkøb af hjælpemidler skal det sikres, at hjælpemidlet tåler rengøring med vand og sæbe samt efterfølgende desinfektion med et spritholdigt middel (f.eks. ethanol 70-85 %) eller et klorholdigt middel med en koncentrartion på minimum 1000 ppm.

 

Målgruppe

Personale, der håndterer hjælpemidler i hjælpemiddeldepoter.

 

Formål

Forebygge smittespredning.

 

Referencer

SSI.dk - Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) om suplerende forholdsregler forholdsregler ved infektioner og bærertilstande i sundhedssektoren

 

Hentet den 23-04-2021