Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kontrolcystoskopi af patienter med blæretumor

 

Definition af begreber

PUNLMP=Papillary urothelial neoplasm of low malignant potential, CIS=carcinoma in situ

Lav risiko tumorer: førstegangs solitær, mindre end 3 cm stor, low grade Ta/PUNLMP tumor.

Mellem risiko tumorer: multiple eller recidiverende low grade Ta tumorer, solitære Ta high grade tumorer under 3 cm og primære Ta low grade tumorer over 3 cm.

Høj risiko tumorer: multiple eller recidiverende Ta high grade tumorer, Ta high grade tumorer over 3 cm, T1 tumorer og Cis

 

Beskrivelse

Lav risiko tumorer:

 • • Cystoskopi i lokal bedøvelse hver 4 måned til recidivfrihed.

 • • Cystoskopi efter 8 måneder i lokal bedøvelse.

 • • Cystoskopi en gang årligt i lokal bedøvelse.

 • • Afsluttes efter 5 år.

 

Mellem risiko tumorer:

 • • Cystoskopi i lokal bedøvelse hver 4 måned til recidivrfrihed.

 • • Ved recidivfrihed cystoskopi efter 8 måneder i lokal bedøvelse.

 • • Cystoskopi en gang årligt i lokal bedøvelse.

 • • Livslang kontrol.

 

Høj risiko tumorer:

 • • Cystoskopi hver 4 måned til 2 års recidivfrihed. Første kontrolcystoskopi eventuelt i fuld bedøvelse.

 • • Cystoskopi efter 8 måneder i lokal bedøvelse.

 • • Cystoskopi en gang årligt i lokal bedøvelse

 • • Livslang kontrol

 

Ved primær eller ledsagende CIS

 • • Cystoskopi i lokal bedøvelse 4-6 uger efter afsluttet induktions BCG skylninger. Alle højrisiko tumorer bør have vedligeholdelses BCG i mindst et år.

 

TI tumorer

 • • Reresektion efter 1-3 uger. Er patienten cystektomikandidat?

 

TII-IV

 • • Kontrolcystoskopi i universel anæstesi 4 måneder efter afsluttet strålebehandling med henblik på vurdering af behandlingseffekt.

 • • Hos patienter, hvor salvagecystektomi kan komme på tale, cystoskopi hver 6 måned.

 • • Hos patienter, hvor salvagecystektomi ikke er en mulighed, skal der ikke laves kontrolcystoskopier.

 

Ved kontrolcystoskopi laves rutinemæssigt urincytologi på skyllevand.

 

Cystoskopier med 8 og 12 måneders intervaller udføres i sygeplejeambulatorium.

Formål

Opretholde et kontrolregime, der sikrer tidlig påvisning af recidiver og progression ved urotelial carcinom.

 

Referencer

TaT1 (Non-muscle invasive) Bladder Cancer, EAU guidelines 2016

Blærecancerbetænkningen 2016