Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kontrolcystoskopi af patienter med blæretumor

Definition af begreber

PUNLMP=Papillary urothelial neoplasm of low malignant potential

CIS=carcinoma in situ

 

Lav risiko tumorer: førstegangs solitær, mindre end 3 cm stor, low grade Ta/PUNLMP tumor.

Mellem risiko tumorer: multiple eller recidiverende low grade Ta tumorer, solitære Ta high grade tumorer under 3 cm og primære Ta low grade tumorer over 3 cm.

Høj risiko tumorer: multiple eller recidiverende Ta high grade tumorer, Ta high grade tumorer over 3 cm, T1 tumorer og CIS

 

Beskrivelse

Lav risiko tumorer:

 • • Cystoskopi i lokal bedøvelse hver 4 måned til recidivfrihed.

 • • Cystoskopi efter 8 måneder i lokal bedøvelse.

 • • Cystoskopi en gang årligt i lokal bedøvelse.

 • • Afsluttes efter 5 år.

 

Mellem risiko tumorer:

 • • Cystoskopi i lokal bedøvelse hver 4 måned til recidivrfrihed.

 • • Ved recidivfrihed cystoskopi efter 8 måneder i lokal bedøvelse.

 • • Cystoskopi en gang årligt i lokal bedøvelse.

 • • Livslang kontrol.

 

Høj risiko tumorer:

 • • Cystoskopi hver 4 måned til 2 års recidivfrihed. Første kontrolcystoskopi eventuelt i fuld bedøvelse.

 • • Cystoskopi efter 8 måneder i lokal bedøvelse.

 • • Cystoskopi en gang årligt i lokal bedøvelse

 • • Livslang kontrol

 

Ved primær eller ledsagende CIS

 • • Cystoskopi i lokal bedøvelse 4-6 uger efter afsluttet induktions BCG skylninger. Alle højrisiko tumorer bør have vedligeholdelses BCG i mindst et år.

 

TI tumorer

 • • Reresektion efter 1-3 uger. Er patienten cystektomikandidat?

 

TII-IV

 • • Kontrolcystoskopi i universel anæstesi 4 måneder efter afsluttet strålebehandling med henblik på vurdering af behandlingseffekt.

 • • Hos patienter, hvor salvagecystektomi kan komme på tale, cystoskopi hver 6 måned.

 • • Hos patienter, hvor salvagecystektomi ikke er en mulighed, skal der ikke laves kontrolcystoskopier.

 

Ved kontrolcystoskopi laves rutinemæssigt urincytologi på skyllevand. Patienter med Ta-lavmaligne forandringer i blæren skal ikke have taget cytologi fra rutinemæssigt.

 

Cystoskopier med 8 og 12 måneders intervaller udføres i sygeplejeambulatorium (CYS-team). Patienter med planocellulær metaplasi MED keratinisering skal dog altid kontrolleres ved BP-læge.

 

Udvalgte patienter som ellers står til livslang kontrol kan efter konf. m. BP-læge afsluttes.

 

Øvre urinveje skal kun udredes ved makroskopisk hæmaturi uden årsag eller smerter

 

Formål

Opretholde et kontrolregime, der sikrer tidlig påvisning af recidiver og progression ved urotelial carcinom.

 

Referencer

TaT1 (Non-muscle invasive) Bladder Cancer, EAU guidelines 2016

Blærecancerbetænkningen 2016