Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udskiftningstransfusion

Formål

 • • Genoprette normalt blodbillede eks. ved rhesus immunisering, S-bilirubin med en stigning på > 10 mikromol/l/t. eller ved patologisk høj EVF.

Sygeplejehandlinger

 • • Blodtype bestilles via laboratoriemodulet (ved blodtype på barn under 1 måned laves automatisk også DAT-test som har afløst coombs test)

Bestilling af blod

  • • Hvis barn < 1 mdr. tages der BF-test på mor. Den tages af laboranterne.

  • • Hvis barn > 1 mdr. tages der BAC-test på barn (se endv. bestilling af blod).

  • • Forventet forbrug af Sag-M noteres på elektronisk rekvisition (180 ml/kg). Blodtypelab. orienteres telefonisk.

  • • Personalet på Neonatalafsnittet skal selv bringe forligsglas og typeglas til blodtypelab.

  • • Trombocytkoncentrat bestilles telefonisk i blodbanken. (Skal bruges efter endt transfusion).

  • • Blodtypelab. Ringer, når blodprodukt er klar. Afsnit 12 og 13´s personale henter selv blod.

  • • OBS: Alt skal være gjort klar til udskiftning, inden blodet hentes.

Håndtering af blod

 • • Blodet kan holde 4 timer, efter det er hentet fra blodbanken dvs. være indgivet indenfor 4 timer efter afhentning i blodbanken.

 • • Læge og sygeplejerske kontrollerer blodprodukt sammen.

  • • Hvis blodet ikke skal bruges alligvel, kan det leveres tilbage til blodbanken, hvis det maximum er 30 minutter efter afhentning i blodbanken.

Klargøring

 • • Barnet lejres på akutbord/åben girafkuvøse på ryggen, på et stort blåt éngangsstykke.

 • • Barnets ventrikel tømmes.

 • • Giv barnet ble på.

 • • Der anlægges et navlevenekateter. For yderligere se lægeinstruks for udskiftningstransfusion Udskiftningstransfusion

 • • Portør henter blodvarmeren, som står i Neonatalafsnittets depot på etage 00. Bestilles via columna.

 • • Delene til udskiftningssættet er i bakke i skab på stue 4, 13. etage. Udpakkes sterilt på rullebord.

 • • Klargør sprøjter (1, 5, 10 og 20 ml) samt optrækskanyle og spritswaps på sterilt dækket rullebord.

 

Overvågning

 • • Barnet monitoreres med puls og respirationsovervågning, SaO2, BT og temperatur. Måles ved start og herefter hver 15. minut.

 • • Det er vigtigt at barnet holdes normo tempereret for at undgå shock i forbindelse med udskiftningen af så store mængder blod – husk temperaturføler. Rectal temperatur måles ca. hver ¼ time.

 

 

Bieglerblodvarmer

 • • Portør henter blodvarmer, som står på Neonatalafsnittets depot på etage 00.

 • • Fungerer ved kontinuerlig flowvarme og kan opvarme alle former for infusion og transfusionvæsker.

 • • Temperaturen på varmelegemet vises i displayet.

 

Samling og ibrugtagning

 • • Materialet til udskiftningssættet ligger i bakke på stue 4, 13. etage. (Ekstra dele af specielt tilbehør findes i rent depot, skab 10 på 13. etage)

  • • Der ligger en demo-model af udskiftningssættet i bakken.

 • • Materialet udpakkes sterilt på rullebord.

 • • Tilslut blodvarmeren en tændt stikkontakt.

 • • Transfusionsæt (rødt) forbindes med blodpose. HUSK at lukke for klemskruen.

 • • Tryk forlængerslangen godt ind i rillerne(F) på blodvarmeren.

  • • Start bagfra med mindst 2 – 6 omviklinger.

  • • Afstand fra blodvarmer til barn mindst 40 cm. og max 80 cm.

 • • Transfusionsættet forbindes med forlængerslangen(A), som er viklet om blodvarmeren (minimum 2-6 omviklinger).

 • • På den løse ende af forlængerslangen(A) påsættes to trevejshaner(E), som er sat sammen.

 • • På en af trevejshanernes udgange påsættes en membran (D).

 • • På en af trevejshanernes udgange påsættes connectorslange(C) og denne  forbindes med timediuresesæt(G), og fungerer som affaldspose.

 • • Timediuresesættet(G) placeres under barnets niveau.

 • • Tænd blodvarmeren ved at trykke på den grønne knap (H).

 • • Klar til brug når blodvarmeren har opnået 38,5 grader.

 • • Sæt trykpose på blodposen.

 • •     Bånd med velcrolukning åbnes.

