Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Antikoagulations- og antitrombotisk behandling før endoskopi

 

 

Endoskopisk lavrisikoprocedure

Endoskopisk højrisikoprocedure

Behandling

Gastro-, sigmoideo- og koloskopi samt DBE (Dobbelt ballon enteroskopi) med og uden biopsi

ERCP uden papillotomi eller dilatation

Endoskopisk ultralyd (EUS) uden finnålsaspiration(FNA)

Polypektomi, EMR og ESD

ERCP med papillotomi og papillektomi

Dilatationsbehandling af benigne og maligne strikturer

Perkutan endoskopisk gastrostomianlæggelse (PEG)

Endoskopisk ultralyd med FNA eller terapi (EUS)

HALO

Acetylsalicylsyre

- Uændret behandling

- Uændret behandling

Dipyridamol (Asasantin/ Persantin)

- Uændret behandling

- Uændret behandling

NSAID

- Uændret behandling

- Uændret behandling

Clopidogrel (Plavix)

- Uændret behandling

- Pause fem dage før endoskopi

- Patienter med koronarstent anlagt inden for det seneste år bør konfereres med kardiolog

Lavmolekylært heparin

- Uændret behandling

- Pause otte timer før planlagt endoskopi

Peroral antikoagulationsbehandling (vitamin k-antagonist) med INR i terapeutisk niveau

- Uændret behandling

- Der bør foreligge frisk INR inden proceduren

- Pause fem dage før endoskopi (INR må højest være 1.5)

- For patienter med høj tromboembolisk risiko (AFLI kombineret med tilgrundliggende hjertelidelse, mekanisk mitral hjerteklap eller tromboembolisk episode indenfor 3 måneder) gives lavmolekylært heparin

Pradaxa (Dabigatran)

- Uændret behandling

Pause 3 dage før endoskopi

(4 dage ved nedsat nyrefunktion)

Obs. ændret dosis i opstart

Xaralto

- Uændret

Pause 2 dage før

(3 dage ved nedsat nyrefunktion)

+ obs. ændret dosis i opstart

Brilique

- Uændret

Pause 5 dage før

Eliquis

- Uændret

Pause 2 dage før

(3 dage ved nedsat nyrefunktion)

+ obs. ændret dosis i opstart

 

Med hensyn til bridging af AK-behandling henvises til: https://dsth.dk/bridging2018/