Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Urinretention post partum


Baggrund
Urinretention post partum er et forholdsvist hyppigt fænomen med en rapporteret incidens på 1,7-17,9 %. Flere forskellige kliniske faktorer er associeret til vandladningsproblemer efter fødslen såsom store bristninger, prolongeret fødsel, instrumentel forløsning og epidural-anæstesi.
Tilstanden ses hyppigst hos førstegangsfødende.
Det er velkendt, at gravide har en større blærekapacitet og således ofte mærker første vandladningstrang ved 250-400 ml. Disse fysiologiske forandringer persisterer i dage til uger efter fødslen.

Urinretention og overdistension af blæren kan medføre irreversibel skade på detrusormusklen, hvorfor det er vigtigt at være opmærksom på post partum urinretention.

 

Definition
Ved post partum urinretention forstås manglende evne til at tømme blæren spontant.

Urinretention defineres som residualurin >= 1000ml eller SIK (steril intermitterende katerisation) x 2.

Kodning af urinretention efter fødslen: DO908C


Procedure
Hvis patienten ikke har haft spontan vandladning 4 timer efter fødslen, foretages SIK og nedenstående skema følges for videre forløb.

Ved persisterende tømningsproblemer på udskrivelsestidspunktet kontaktes urogynækologisk læge i dagstid mhp. oplæring i RIK (ren intermitterende katerisation) og opfølgning i Inkontinensklinikken.

 

Billede 2