Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Nyrebiopsi

 

Indikation

Beslutning om nyrebiopsi tages ved konference eller i samråd med speciallæge. Der kan ikke gives indiskutable regler for, hvornår nyrebiopsi er indiceret. Beslutningen vil sædvanligvis basere sig på et skøn om sandsynlige diagnoser og dertil knyttede behandlingsmuligheder. Der vil ofte være indikation for nyrebiopsi i disse situationer:

• Nefrotisk syndrom (> 3,5 g dU-protein) hos voksne, medmindre klar årsag findes (ex. diabetes)

• Moderat proteinuri ledsaget af aftagende nyrefunktion

• Aftagende nyrefunktion af uafklaret årsag

• Vaskulitsygdomme og kollagenoser med nyreaffektion.

Andre indikationer forekommer også, men i disse tilfælde vil selv overlægerne normalt konferere med en kollega, inden beslutning tages. Indikationen indføres i journalen, og pt. orienteres.

 

Henvisning til ultralydsafdelingen

Nyrebiopsier foretages af nefrolog på onsdage og torsdage kl. 8.30 og bookes efter henvisning i WebPas. Evt. forespørgsel vedrørende ledige tider til sekretær Bente Hamann.

Ved behov for fremskyndet/akut biopsi ud over de nævnte fastsatte tider aftales dette ad hoc med biopterende nefrologer (Rie Glerup eller Birgitte Bang). Henvisning fremsendes som akut med påførsel af ønsket/aftalt tidspunkt.

 

Henvisning til patolog

 

For at sikre optimal bedømmelse, bør patologen have information om:

Klinisk baggrund som nefrotisk syndrom, aftagende nyrefunktion, bindevævssygdom, forekomst af diabetes, serologi osv.

Henvisning skrives og gemmes i patoweb af rekvirerende læge samtidig med henvisning til ultralydsvejledt nyrebiopsi til røntgenafdelingen.

 

Forprøver m.m. til nyrebiopsi

Pt. udspørges om blødningstendens (familiær disposition, øget blødning ved traumer, tandekstraktion). Pt. udspørges også om indtagelse af blodfortyndende medicin og fiskeolie.

Persantin, NOAC, NSAID, magnyl og Clopidogrel samt Marevan: pauseres 5 døgn.

Nyrebiopsi kan udføres trods ASA, hvis hurtigt biopsisvar har stor betydning i den kliniske sammenhæng.

Overvej bridging med lav molekylært heparin (LMH) ved Marevan-pause.

Lav-molekylært heparin (Innohep): Profylakse-dosis (<5000 ie) pauseres mindst 12 timer inden biopsi. Behandlingsdosis (>5000 ie) pauseres mindst 24 timer inden biopsi.

Evt. hypertension bør være korrigeret. BT < 180/100.

Pt. skal have to nyrer af normal størrelse, lejring og uden hydronefrose. Dette kan enten være sikret på forhånd med ultralyd eller urografi. Ved fravær af foreliggende UL-scanning anføres på henvisning til røntgenafdelingen, at nyrebiopsi kun gennemføres, hvis nævnte vilkår findes opfyldt ved den indledende ultralydsskanning. Er nyrearteriestenose en mulighed (f.eks. pt. med arteriosklerose), bør forudgående renografi overvejes.

Følgende laboratorieundersøgelser skal foreligge før biopsien (højst 3 dage gamle):

• Blodtype og Hb

• BAC-test gyldig til døgnet efter biopsi

• B-thrombocytter (antal >60 mia/l).

• P-APTT (<40 sek).

• INR (<1.5)

 Ordinerende læge sikrer sig at prøverne er taget og at forudsætninger for biopsi er opfyldt på.

DH-læge/stuegangs-læge eller sygeplejerske kontrollerer prøvesvar dagen før indgrebet.

Om morgenen for biopsi sikrer sygeplejerske, at BT er acceptabelt (<180/100) ellers kontakt til BV/biopsilæge.

 

Før biopsien

Pt. skal faste.

Der kan 1 times tid inden indgrebet gives 5-10 mg diazepam p.o.

 

Biopsien

Foregår på røntgenafdelingen i lokalbedøvelse i overensstemmelse med deres instrukser.

 

 

Efter biopsien

• Pt observeres initialt på opvågningen med kontrol af puls og BT hvert kvarter den første time.

• Herefter 1 x / time de næste 5 timer.

Strengt sengeleje i 6 timer, heraf liggende de første 4 timer. Ved ukompliceret procedure kan pt efter aftale med læge udskrives til roligt regime i hjemmet under forudsætning af, at de er selvhjulpne, men ikke alene-boende. Ellers skal pt. forblive i sengeafdeling/patient-hotel i ca. 24 timer i roligt regi og til observation (ingen ture til ”Rygehaven”).

• Pt må drikke og spise 1 time efter biopsien.

• Abdomen inkl. nyreloger inspiceres/palperes inden hjemsendelse.

• Ved behov kontrol af Hb dagen efter biopsi. Evt. andre prøver afhængigt af klinik.

 

Problemer efter nyrebiopsi

Ved smerter, BT-fald eller udfyldning i biopsi-nyrelogen, udføres tom-CT af nyreregionen med henblik på hæmatom-dannelse. Et mindre subkapsulært hæmatom er normalt forekommende og svinder spontant. Behandles ikke.

Ved smerteudstråling til skulderen: Tag røntgen af thorax (Obs. pneumothorax). 

Ved tegn på svær akut blødning: Der opsættes drop med fysiologisk saltvand eller blod og akut CT-scanning bestilles. Ved behov kontakt til urologisk BV.

Kontrol af hæmoglobin efter behov.

 

Udskrivelse

 

Ved ukompliceret procedure kan pt efter aftale med læge udskrives til roligt regime i hjemmet under forudsætning af, at de er selvhjulpne og ikke alene-boende. Ellers skal pt. forblive i sengeafdeling/patient-hotel i ca. 24 timer i roligt regi og til observation. Ved makroskopisk hæmaturi udsættes udskrivelse et døgn.

 

Pt. skal undgå ”tunge løft” (løft med brug af bugpresse) den første uge efter indgrebet.

 

Svar på biopsi

Pt indkaldes til svar når dette foreligger.