Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Henvisning til psykolog

Psykologen er en del af det daglige tværfaglige arbejde på børneafdelingen. Psykologbistand er generelt rettet mod de reaktioner hos barnet og dets familie, der er udløst af barnets sygdom og dens behandling. Endv. de eventuelle relationsforstyrrelser, sygdommen måtte have medført. Fokus for psykologens arbejde er især at styrke barnets egen, forældrenes samt familiens samlede mestringsevne i forhold til sygdommen.
Psykologbistand gives primært under indlæggelse på børneafdelingen, men også ambulant, så længe barnet i øvrigt er tilknyttet børneafdelingen.

Henvisning:

Henvisning sker skriftligt via læge – gerne fulgt af mundtlig overlevering. Vigtigt med problembeskrivelse, henvisningsårsag samt formål (rådgivning, udredning, undersøgelse og/eller behandling), samt at forældrene og evt. barnet er bekendt og indforstået med henvisningens pålydende.

Forudsætninger for henvisninger:

(Se bl.a. skema med konkrete opgaver på følgende side)

  • • Konkrete observationer af dysfunktionel forældre-barn samspil.

  • • Belastende forhold vedrørende omstændighederne og forløbet.

  • • Skrøbelig personlighedskonstitution hos barn eller forældre – herunder bekymrende reaktionsmønster i forhold til psykisk forsvar og mestring.

  • • Mangelfuldt netværk omkring familien.

Visitation:

Udgangspunkt for henvisning til psykolog er, at det er et frivilligt tilbud, som gives til børn og familier på børneafdelingen. Ofte vil visitation være naturligt i forbindelse med tværfaglig konference på afsnittene.

Journalskrivning:

Psykologen har pligt til at føre særskilt journal i sygehusjournalen, med udgangspunkt i opdraget beskrevet i henvisningen. Her henvises til psykologens tavshedspligt. Psykologer må ikke videregive oplysninger uberettiget. Heller ikke indenfor samme forvaltningsmyndighed. Psykologi journalen må således ikke indeholde oplysninger, som er uden betydning for modtagerens udførelse af de opgaver, der er pålagt den pågældende. Vedrørende videregivelse af journaloplysninger tilstræbes at dette sker i samarbejde med psykologen.

 

Konkrete opgaver ifht. enkelte områder udgøres af følgende:

Alvorlig og/eller kronisk sygdom (neonatologi, misdannelser, handicap, kræftsyge, diabetes, astma, allergi, blødersygdom m.m.

Der tilbydes kriseintervention, kriseterapi, støttende samtaler og/eller rådgivning til familien i forbindelse med håndtering af sygdom. Der kan være kontakt til familien samlet, forældrene alene, det syge barn alene eller i sjældnere tilfælde søskende.

Dødsfald:

Ved barns dødsfald kan familien tilbydes 2-3 samtaler med psykolog, hvis der har været kontakt inden dødsfaldet.

Ulykkestilfælde:

Der tilbydes kriseintervention til børn og deres familier samt i enkelte tilfælde akut krisehjælp. Opmærksomhed henledes på, at psykologen ikke arbejder aften, nat eller weekender.

Selvmordsforsøg:

Ved børn indlagt efter selvmordsforsøg henvises altid til psykolog, og familien udskrives ikke før samtale med psykolog. Psykologen tilbyder akut krisehjælp, medvirker til udredning af problematikken og viderehenvisning til relevant behandlingstilbud.

Omsorgssvigt:

Psykologen medvirker efter fælles drøftelse til udredning af problematikken og viderehenvisning til relevant behandlingstilbud i overensstemmelse med underretningspligten.

Overgreb:

Psykologen medvirker som udgangspunkt ikke i udredning af problemtaikken.

Psykosomatik /dårlig trivsel:

Psykologen medvirker til udredning af problematikken samt tilbyder familiebehandling /terapi, når psykologen finder det relevant. Eventuel viderehenvisning til andet behandlingstilbud.