Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Antikoagulations- og antitrombotisk behandling før endoskopi

 

 

Endoskopisk lavrisikoprocedure

Endoskopisk højrisikoprocedure

Behandling

Gastro-, sigmoideo- og koloskopi samt DBE (Dobbelt ballon enteroskopi) med og uden biopsi og polypektomi < 1 cm

ERCP uden papillotomi eller dilatation

Endoskopisk ultralyd (EUS) uden finnålsaspiration (FNB)

Polypektomi > 1 cm, EMR og ESD

ERCP med papillotomi og papillektomi

Dilatationsbehandling af benigne og maligne strikturer

Perkutan endoskopisk gastrostomianlæggelse (PEG)

Endoskopisk ultralyd (EUS) med FNB eller terapi

HALO

Acetylsalicylsyre

- Uændret behandling

- Uændret behandling

Dipyridamol (Asasantin/ Persantin)

- Uændret behandling

- Uændret behandling

NSAID

- Uændret behandling

- Uændret behandling

Clopidogrel (Plavix)

Brilique ((Ticagrelor)

Efient (Prasugrel)

- Uændret behandling

- Pause fem dage før endoskopi

- Patienter med koronarstent anlagt inden for det seneste år bør konfereres med kardiolog

Lavmolekylært heparin

- Uændret behandling

- Pause otte timer før planlagt endoskopi

Peroral antikoagulationsbehandling (vitamin k-antagonist) med INR i terapeutisk niveau

(INR 2-3)

- Uændret behandling

 

- Tjek INR 1 uge før endoskopi

- Hvis INR er 2-3 fortsat uændret

dosis

- Hvis INR > 3 reduceres dosis til

INR er 2-3

- Pause fem dage før endoskopi (INR må højest være 1.5)

- For patienter med høj tromboembolisk risiko (AFLI kombineret med tilgrundliggende hjertelidelse, mekanisk mitral hjerteklap eller tromboembolisk episode indenfor 3 måneder) gives lavmolekylært heparin

Pradaxa (Dabigatran)

- Uændret behandling

Pause 3 dage før endoskopi

(4 dage ved nedsat nyrefunktion)

Obs. ændret dosis i opstart

Xaralto

- Uændret

Pause 2 dage før

(3 dage ved nedsat nyrefunktion)

+ obs. ændret dosis i opstart

Eliquis

- Uændret

Pause 2 dage før

(3 dage ved nedsat nyrefunktion)

+ obs. ændret dosis i opstart

 

Med hensyn til bridging af AK-behandling henvises til: https://dsth.dk/bridging2018/