Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Uddannelse og Kompetenceudvikling for Læger på akutlægebilen

 

Problemstilling

Det skal sikres, at uddannelse og kompetenceudvikling har udgangspunkt i organisationens overordnede behov for personaleudvikling og –uddannelse.

 

Målgruppe – modtagelse

Alle ledere.

 

Formål

At sikre:

  • • at personalet til enhver tid har de nødvendige kompetencer til løsning af organisationens opgaver

  • • udpegning af fokusområder for udvikling og uddannelse

 

Beskrivelse

Kompetenceudvikling

 

Læger på akutlægebilerne deltager i 2 årlige møder, hvor aktuelle faglige emner diskuteres, og hvor der deltager eksterne undervisere.

På møderne gennemgås utilsigtede hændelser og journalaudit.

 

Lægen på akutlægebilerne har årligt flere muligheder for at deltage i øvelser sammen med eksterne samarbejdspartnere.

 

Læger på akutlægebilerne har via sit hovedansættelsessted mulighed for at deltage i kurser og kongresser med præhospitalt indhold.

 

Medarbejderudviklingssamtaler afholdes ved lægens primære ansættelsessted (Aalborg Universitetshospital og Sygehus Vendsyssel), som også er ansvarlig for dokumentation herfor.

 

Referencer

Standard nr. 1.4.4, Den Danske Kvalitetsmodel. Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område, 2. version.