Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rammeordination for sygeplejersker Kæbekirurgisk Afdeling vedr. præmedicin

 

Formål

At beskrive anvendelsen i Kæbekirurgisk Afdeling af almindeligt forekommende præmedicinering, som afdelingens sygeplejersker fleksibelt kan administrere. Vurderingen for det samlede behandlingsbehov beror på sygeplejerskens faglige skøn og den patientoplevede tilstand.

 

Definition af begreber

Rammeordination: De nævnte stoffer kan efter forudgående mundtlig eller journalnoteret tandlægeordination gives selvstændigt af sygeplejersken, som også dokumenterer administrationen i medicinmodulet.

Sygeplejersken, der iværksætter behandlingen, har ansvaret for den konkrete ordination.

Sygeplejersken spørger altid patienten om evt. kendte allergier før medicin gives.

Rammeordinationerne er oprettet som delegerede standardordinationer i medicinmodulet. De delegerede standardordinationer overvåges, sammensættes og iværksættes af den ledende overtandlæge på Kæbekirurgisk Afdeling.

Administrationen skal dokumenteres i det elektroniske medicinmodul, og ordinationen skal efterfølgende godkendes af en tandlæge.

Den ledende overtandlæge har ansvar for at:

 • Opgaver, der delegeres, er beskrevet og godkendt

 • Plejepersonalet er instrueret og oplært

 • Der føres relevant tilsyn med udførelsen af opgaverne

 • Der foreligger dokumentation for ovenstående

 

Det sundhedsfaglige personale har ansvar for at behandle patienterne og dokumentere ordination og/eller medicinadministration i medicinmodulet i overensstemmelse med instruksen.

 

SEDATIVA

Triazolam 0,125 mg

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Indikation for rammeordination.

 

Sedering forud for behandling i lokalanalgesi.

 

 

 

Ramme-dosering

Som tandlægeordineret p.o. dvs. 0,125-0,250 mg afhængig af legemsvægt (Vægt 30-60kg dosis 0,125 mg. Vægt > 60 kg dosis 0,250 mg. Børn > 10 år og/eller > 30 kg må få tbl. Halcion. Ældre over 60 år normalt halv dosering.

 

Trafik

Patienten må ikke føre motorkøretøj 24 timer efter medicineringen.

 

Bivirkninger

Respirationsdepression

 

Kontraindikationer

 • • Børn som er lunge- eller hjertesyge.

 • • Tidligere alkohol- og medicinmisbrugere.

 • • Personer med svære personlighedsforstyrrelser.

 • • Graviditet

 • • Overfølsomhed for benzodiazepiner

 • • Porfyri

 • • Søvnapnø

 • • Myastenia gravis

 

Effekt

Bemærk kortere plasmahalveringtid end Diazepam.

 

Se i øvrigt www.medicin.dk for dybdegående beskrivelse af farmakologi, bivirkninger, indikationer og kontraindikationer.

 

Promethazin 25 mg (Phenergan®)

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ramme-dosering

25 mg p.o. til sedering af gravide forud for behandling i lokalanalgesi

 

Trafik

Patienten må ikke føre motorkøretøj 24 timer efter medicineringen.

 

Se i øvrigt www.medicin.dk for dybdegående beskrivelse af farmakologi, bivirkninger, indikationer og kontraindikationer.

 

STEROIDER

 

Medrol 32 mg

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indikation for rammeordination

Påbegyndelse af steroid terapi aftenen forinden ortodontisk kirurgiske operationer

 

Rammedosering

32 mg p.o. som enkeltordination

 

Sygeplejehandlinger i øvrigt

Udleveres af sygeplejerske til selvadministration i hjemmet dagen inden operation

 

Effekt

Ødemprofylakse givet per- og postoperativt.

 

Kontraindikationer

Ubehandlede infektioner

 

Se i øvrigt www.medicin.dk for dybdegående beskrivelse af farmakologi, bivirkninger, indikationer og kontraindikationer

 

ANTIBIOTIKA

 

Amoxicillin 1000 mg

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indikation for rammeordination

Endocardit-profylakse i forbindelse med fokussanering på patienter, som skal gennemgå hjerteklapsubstitution eller ved kirurgiske indgreb på patienter som tidligere har gennemgået hjerteklapsubstitution

 

Rammedosering

2 g p.o. gives 1 time præoperativt.

 

Kontraindikationer

Penicillinallergi og mononukleose

 

Se i øvrigt www.medicin.dk for dybdegående beskrivelse af farmakologi, bivirkninger, indikationer og kontraindikationer

 

Roxithromycin 150 mg (Surlid®)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Endocarditprofylakse i forbindelse med fokussanering på penicillinallergiske patienter, som skal gennemgå hjerteklapsubstitution eller ved kirurgiske indgreb på patienter som tidligere har gennemgået hjerteklapsubstitution

 

Rammeordination

300 mg p.o. gives 1 time præoperativt

 

Se i øvrigt www.medicin.dk for dybdegående beskrivelse af farmakologi, bivirkninger, indikationer og kontraindikationer.

Phenoxymethylpenicillin 1.000.000 I.E (Vepicombin Novum®)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rammeordination

Voksne: 2 mio. I.E. p.o. som profylaktisk antibiotika gives 1 time før implantatindsættelse, frakturbehandling m.v.

 

Kontraindikationer

Penicillin allergi

 

Se i øvrigt www.medicin.dk for dybdegående beskrivelse af farmakologi, bivirkninger, indikationer og kontraindikationer.

 

Metronidazol 500 mg

 -------------------------------------------------------------------

Rammeordination

500 mg p.o. som profylaktisk antibiotika gives 1 time før implantatindsættelse, frakturbehandling m.v.

 

Bivirkninger

Kvalme, metalsmag.

 

Interaktioner

Kan forstærke warfarins antikoagulerende virkning.

 

Se i øvrigt www.medicin.dk for dybdegående beskrivelse af farmakologi, bivirkninger, indikationer og kontraindikationer.

 

ANALGETIKA

 

Ibuprofen 400 mg (Burana®)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rammeordination

400 mg p.o. som analgetikum 1 time før implantatindsættelse, frakturbehandling m.v.

 

Bivirkninger

Dyspepsi, abdominalsmerter, gastro-intestinal blødning

 

Kontraindikationer

 • • Graviditet i 1. og 3. trimester

 • • Astma eller andre allergiske symptomer udløst af salicylsyre eller andre NSAID

 • • Frisk gastro-intestinal blødning

 • • Svær hjerteinsufficiens

 • • Svær leverinsufficiens

 • • Svær hypertension

 • • Svær nyreinsufficiens

 • • Svær trombocytopeni

 

Se i øvrigt www.medicin.dk for dybdegående beskrivelse af farmakologi, bivirkninger, indikationer og kontraindikationer.

 

Paracetamol 500 mg

 ----------------------------------------------------------------------

Rammeordination

1 g p.o. gives som analgetikum 1 time før implantatindsættelse, frakturbehandling m.v.

 

Interaktioner

Kan øge effekten af antikoagulerende midler, fx warfarin. 

 

Kontraindikationer

Alvorlig lever- eller nyreinsufficiens og Føllings sygdom

 

Se i øvrigt www.medicin.dk for dybdegående beskrivelse af farmakologi, bivirkninger, indikationer og kontraindikationer.