Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rammeordination for sygeplejersker Kæbekirurgisk Afdeling vedr. præmedicin

 

Formål

At beskrive anvendelsen i Kæbekirurgisk Afdeling af almindeligt forekommende præmedicinering, som afdelingens sygeplejersker fleksibelt kan administrere. Vurderingen for det samlede behandlingsbehov beror på sygeplejerskens faglige skøn og den patientoplevede tilstand.

 

Definition af begreber

Rammeordination: De nævnte stoffer kan efter forudgående mundtlig eller journalnoteret tandlægeordination gives selvstændigt af sygeplejersken, som også dokumenterer administrationen i medicinmodulet.

Sygeplejersken, der iværksætter behandlingen, har ansvaret for den konkrete ordination.

Sygeplejersken spørger altid patienten om evt. kendte allergier før medicin gives.

Rammeordinationerne er oprettet som delegerede standardordinationer i medicinmodulet. De delegerede standardordinationer overvåges, sammensættes og iværksættes af den ledende overtandlæge på Kæbekirurgisk Afdeling.

Administrationen skal dokumenteres i det elektroniske medicinmodul, og ordinationen skal efterfølgende godkendes af en tandlæge.

Den ledende overtandlæge har ansvar for at:

 • Opgaver, der delegeres, er beskrevet og godkendt

 • Plejepersonalet er instrueret og oplært

 • Der føres relevant tilsyn med udførelsen af opgaverne

 • Der foreligger dokumentation for ovenstående

 

Det sundhedsfaglige personale har ansvar for at behandle patienterne og dokumentere ordination og/eller medicinadministration i medicinmodulet i overensstemmelse med instruksen.

 

SEDATIVA

 

Diazepam 5 mg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indikation for rammeordination.

Sedering forud for behandling i lokalanalgesi

 

Ramme-dosering

Som tandlægeordineret p.o. dvs. 5-15 mg afhængig af legemsvægt (0,15 mg pr kg. Legemsvægt afrundet til nærmeste 5, 7,5, 10, 12,5 eller 15 mg). Ældre over 70 år normalt halv dosering.

 

Trafik

Patienten må ikke føre motorkøretøj 24 timer efter medicineringen.

 

Bivirkninger

Respirationsdepression

 

Kontraindikationer

 • • Graviditet

 • • Amning

 • • Akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning

 • • Søvnapnø

 • • Svær respirationsinsufficiens

 • • Svær leverinsufficiens

 • • Myasthenia gravis

 

Effekt

Bemærk meget lang plasmahalveringtid

 

Se i øvrigt www.medicin.dk for dybdegående beskrivelse af farmakologi, bivirkninger, indikationer og kontraindikationer.

 

Promethazin 25 mg (Phenergan®)

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ramme-dosering

25 mg p.o. til sedering af gravide forud for behandling i lokalanalgesi

 

Trafik

Patienten må ikke føre motorkøretøj 24 timer efter medicineringen.

 

Se i øvrigt www.medicin.dk for dybdegående beskrivelse af farmakologi, bivirkninger, indikationer og kontraindikationer.

 

STEROIDER

 

Medrol 32 mg

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indikation for rammeordination

Påbegyndelse af steroid terapi aftenen forinden ortodontisk kirurgiske operationer

 

Rammedosering

32 mg p.o. som enkeltordination

 

Sygeplejehandlinger i øvrigt

Udleveres af sygeplejerske til selvadministration i hjemmet dagen inden operation

 

Effekt

Ødemprofylakse givet per- og postoperativt.

 

Kontraindikationer

Ubehandlede infektioner

 

Se i øvrigt www.medicin.dk for dybdegående beskrivelse af farmakologi, bivirkninger, indikationer og kontraindikationer

 

ANTIBIOTIKA

 

Amoxicillin 1000 mg

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indikation for rammeordination

Endocardit-profylakse i forbindelse med fokussanering på patienter, som skal gennemgå hjerteklapsubstitution eller ved kirurgiske indgreb på patienter som tidligere har gennemgået hjerteklapsubstitution

 

Rammedosering

2 g p.o. gives 1 time præoperativt.

 

Kontraindikationer

Penicillinallergi og mononukleose

 

Se i øvrigt www.medicin.dk for dybdegående beskrivelse af farmakologi, bivirkninger, indikationer og kontraindikationer

 

Roxithromycin 150 mg (Surlid®)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Endocarditprofylakse i forbindelse med fokussanering på penicillinallergiske patienter, som skal gennemgå hjerteklapsubstitution eller ved kirurgiske indgreb på patienter som tidligere har gennemgået hjerteklapsubstitution

 

Rammeordination

300 mg p.o. gives 1 time præoperativt

 

Se i øvrigt www.medicin.dk for dybdegående beskrivelse af farmakologi, bivirkninger, indikationer og kontraindikationer.

Phenoxymethylpenicillin 1.000.000 I.E (Vepicombin Novum®)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rammeordination

Voksne: 2 mio. I.E. p.o. som profylaktisk antibiotika gives 1 time før implantatindsættelse, frakturbehandling m.v.

 

Kontraindikationer

Penicillin allergi

 

Se i øvrigt www.medicin.dk for dybdegående beskrivelse af farmakologi, bivirkninger, indikationer og kontraindikationer.

 

Metronidazol 500 mg

 -------------------------------------------------------------------

Rammeordination

500 mg p.o. som profylaktisk antibiotika gives 1 time før implantatindsættelse, frakturbehandling m.v.

 

Bivirkninger

Kvalme, metalsmag.

 

Interaktioner

Kan forstærke warfarins antikoagulerende virkning.

 

Se i øvrigt www.medicin.dk for dybdegående beskrivelse af farmakologi, bivirkninger, indikationer og kontraindikationer.

 

ANALGETIKA

 

Ibuprofen 400 mg (Burana®)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rammeordination

400 mg p.o. som analgetikum 1 time før implantatindsættelse, frakturbehandling m.v.

 

Bivirkninger

Dyspepsi, abdominalsmerter, gastro-intestinal blødning

 

Kontraindikationer

 • • Graviditet i 1. og 3. trimester

 • • Astma eller andre allergiske symptomer udløst af salicylsyre eller andre NSAID

 • • Frisk gastro-intestinal blødning

 • • Svær hjerteinsufficiens

 • • Svær leverinsufficiens

 • • Svær hypertension

 • • Svær nyreinsufficiens

 • • Svær trombocytopeni

 

Se i øvrigt www.medicin.dk for dybdegående beskrivelse af farmakologi, bivirkninger, indikationer og kontraindikationer.

 

Paracetamol 500 mg

 ----------------------------------------------------------------------

Rammeordination

1 g p.o. gives som analgetikum 1 time før implantatindsættelse, frakturbehandling m.v.

 

Interaktioner

Kan øge effekten af antikoagulerende midler, fx warfarin. 

 

Kontraindikationer

Alvorlig lever- eller nyreinsufficiens og Føllings sygdom

 

Se i øvrigt www.medicin.dk for dybdegående beskrivelse af farmakologi, bivirkninger, indikationer og kontraindikationer.