Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Urinretention post partum


Urinretention post partum er et forholdsvist hyppigt fænomen med en rapporteret incidens på 1,7-17,9 %. Flere forskellige kliniske faktorer er associeret til vandladningsproblemer efter fødslen såsom store bristninger, prolongeret fødsel, instrumentel forløsning og epidural anæstesi.
Tilstanden ses hyppigst hos førstegangsfødende.
Det er velkendt, at gravide har en større blærekapacitet, og således ofte mærker første vandladningstrang ved 250-400 ml. Disse fysiologiske forandringer persisterer i dage til uger efter fødslen.
Post partum urinretention er defineret som mangel på spontan vandladning 6 timer efter vaginal fødsel eller hos patienter med blærekateter 6 timer efter fjernelse af kateteret.
Urinretention og overdistension af blæren kan medføre irreversibel skade på detrusormusklen, hvorfor det er vigtigt at være opmærksom på post partum urinretention.

Procedure
Hvis patienten 5½ time efter fødslen endnu ikke har haft spontan vandladning, hjælpes patienten i varmt brusebad, og der gives oral analgesi, såfremt patienten har smerter. Hvis patienten ikke har haft spontan vandladning efter 6 timer, foretages blærescanning.
Instruks i anvendelse af blærescanneren er placeret over scanneren. Instruktion i anvendelse af blærescanneren opnås ved henvendelse i Gynækologisk Ambulatorium.
Hvis blæren indeholder >400 ml urin, foretages tømning med éngangskateter. Såfremt der herefter ikke er spontan vandladning, skal der foretages éngangskateterisation mindst hver 4.-5. time i dagtiden. Ved persisterende tømningsproblemer på udskrivelsestidspunktet kontaktes overlæge Karin Glavind eller kontinenssygeplejerske Jonna Bjørk Nielsen med henblik på oplæring i RIK (ren intermitterende kateterisation) og opfølgning i Inkontinensklinikken.

Hvis der sker a
fvigelser fra instruksen, skal grunden anføres i journalen. Grunden kan være, at kvinden sover.