 • •     Blodpose monteres på krog.

 • •     De klare plastsider foldes stramt ind over blodposen.

 • •     Velcrobåndet lukkes.

 • •     Hvid hane stilles, så OFF vender ud til fri luft.

 • •     Trykposen pumpes nu op til 300 mm Hg, hvorved blodet trykkes ud i transfusionssættet.

 • •      Hvid hane stilles, så OFF vendes mod trykposen,hvorved trykket holdes.   

 • •  Gentag procedure løbende i kraft med posen tømmes

 • • Fyld slangesættet og tre-vejs hanerne.

 • • Sørg for at systemet er tømt for luft før sammenkobling med navlevenekateteret.

 • • Den sidste udgang på trevejshanerne forbindes med navlevenekateteret(B), når sættet er helt fyldt med blod/tømt for luft.

 • • Temperaturen aflæses på blodvarmeren, og skal under infusionen være 38,5˚.

  • • Ved fejl tilkaldes Torben/køres blodvarmeren til kontrol hos Torben. (Torben laver derudover kontrol på blodvarmeren én gang om året).

 

 Ibrugtagning af trykpose til blod

 • •     Bånd med velcrolukning åbnes.

 • •     Blodpose monteres på krog.

 • •     De klare plastsider foldes stramt ind over blodposen.

 • •     Velcrobåndet lukkes.

 • •     Hvid hane stilles, så OFF vender ud til fri luft.

 • •     Trykposen pumpes nu op til 300 mm Hg, hvorved blodet trykkes ud i transfusionssættet.

 • •      Hvid hane stilles, så OFF vendes mod trykposen,hvorved trykket holdes.   

 • •  Gentag procedure løbende i kraft med posen tømmes

 

 

 

Picture 1

 

 

 

Picture 2

 

 

Picture 3

 

Kontrol og blodprøver af barnet under udskiftningen

 • • Barnet kontrolleres med hensyn til puls, respiration, temperatur, blodtryk ved start og herefter hver ¼ time.

 • • Der udtages 10 ml til bestemmelse af bilirubin, hæmoglobin og thrombocytter og blodet sprøjtes i de respektive glas til hhv. thromb. og bili + hæmoglobin samt syre/base (ABL), (glassene afmærkes 1), hvorefter selve udskiftningen påbegyndes.

 • • Mens lægen udskifter blod udfylder anden læge eller sygeplejerske udskiftningsskemaet (ligger i bakke med udskiftningsmateriale).

 • • Husk at angive præcise tidspunkter for ind- og udgift af blod på skema samt påføre navn og CPR nr.

Indgift af blod skal være afsluttet sensest 4 timer efter afhentning i blodbanken.

 • • Barnets vægt < 1500 gram: 10 ml ad gangen.

Barnets vægt > 1500 gram: 20 ml ad gangen

Hos de mindste skiftes langsomt af hensyn til at undgå for store volumeændringer og dermed påvirke den cerebrale gennemblødning.

 • • Under transfusionen skal der gives calciumchlorid 20 mg/ml. = 0,75 ml for hver 100 ml. blod. Hvis barnet vejer < 1500 gram gives calciumchlorid 0,35 ml for hver 50 ml blod.

 • • Der tages bilirubin, hæmoglobin og thrombocyt på den sidste portion udtagne blod inden transfusionen sluttes. (Afmærkes glas II.)

 

Procedure

 1. 1. Start med at trække blod ud af barnet vha sprøjten, som sidder på trevejshanen.

 • • Husk at lukke mod blodpose/blodvarmer og affaldspose.

 1. 2. Det udtrukne blod kasseres (sprøjtes i ”urinpose”), medmindre det er første og sidste portion udtagne blod.

 • • Husk at lukke mod barnet og blodposen.

 1. 3. Påsæt ny sprøjte, medmindre der bruges sterile handsker, og træk blod fra blodposen.

 • • Husk at lukke mod barnet og affaldsposen.

 1. 4. Sprøjt det optrukne blod ind i barnet via NVK

 • • Husk at lukke mod blodposen/blodvarmeren og affaldspose

 

 • • Gentag proceduren (punkt 1,2,3 og 4), indtil den ønskede mængde blod er udskiftet.

 

Efter udskiftning

 • • Efter transfusionen gives trombocytter (se transfusion med trombocytter).

 • • Evt. indgift af Privigen 100 mg/ml (ved immunisering – RH, ABO eller anden).

 • • Barnet observeres og monitoreres i mindst 12 timer efter endt udskiftning.

 • • Blodprøver efter udskiftning planlægges af lægen (bilirubin, hæmoglobin, thrombocytter, CA-ion og INR).